گواهینامه HSE ویژه مناقصات
 

گواهینامه HSE ، مناقصات

 

گواهینامه HSE ویژه مناقصات ازجمله تقاضاهای اکثر پیمانکاران ، مشاوران ،تامین کنندگان و کارفرمایان مختلف میباشد. امروزه شرکتهای بسیاری برای شرکت در مناقصات بادرخواست گواهی نامه HSE ( گواهینامه HSE-MS ) ازسوی کارفرمایان خود مواجه میشوند. وجود مدرک HSE یاهمان مدرک HSE-MS دراسناد مناقصه باعث کسب امتیاز بیشتر میگردد. حتی دربعضی مناقصات وارزیابی های فنی ، گواهی نامه HSE یاهمان گواهینامه HSE-MS جزء الزامات اساسی محسوب میشود وچنانچه شرکتی مدرک HSE-MS رانداشته باشد، ورودش به مناقصه منتفی هست.

زمانیکه پیمانکاران درهر مناقصه باعبارت مدرک HSE مواجه میشوند همواره نیاز دارندکه باکمترین زمان و هزینه گواهی نامه اچ اس ایی رادریافت نمایند.

البته درهر مناقصه ایی ممکن است موضوع HSE-MS باعناوین مختلفی مطرح گردد. عناوینی همچون مدرک HSE ، مدرک HSE-MS ، مدرک HSE-MS ، نشان HSE ، نشان HSEMS نشان HSE-MS که همه عناوین مطرح شده دارای یک معنی میباشد ومنظور همان گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی میباشد. ازآنجاییکه مدل HSE-MS زاییده دو استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی OHSAS18001 میباشد، لذا معمولاً اکثر پیمانکاران دو استاندارد 9001 و 18001 راطراحی و پیاده سازی میکنند. همچنین لازم بذکراست استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 بعنوان پیش نیاز تمامی استانداردها بایستی طراحی و پیاده سازی گردد.

بنابراین اگر مجموعه ایی هرسه استاندارد راطراحی و پیاده سازی نماید ، معمولاً HSE رانیز دارد وعلاوه برآن بایددانست داشتن همزمان سه گواهینامه ایزو9001 و گواهینامه ایزو14001 و گواهینامه اوهساس 18001 منجربه IMS خواهد شد. IMS بمعنی سیستم مدیریت یکپارچه بیان کننده یک پکیج کامل ازنیازهای پیمانکاران هست.

حال دربعضی مواقع ، کارفرمایان بجای استفاده ازلفظ گواهینامه HSE-MS یاهمان مدرک HSE ازعبارت گواهینامه IMS نام میبرندکه درواقع HSE دردل IMS هست. گاهی اوقات هم کارفرمایان مشخصاً درخواست گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 میکنند.

کارشناسان یامسئولین مناقصات درهر شرکت اصطلاحات مشروح فوق تسلط داشته باشند.

اما مهمتر ازهرچیز طراحی و پیاده سازی استانداردهای مذکور بایستی مورد توجه قرارگیردکه متاسفانه درحال حاضر کارفرمایان بدون توجه به این موضوع، فقط گواهینامه HSE یاهمان مدرک HSE-MS ویا گواهینامه IMS یاهمان مدرک سیستم مدیریت یکپارچه رااز پیمانکاران و شرکت کنندگان مناقصات مطالبه کرده و پیروآن پیمانکاران ، شرکت کنندگان در مناقصه فقط بدنبال گرفتن مدارک HSE یاهمان مدارک HSE-MS هستند.

موارد و مطالب مرتبط

ایزو ISO چیست؟

گواهینامه ISO9001 چیست؟

گواهینامه ISO14001 چیست؟

گواهینامه OHSAS18001 چیست؟

گواهینامه HSE-MS چیست؟

گواهینامه IMS چیست؟

HSE فقط ابزارنیست ، بلکه فرهنگ است...