گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )، صنایع کمپوت و کنسرو

 

فعالان عرصه صنایع کمپوت و کنسرو جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )معمولاًبا سوالات و ابهامات زیر روبرو میشوند:

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای صنایع کمپوت و کنسرو

اقدامات لازم جهت دریافت مدرک ایزو ( گواهینامه ISO )توسط صنعت کمپوت و کنسرو

مراکز معتبر صدور گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای صنایع کمپوت و کنسرو

گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) متناسب باصنایع تولید کمپوت و کنسرو

اعتبار گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )در صنعت کمپوت و کنسرو

زمان لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )درتولید و تهیه کمپوت و کنسرو

صاحبان صنایع کمپوت ، کنسرو و غذاهای آماده نظربه وسعت سازمان خود و سیاستهای کلان ازجمله سیاستهای مارکتینگ و برندینگ خود بترتیب الویت گواهینامه های ایزو ( گواهینامه ISO )مرتبط باصنایع کمپوت و کنسرو زیررا اخذ مینمایند.

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی  ISO 22000

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001

ابتدا دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )برای صنایع کمپوت و کنسرو لازم میشود. پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو 9001 توسط شرکت تولید کمپوت و کنسرو باعث میشود شرکت باروشهای اجرایی ایزو آشنا شده و باانجام آنهادر پیشرفت شرکت و حل مشکلات کیفیتی جاری قدم بردارد.

بعداز دریافت گواهینامه ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت ، گرفتن گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی ( ISO 22000 )توسط صنایع کمپوت و کنسرو میتواند امتیاز خوبی داشته باشد. زیرا نشان میدهد شرکت تولید کمپوت و کنسرو ویا سایر محصولات غذایی خود راتحت شرایط ایمن انجام داده ودر سلامت و ایمنی محصولات خود متعهداست.

اکثر مدیران و صاحبان صنایع غذایی تنهابه دریافت گواهینامه ISO9001 و ISO22000 اکتفا نکرده و دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 ) و گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رادردستور کار خود قرار میگیرد.

پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه اوهساس 18001 درصنعت کمپوت و کنسرو بیانگر اهمیت شرکت به مسائل زیست محیطی و ایمنی و سلامت شغلی کارکنان خود میباشد.

صنایع کمپوت و کنسرو که اینروزها طرفداران خاص خودرا دارند و تقریبا درتمامی خانواده ها مورد مصرف قرار میگیرد بهترست بادریافت گواهینامه ایزو و پیاده سازی سیستمها اعتماد و اطمینان مشتریان راجلب نماید.

صنایع کمپوت و کنسرو با دریافت گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه OHSAS 18001 اصطلاحا گفته میشودکه دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میباشند.

پیاده سازی و استقرار سیستمهای مدیریتی و گرفتن گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در صنایع کمپوت و کنسرو مزایای زیر رابدنبال دارد:

تطابق محصول با استانداردهای ملی و جهانی

تضمین کیفیت و ایمنی محصول

کاهش بیماری های ناشی از مواد آلوده

مستند کردن بهتر روش ها و فرآیندها

امتیاز برای گرفتن مجوز اداره بهداشت

کاهش آلودگی محیط زیست

کاهش ضایعات

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

جلب رضایت مشتریان و اهمیت به سلامت آنها

افزایش توان رقابتی

توسعه بازار

امکان صادرات تحت برند برتر

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باچندین سال سابقه درخشان در عرصه آموزش ، مشاوره و پیاده سازی سیستم مدیریتی ،ارتقاء و بهره وری و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) ، آمادگی پاسخگویی به سوالات متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ( مدرک ISO )در عرصه صنعت کمپوت و کنسرو و سایر صنایع رادارد.

بامادر ارتباط باشید…