گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )، پیمانکار IT

 

نیاز خدمات IT برای دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )

گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) متناسب خدمات IT

تاثیر دریافت گواهی نامه ایزو ( گواهینامه ISO )بر خدمات IT

اقدامات لازم جهت اخذگواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )برای پیمانکاری IT

مراکز معتبر صدور گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )جهت پیمانکاران IT

زمان جهت اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در پیمانکاری IT

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )مورد نیاز پیمانکار IT وسایر فعالان مرتبط باحوزه IT معمولاً بشرح زیر میباشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 )

گواهینامه ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات IT ( گواهینامه ISO20000 )

اینروزها باپیشرفت تکنولوژی و سیستماتیک شدن بسیاری ازشرکتها اکثر کارها ازطریق اینترنت و رایانه انجام میگیرد بنبابراین فعالان عرصه IT کار سختی پیشرو دارند. پیمانکار IT ازجمله شرکتهایی هستندکه بایدباعلم روز دنیا پیش برود و خدمات خودرا به سایر شرکتها ارائه دهد.

دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای پیمانکاران IT میتواند کمک بزرگی به خدمات آی تی باشد. زیرا ایزو یک الگوی بین المللی جهت توانمند سازی سازمان میباشد.

دریافت گواهینامه ایزو 9001 ( ISO 9001 )توسط پیمانکاران IT قدم اولست. اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و دریافت گواهینامه ایزو 9001 میتواند زیربنای دریافت سایر گواهینامه ( های ) ایزو باشد.

بعداز دریافت گواهینامه ایزو 9001 نوبت دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )جهت پیمانکار IT میباشد و همزمان باآن واحدهای فعال در IT برای اخذ گواهینامه OHSAS 18001 اقدام میکند بادریافت گواهینامه ISO 14001 و اخذ گواهینامه OHSAS 18001 پیمانکار IT گواهینامه HSE-MS نیز دریافت میکند.

دریافت گواهینامه ایزو 20000 ( ISO 20000 )برای پیمانکار IT ثابت میکند مدیریت خدمات IT شما براساس بهترین استاندارد و منطبق باآن شناخته شده است.صدور گواهینامه ایزو 20000 بیانگر اینست که شماجهت ارائه خدمات کیفی IT کارآمد هستید.

پیاده سازی و استقرار گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )توسط پیمانکار IT میتواند فواید زیررا بهمراه داشته باشد:

کیفیت بهتر ارائه خدمات

نگهداری صحیح اطلاعات وآمار مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

کاهش آلودگی محیط زیست

سلامت و ایمنی شغلی کارکنان

انگیزه بیشتر کارکنان برای خدمات بهتر

بهبود مستمر فرآیند سیستم مدیریت خدمات IT

شفاف سازی الزامات برنامه ها،مستندات و سوابق

اثربخشی فرآیندهای اجرا ، پایش و توسعه و بهبود

افزایش توان رقابتی

شرکت در مناقصات

بالا رفتن ضریب برنده شدن در مناقصات

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسالها سابقه درخشان درخصوص مشاوره و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی ، آموزش و نحوه صدور انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) آماده پاسخگویی به سوالات تمامی متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) و پیمانکاران IT میباشد.

بامادر ارتباط باشید…