Back to Top

iso, hse, ایزو, گواهینامه

گواهینامه ایزو ، آزمایشگاه تشخیص طبی

گواهینامه ایزو ، آزمایشگاه تشخیص طبی

 

آزمایشگاهها بدلیل نوع کار و خدمات قابل ارائه دارای تعدد مشتریان زیادی هستند و گاها دیده شده درمواردی اشتباهاتی صورت گرفته است. هدف اصلی آزمایشگاهها پوشش دادن انتظارات مشتریان و گسترش خدمات میباشد.

آزمایشگاه بایدیک سیستم مدیریت کیفیت متناسب باگستره فعالیتهای خود، اجرا نموده و برقرار نگه دارد. آزمایشگاه بایدخط مشی‌ها، سیستم‌ها، برنامه‌ها، روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های خودرابرای تأمین کیفیت خدمات بهتر جهت مشتریان، مستند سازد. مستندات سیستم بایدبه کارکنان ذیربط اطلاع داده شود. خط مشی‌ها و اهداف سیستم کیفیت آزمایشگاه بایددریک نظامنامه کیفیت تعیین گردد.

سوالات رایج مدیران آزمایشگاه تشخیص طبی جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )معمولا بشرح زیراست:

انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای آزمایشگاه تشخیص طبی

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )متناسب آزمایشگاه تخصصی

اقدامات لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )در آزمایشگاه تشخیص طبی

کاربرد گواهینامه ایزو ( مدرک ISO )جهت آزمایشگاه پزشکی

اعتبار شرکت صادرکننده گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای آزمایشگاه تشخیص طبی

زمان لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )در آزمایشگاهها

آزمایشگاه پزشکی میتواند ازگواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )بترتیب الویت زیراستفاده نماید:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 15189 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه پزشکی ( ISO 15189 )

دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )توسط آزمایشگاه بسیاری ازمشکلات کیفی راحل میکند. گواهینامه ایزو 9001 دارای روشهای اجرایی مستندسازی مدارک و کنترل آن، تصویب و صدور مدارک، ارائه خدمات به مشتریان، دستورالعمل‌های مستند شده و شرایط محیطی و عملی آزمایشگاه، تجهیزات، خرید ملزومات و غیره میباشد.

دریافت گواهینامه ایزو 15189 سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه پزشکی ( ISO 15189 )جهت ارزیابی آزمایشگاههای کلینیکی و سیستمهای تشخیص آزمایشگاهی بکار میرود. هدف استاندارد 15189 تعیین الزامات خاص برای کیفیت و احراز صلاحیت درآزمایشگاههای پزشکی میباشد و دارای روشهای اجرایی جهت پذیرش، آماده سازی بیمار، شناسایی بیمار، جمع آوری نمونه ها، نقل و انتقال، ذخیره سازی، پردازش، گزارش و مشاوره بادر نظر گرفتن ایمنی و اصول اخلاقی درقعالیتهای آزمایشگاه میباشد.

اخذ گواهینامه ایزو 15189 سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه پزشکی ( ISO 15189 )به آزمایشگاه کمک میکند کار خودرا بخوبی و دقت و همچنین طبق استانداردها انجام دهد.

مزایای پیاده سازی و دریافت سیستمهای مدیریت کیفیت گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 15189 توسط آزمایشگاه شامل مواردزیر میباشد:

           ارتقا سطح کیفی آزمایشگاه وکسب اعتبار ملی و بین‌المللی

           افزایش اطمینان ازصحت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه‌

         کسب اطمینان از کالیبره شدن مستمر تجهیزات و ابزارآلات آزمایشگاهها

         استاندارد کردن روشهای اجرایی و مدیریتی آزمایشگاهها

         افزایش کارایی پرسنل

           تسهیل همکاری میان آزمایشگاهها و سایر سازمانها

         ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاهها و افزایش بیماران

           امکان پذیرش آزمایشگاهها به عنوان آزمایشگاه مراجع ذیصلاح

           ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه‌

           امکان ارائه خدمات در سطح بین المللی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی باچندین سال سابقه درخشان درزمینه آموزش، ارتقاء و بهره وری، پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) آماده پاسخگویی به سوالات فنی و حقوقی متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو و صنایع آزمایشگاه پزشکی رادارد.

