پروژه اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) چه مدتی طول خواهد کشید؟
عمده متقاضیان گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) و مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو برایشان مهم هست. زیرا ممکنه بنابه شرایط خاص خودعجله دارند و تمایل دارنددر مدت زمان کمتری گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) راکسب نمایند.
زمان اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )به عوامل زیادی همچون موارد زیر بستگی دارد.
سرعت عمل متقاضی گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) جهت تکمیل فرمهای مربوطه
سرعت عمل و مهارت مشاوره درفرآیند اجرای طراحی ، مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریتی مربوطه و درخواستی و سرعت عمل دررفع انطباقهای احتمالی
گستره و جم سازمان دراسکوپ تعریف شده جهت اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) درخواستی
میزان تفکر، فرهنگ ، همکاری و خواست مدیران و سایر کارکنان جهت تسریع درامور
لذا این زمان برای یک مجموعه کوچک میتواند خیلی کم و برای یک سازمان خیلی بزرگ زمان زیادی باشد. تمامی موارد مذکور جهت گرفتن گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) اصل میباشد. چون برای گرفتن گواهینامه ایزو تقلبی و غیر اصلی شاید اصلاً نیازبه زمان نباشد و ظرف چند روزه و حتی یک روز گواهینامه ایزو تقلبی صادر گردد.
نظربه وجود عوامل مختلف و عدم اطلاع متقاضیان گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) درمورد حداقل زمان اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میتواند مرجع خوبی جهت تخمین حدودی مدت زمان اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) باشد. هموطنان عزیز میتوانند باتماس بااین مرکز ازراهنماییهای کارشناسان مجرب بطورکاملاً رایگان استفاده نمایند.
بامادرارتباط باشید...