گرفتن گواهینامه ISO , گواهینامه HSE-MS , گواهینامه CE ویا هرگونه گواهینامه بین المللی دیگری ازنظر اعتبار اصالت وامور فنی آنقدر مهم میباشدکه مجموعه متقاضی گواهینامه توجه خاصی ازخود نشان دهدو مطمئن شود مسیر قانونی و کامل ازنظر فنی طی میکند. ازآنجاییکه مراحل گرفتن گواهینامه ISO ، مخصوصاً ازنظر حقوقی دارای پیچیدگیها و حساسیتهای زیادی هست لذا اکثر مراکز متقاضی پروژه اخذگواهینامه ISO ،به افراد مشاور روی میاورند دراکثر مواقع بعلت عدم وجود مشاورین لایق و کاربلد و با تجربه ، بامشکلات عدیده ایی ازجمله مشکلات مورد سواستفاده قرار گرفتن ، مشکلات حقوقی، مشکلات پیاده سازی سیستم و سایر موارد دیگرکه منجربه گرفتن گواهینامه ISO نامعتبر ویا پیاده سازی کردن سیستم غیراثربخش و غیره میشود.  
یافتن جاییکه بتوان باخیال آسوده و اطمینان کامل کلیه امورات پروژه پیاده سازی سیستم مدیریتی رابه آن سپرداز دغدغه های اصلی متقاضیان گواهینامه ISO ( گواهینامه HSE-MS , گواهینامه CE ویا هرگونه گواهینامه ) میباشد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان معتبرترین مرجع اطلاع رسانی میتواند بدلایل مشروحه زیر بهترین گزینه جهت گرفتن گواهینامه ISO ( گواهینامه HSE-MS , گواهینامه CE ویا هرگونه گواهینامه ) تحت کلیه شرایط قانونی وفنی ( ازابتدای پروژه تامرحله اخذ گواهینامه ) وحتی سپس بعنوان پشتیبان بعداز اخذ گواهی نامه چه دربعد مسائل حقوقی حفظ گواهینامه و چه دربعد مسائل فنی و بهبود سیستم پیاده شده، باشد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تحت حمایت مراجع عام المنفعه بوده و ازنظر قانونی، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند. جهت کسب اطلاعات بیشتررا قسمت معرفی مرکز راکلیک نمایید.      
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یک مرجع بی طرف و مستقل میباشدکه رسالتش اطلاع رسانی و آگاه سازی و انتقال اطلاعات روز درمورد مسائل حقوقی و فنی و شرایط گرفتن گواهینامه ایزو ISO و سایر گواهینامه بین المللی و ملی به متقاضیان میباشد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یک مرجع معتبر مورد انتخاب بیش از4000 انواع سازمانها و شرکتها، نهادهاو مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو ISO بوده واین مرکز افتخار داردکه درراستای رسالت  اطلاع رسانی دقیق و بروزبه مراجعه کنندگان میباشد. جهت اطلاعات بیشتر قسمت برخی مشتریان راکلیک نمایید.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یک مرجع تخصصی اطلاع رسانی درخصوص نحوه اخذ گواهینامه ایزو ISO افتخار داردکه ازاین مرکز دربرنامه های تخصصی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران استفاده میگردد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی دارای کادر متخصص و کارشناسان واقعی و مجرب میباشدکه چه درزمینه مسائل حقوقی و شرایط اخذ گواهینامه ایزو ISO تبّحر خاصی دارند وچه درراستای پیاده سازی الزامات استانداردها دارای تخصص حرفه ایی هستند و همواره بروز میباشند.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یک مرکز رسمی و قانونی درمقابل افراد حقیقی دلال و بی تجربه و مفطعی میباشد. این مرکزبا بیش ازدودهه تجربه کاری بعنوان یک مرکز دائمی و باثبات باگیرندگان و دارندگان گواهینامه ایزو درتعامل و ارتباط و پاسخگوی هرگونه موارد فنی و حقوقی درخواستی آنها میباشد.
سرعت عمل و دقت عمل مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران جهت دریافت گواهینامه ایزو ISO نظربه وجود کادر متخصصی و حرفه ایی بالاست.
اخلاق و تعهد کاری مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ازشخص اول مجموعه تاکلیه پرسنل شاغل درمرکز زبانزد کلیه متقاضیان گواهینامه ایزو ISO میباشد.
برای کلیه امورات پروژه اخذ گواهینامه ایزو ISO ،انتخاب مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران هم ازنظر فنی معقول هست و هم میتوان ازنظر هزینه باکمترین هزینه بیشترین خدمات رادریافت کرد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بواسطه ارائه خدمات اطلاع رسانی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی و اخذ گواهینامه ایزو ISO و HSE و IMS و  CEو غیره به مشتریان خود مفتخربه اخذ انواع افتخارات و تقدیر نامه هاازسوی مشتریان خودگردید. جهت رویت قسمت افتخارات و تقدیر نامه ها راکلیک نمایید.
خیلی ازمتقاضیان گرفتن مدرک ایزو آنقدربه این مرکز اطمینان دارندکه حتی بدون عقد قرارداد اقدام به همکاری بامرکز مینمایند. مع الوصف درصورتیکه متقاضی اخذ مدرک ایزو ISO تمایل داشته باشد، قرارداد رسمی فی مابین عقد خواهد شد.
 ارائه خدمات رایگان و پشتیبانی اطلاع رسانی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درمقابل افراد و شرکتهای بی ثبات و سودجو غیرقابل مقایسه میباشد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یک مرکز حقوقی ثبت شده دارای وب سایتهای تخصصی و باسابقه ، دفترمرکزی و شعب و نمایندگان و ماهیت وجود فیزیکی دارد. نه یک ماهیت  مجازی و غیر قانونی. وخیلی دلایل دیگر...
جهت کسب اطلاعات بیشتر دراین خصوص میتوانید بامرکز تماس حاصل نمایید واز خدمات مشاوره رایگان استفاده نمایید.
بامادرارتباط باشید...