بامادر ارتباط باشید…

{jcomments on}

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )، صنایع فولاد

گواهینامه ایزو( گواهینامه ISO )، صنایع فولاد

 

صنعت فولاد درکشورما جزء صنایع بزرگ و صنایع مادر محسوب میشود واز اهمیت بالایی برخوردارست.بنابراین انتظار میرود فعالان درعرصه صنعت فولاد بااستانداردهای ملی و بین المللی آشنا شده و گامی بلند درراستای تحقق اهداف خودبردارند. طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی و متعاقب باآن دریافت گواهینامه ایزو ISO میتواند صنایع فولاد رابه این اهم برسانند. لذا همواره سئوالات و ابهامات زیربرای صاحبان صنایع فولاد دررابطه با اخذ گواهی نامه ایزو ISO مطرح هست.

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )جهت صنایع تولید ویا صنایع تبدیلی فولاد

تاثیر گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در صنعت فولاد و آهن

اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )در کارخانجات تولید و فرآوری فولاد

زمان مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )برای صنایع فولاد و صنایع وابسته فولاد و آهن

نیاز صنعت فولاد به گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )

مراکز و مراجع معتبر صدور گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )برای صنعت تولید فولاد

انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مرتبط با صنعت فولاد معمولاً بشرح زیر میباشد.

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001)

یکی ازابزارهای استانداردسازی بین المللی، دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در صنعت فولاد میباشد. صنایع فولاد باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت میتواند زیرساختهای لازم جهت ارتقای کیفیت محصولات خودرا بوجود آورد.

بعداز اخذ گواهینامه ایزو 9001 ( ISO 9001 )، دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )برای تولید فولاد پیشنهاد میشود. صنایع فولاد بااجرا و پیاده سازی گواهینامه ISO 14001 حفظ سلامت محیط زیست رامتعهد میشوند.

دریافت گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001 )در صنایع فولاد سلامت و ایمنی شغلی کارکنان راتضمین میکند و باعث افزایش انگیزه کارکنان شرکت میگردد.

بادریافت گواهینامه ایزو 9001 ( ISO 9001) و گواهینامه ایزو 14001 ( ISO 14001 ) و همچنین اخذ گواهینامه 18001 OHSAS میتوان گواهینامه HSE-MS رادریافت کرد و همچنین دراصطلاح میگویند شرکت تولید فولاد دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میباشد.

طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مزایای زیررا بدنبال دارد:

مطابقت فرایندهای شرکت و محصولات با استانداردهای داخلی و جهانی

بهبود و بکارگیری روشهای استاندارد

کاهش ضایعات و کاهش آلودگی محیط زیست

حفظ ایمنی و سلامت کارکنان شرکت

ایجاد انگیزه درکارکنان برای تولید باکیفیت

کاهش هزینه های مرتبط بادوباره کاریها

افزایش اعتماد مشتریان درسطح ملی و بین المللی و جذب مشتریان جدید

برند سازی و مطرح شدن صنعت فولاد درسطح ملی و بین المللی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی دررابطه بامشاوره ، آموزش نحوه اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )جهت صنعت فولاد و سایر متقاضیان اخذ مدرک ایزو و سایر گواهینامه های بین المللی آماده پاسخگویی به تمامی سوالات هموطنان عزیر میباشد.

یک ارتباط اثر بخش ، ارتباط خوب هست.

{jcomments on}

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )، پیمانکار IT

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )، پیمانکار IT

 

نیاز خدمات IT برای دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )

گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) متناسب خدمات IT

تاثیر دریافت گواهی نامه ایزو ( گواهینامه ISO )بر خدمات IT

اقدامات لازم جهت اخذگواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )برای پیمانکاری IT

مراکز معتبر صدور گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )جهت پیمانکاران IT

زمان جهت اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در پیمانکاری IT

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )مورد نیاز پیمانکار IT وسایر فعالان مرتبط باحوزه IT معمولاً بشرح زیر میباشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 )

گواهینامه ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات IT ( گواهینامه ISO20000 )

اینروزها باپیشرفت تکنولوژی و سیستماتیک شدن بسیاری ازشرکتها اکثر کارها ازطریق اینترنت و رایانه انجام میگیرد بنبابراین فعالان عرصه IT کار سختی پیشرو دارند. پیمانکار IT ازجمله شرکتهایی هستندکه بایدباعلم روز دنیا پیش برود و خدمات خودرا به سایر شرکتها ارائه دهد.

دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای پیمانکاران IT میتواند کمک بزرگی به خدمات آی تی باشد. زیرا ایزو یک الگوی بین المللی جهت توانمند سازی سازمان میباشد.

دریافت گواهینامه ایزو 9001 ( ISO 9001 )توسط پیمانکاران IT قدم اولست. اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه ایزو 9001 میتواند زیربنای دریافت سایر گواهینامه ( های ) ایزو باشد.

بعداز دریافت گواهینامه ایزو 9001 نوبت دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )جهت پیمانکار IT میباشد و همزمان باآن واحدهای فعال در IT برای اخذ گواهینامه OHSAS 18001 اقدام میکند بادریافت گواهینامه ISO 14001 و اخذ گواهینامه OHSAS 18001 پیمانکار IT گواهینامه HSE-MS نیز دریافت میکند.

دریافت گواهینامه ایزو 20000 ( ISO 20000 )برای پیمانکار IT ثابت میکند مدیریت خدمات IT شما براساس بهترین استاندارد و منطبق باآن شناخته شده است.صدور گواهینامه ایزو 20000 بیانگر اینست که شماجهت ارائه خدمات کیفی IT کارآمد هستید.

پیاده سازی و استقرار گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )توسط پیمانکار IT میتواند فواید زیررا بهمراه داشته باشد:

کیفیت بهتر ارائه خدمات

نگهداری صحیح اطلاعات وآمار مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

کاهش آلودگی محیط زیست

سلامت و ایمنی شغلی کارکنان

انگیزه بیشتر کارکنان برای خدمات بهتر

بهبود مستمر فرآیند سیستم مدیریت خدمات IT

شفاف سازی الزامات برنامه ها،مستندات و سوابق

اثربخشی فرآیندهای اجرا ، پایش و توسعه و بهبود

افزایش توان رقابتی

شرکت در مناقصات

بالا رفتن ضریب برنده شدن در مناقصات

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسالها سابقه درخشان درخصوص مشاوره و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی ، آموزش و نحوه صدور انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) آماده پاسخگویی به سوالات تمامی متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) و پیمانکاران IT میباشد.

بامادر ارتباط باشید…

{jcomments on}

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )، صنایع صوتی و تصویری

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )، صنایع صوتی و تصویری

 

نیاز تولید لوازم صوتی و تصویری به اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامهISO )

گواهینامه ISO ( گواهی نامه ایزو ) متناسب نیاز لوازم صوتی و تصویری

دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )و تاثیر درتولید بیشتر شرکت

تاثیر گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )در اتلاف هزینه و انرژی درتولید لوازم صوتی و تصویری

مراکز معتبر جهت دریافت گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )برای لوازم صوتی و تصویری

گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )لازم درصنعت صوتی و تصویری عبارتنداز:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001  )

گواهینامه OHSAS 18001  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 )

شرکتهای تولیدی مانند شرکت تولید لوازم صوتی و تصویری ، دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 ) برایشان مهم میباشد. اگر واحدهای تولیدی و کارخانجات صوتی و تصویری گواهینامه ایزو 9001 ( گواهینامه ISO 9001 ) اجرا و پیاده سازی کند میتواند بسیاری مشکلات راحل نماید.

کالا یامواد مصرفی درتولید لوازم صوتی و تصویری ممکن است باعث آسیب و ضرربه محیط زیست شودپس شرکتهای تولید کننده لوازم صوتی و تصویری دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 )رالازم دارد.

اخذ گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001) زمینه ایمنی و سلامت شغلی کارکنان صنعت لوازم صوتی وتصویری رابهمراه دارد.

نظرباینکه مصرف لوازم صوتی وتصویری درکشورمان بالاست و حتی بسیاری افراد درمحل کار و مکانهای دیگر، وسایل صوتی و تصویری مورد استفاده قرار میدهند دریافت گواهینامه ایزو و انطباق بااستانداردهای ملی و جهانی امتیازاتی جهت شرکتهای تولید کننده صوتی و تصویری بهمراه دارد.

بادریافت گواهینامه های ایزو 9001سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) و گرفتن گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 ) و اخذ گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 ) شرکت صوتی و تصویری دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میباشد.

فواید استقرار سیستمهای مدیریتی و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در صنعت تولید صوتی و تصویری میتواند شامل موارد زیر باشد.

