متن فارسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن فارسی استاندارد( ISO22000:2005  سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

 

استاندارد ISO22000:2005 الزامات سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی رابیان میکند. استاندارد ایزو 22000:2005 برای تمامی سازمانهای فعال درزنجیره مواد غذایی ازتامین گرفته تاتولید و عرضه کاربرد دارد.

متن استاندارد ایزو 22000:2005 ازجمله استانداردهای سیستم مدیریتی میباشدکه مورد تقاضای فعالان زیادی درعرصه صنایع غذایی است. متن استاندارد ISO22000 اولین ویرایش خودرادر سال 2005 تجربه کرد. قبل ازانتشار استاندارد ISO22000 صنایع غذایی مختلف درسطح جهان ازسایر استانداردهای مرتبط باصنایع غذایی مانند HACCP استفاده میکردند. بعداز تصویب و انتشار متن استاندارد ISO22000:2005 اکثر صنایع غذایی بسوی استاندارد جهانی ISO22000 روی آورده و خواستار پیاده سازی الزامات استاندارد ISO22000:2005 درسطح مجموعه خود شدند. علاقمندان ، کارشناسان و مشاوران پیاده سازی سیستمهای مدیریتی همواره جهت درک و پیاده سازی الزامات استاندارد سیستم مدیریت ایمنی غذایی ( ISO22000:2005 ) نیازمند متن فارسی استاندارد ISO22000:2005 هستند. ISO22004:2014 هم ازسری استاندارد ایزو22000بوده و راهنمای سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی یعنی ISO 22000:2005 میباشد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستمهای مدیریتی اقدام به تدوین ( متن فارسی استاندارد سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی ISO22000:2005 نموده و در لینک زیردر اختیار متقاضیان قرار داده است.

 

دانلود رایگان متن فارسی استاندارد ایزو 22000:2005 ( متن فارسی استاندارد ISO22000:2005 )

 

بامادر ارتباط باشید...