گواهینامه ایزو ، صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

 

شرکتها و پیمانکاران فعال درحوزه نفت ، گاز و پترو شیمی جهت گرفتن انواع گواهینامه ایزو مورد نیاز خود همواره باسئوالات و موارد زیر روبرو هستند:

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مرتبط باشرکت نفت ،گاز وپتروشیمی

ارتباط صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و گواهینامه ISO

نیاز صنعت نفت، گاز وپتروشیمی جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )

گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) جهت شرکت در مناقصات

گواهینامه HSE یا گواهینامه HSE-MS ( مدرک HSE یا مدرک HSE-MS ) جهت شرکت در مناقصات

اعتبار گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO) برای صنعت نفت ، گاز وپتروشیمی

مراکز ، مراجع و موسسات ثبت و صدور گواهینامه ISO و گواهینامه HSE-MS

زمان و هزینه دریافت گواهینامه ISO و گواهینامه HSE-MS مختص صنایع نفت و گاز و پترو شیمی

انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مرتبط با صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی عبارتنداز:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( ISO 18001)

گواهینامه HSE-MS گواهینامه HSE گواهینامه اچ اس ای

گواهینامه ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی ( گواهینامه ISO\TS29001 )

شرکتهای نفت ،گاز وپتروشیمی دارای کار حساس و دقیقی میباشند و اکثرا بدلیل مناقصات بفکر اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) هستند زیرا گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) برایشان امتیاز محسوب میشود . اما صنایع نفت ، گاز وپتروشیمی بایدبدانند اجرا وپیاده کردن سیستمهای مدیریتی علاوه براینکه درمناقصات امتیاز آور هست، میتواند برای مجموعه نیزبسیار مفید باشد.

دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( گواهینامه ISO 9001 ) توسط شرکت نفت، گاز وپتروشیمی اقدام اولیه محسوب میشود زیرا گواهینامه ایزو 9001 بعنوان اولین استاندارد شناخته شده هست و توسط تمامی کشورها رعایت میگردد.

اخذ گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 ) جهت صنایع نفت ، گاز وپتروشیمی باعث میشود شرکت روشهای حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی رافرابگیرد و اجرا نماید.

صنعت نفت، گاز وپتروشیمی بااخذ گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( گواهینامه ISO 18001 ) رعایت ایمنی و حفظ سلامت شغلی کارکنان رااجرا میکند.

دریافت گواهینامه ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ، گاز وپتروشیمی ( ISO/TS29001 )مهمترین گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) جهت صنعت نفت ، گاز وپتروشیمی میباشد .

دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 ) و اخذ گواهینامه ایزو 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 ) موجب میشود شرکت نفت ، گاز وپتروشیمی گواهینامه HSE نیز دریافت کند.

نتایج پیاده سازی گواهینامه ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

انطباق فرایندهای شرکت با استانداردهای ملی و جهانی

کاهش آلودگی محیط زیست

ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

ثبت دانش فنی در مراحل کار

کنترل ریسک و کاهش هزینه های عملیاتی

آموزش تخصصی کارکنان و پیمانکاران

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراجع مشاوره و اطلاع رسانی آمادگی داردبه تمامی سوالات صنایع نفت ، گاز وپتروشیمی درزمینه آموزش ، مستندسازی و دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) بصورت کاملا رایگان اطلاع رسانی نماید.

بامادرارتباط باشید…