گواهینامه ایزو ، شرکت واردکننده ( وارداتی و بازرگانی )

 

شرکتهای وارداتی ( واردکننده )و بازرگانان و تجار معمولاًبرای ورود بعرصه استانداردهای بین المللی و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) همواره باسوالاتی روبروهستند.

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )مرتبط باشرکت وارداتی و بازرگانی

ارتباط شرکت واردکننده و گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )

نیاز واحد وارداتی جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )

تاثیر مدرک ایزو ( گواهینامه ISO ) برروی شرکت وارد کننده

مرجع معتبر صدور گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) برای شرکتهای بازرگانی وارداتی

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )مورد استفاده شرکت وارداتی ( واردکنندگان ) برحسب الویت میتواند بشرح زیر باشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )

گواهینامهOHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001  )

گواهینامه HSE-MS گواهینامه HSE  گواهینامه اچ اس ای

گواهینامه ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی ( ISO/TS 29001 ) – یادآوری: استاندارد ایزو29001 دررابطه واردکنندگان و فعالان درزمینه نفت ، گاز و پتروشیمی کاربرد دارد.

شرکتهای وارداتی بدلیل ارتباط گسترده دراقصی نقاط جهان ، داشتن گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) برایشان امتیاز محسوب میشود زیرا گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) یک استاندارد بین المللی بوده و دریافت گواهینامه ایزو توسط واحد وارداتی بیانگر اهمیت شرکت بازرگانی درخصوص رعایت استانداردهای ملی و جهانی میباشد.

شرکت واردکننده ابتدا گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( گواهینامه ISO 9001 ) دریافت میکند. گواهینامه ایزو 9001 بعنوان اولین استاندارد شناخته شده هست و توسط تمامی کشورها رعایت میگردد.

اخذ گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 ) و دریافت گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بعنوان اقدام بعدی میباشد. گرفتن گواهینامهISO 14001  و OHSAS18001 مبین حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی وکاهش احتمال خطر و آسیب کارکنان شرکت رابه دنبال دارد.

دریافت همزمان گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 ) و گواهینامه 18001 OHSAS سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 ) موجب میشود شرکت وارداتی گواهینامهHSE  نیز دریافت کند.

نتایج پیاده سازی گواهینامه ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط شرکت وارداتی :

انطباق خدمات شرکت با استانداردهای ملی و جهانی

کاهش آلودگی برای محیط زیست

ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

بالا رفتن توان رقابتی

ایجاد الگوی مناسب برای نسل آینده

برخورداری ازامتیاز برای ارتباط باسایر کشورها

توسعه و ورودبه بازارهای جدید

ورود به وندور لیست ( لیست تامین کنندگان مجاز ) شرکتهای بزرگ مثل شرکت نفت

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان یکی ازبزرگترین مراجع مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص مشاوره و پیاده سازی انواع سیستم مدیریتی دریافت اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) و پاسخگوی تمام سوالات شرکت وارداتی و بازرگانی وسایر متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میباشد.

بامادر ارتباط باشید…