ارائه تولیدات ومحصولات با کیفیت بالا

کاهش ضایعات و کاهش آلودگی های محیط زیست

ایمنی و سلامت بهداشت کارکنان شرکت

انگیزه بیشتر کارکنان برای تولید با کیفیت برتر

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

استفاده از نظرات و سلایق مشتریان در تولیدات شرکت

ایجاد فضای جدید جهت ورود به بازارهای جدید داخلی و خارجی

برند سازی و داراشدن ابزار تبلیغاتی

پیشی گرفتن نسبت به رقبا

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باهدف ارائه اطلاع رسانی درست و دقیق درخصوص اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) آمادگی دارد کلیه اطلاعات حقوقی و فنی مورد نیاز متقاضیان و علاقمندان ، علی الخصوص متقاضیان درصنعت صوتی و تصویری رابطور کاملاً رایگان ارائه نماید.

بامادر ارتباط باشید…

{jcomments on}

گواهینامه ایزو ، پیمانکار برق و خطوط انتقال برق

گواهینامه ایزو ، پیمانکار برق و خطوط انتقال برق

 

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای پیمانکار برق و انتقال نیرو

کاربرد گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )درشرکتهای پیمانکاری برق و خطوط انتقال برق

فواید گرفتن مدرک ایزو ( گواهینامه ISO )جهت شرکت در مناقصات پیمانکاری برق و قدرت

اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO  )توسط پیمانکار برق

مراکز معتبر صدور گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )برای فعالان درحوزه پیمانکاری خطوط انتقال برق

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مورد نیاز پیمانکاران برق و خطوط انتقال متناسب باحجم و گستره سازمان و همچنین نیاز واقعی آنها میتواند بشرح زیر باشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

گواهینامه 18001OHSAS سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( گواهینامه HSE-MS )

پیمانکاران برق معمولاً هرچهار گواهینامه ایزو مذکور راهمزمان دریافت میکنند. شاید دلیلش الزام خواسته شده ازسوی کارفرمایان آنها میباشد.البته بایدگفت ، گواهینامه ایزو 9001 بعنوان اولین استاندارد بین المللی درراس همه استانداردها و همه گواهینامه ایزوها قرار دارد. اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو 9001 باعث مدیریت بهتر فرایندها و درنتیجه باعث افزایش سطح خدمات میشود.

دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )توسط پیمانکار برق راهکارهای حفظ و سلامت محیط زیست رابهمراه دارد و اجرا و پیاده سازی گواهینامه ایزو 14001 بیانگر اهمیت و سلامت محیط زیست میباشد.

اصولا فعالان عرصه برق ( پیمانکار برق ) همواره باخطراتی روبرو هستند و دریافت گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداست حرفه ای ( OHSAS 18001 )برای پیمانکار برق الزامیست. گواهینامه OHSAS 18001 مسائل ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان رادربردارد و میتواند احتمال خطر رابه حداقل یاصفر برساند.

دریافت گواهینامه ایزو 14001 و اخذ گواهینامه OHSAS 18001 ، اخذ گواهینامه HSE رابرای پیمانکار برق بدنبال دارد. پیمانکار برق با دریافت گواهینامه ایزو 9001 و گرفتن گواهینامه ایزو 14001 و اخذ گواهینامه OHSAS 18001 دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میگردد.

استقرار و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی مذکور و گواهینامه HSE توسط پیمانکار برق فواید زیررا بهمراه دارد

ارائه تولید یا خدمات باکیفیت بهتر و برنامه ریزی شده

کاهش ضایعات

کاهش آلودگی محیط زیست

ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

انگیزه بیشتر کارکنان در تولید یاخدمات بهتر

مستند کردن روشها و فرآیندهای موجود

ارتقاء توان شرکت در مناقصات

ورود به وندور لیست ( لیست تامین کنندگان مجاز و برتر ) شرکتها و سازمانهای بزرگ مانند شرکت برق و توانیر

افزایش احتمال برنده شده در مناقصات

برندسازی

ورود به مناقصات بزرگتر

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باچندین سال سابقه درخشان درخصوص استقرار و پیاده سازی انواع سیستم مدیریتی و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) و گواهینامه HSE ، باارائه مشاوره رایگان درخدمت پیمانکاران برق وسایر متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) و گواهی نامه HSE میباشد.

بامادر ارتباط باشید…

{jcomments on}