گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )، صنایع صوتی و تصویری

 

نیاز تولید لوازم صوتی و تصویری به اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامهISO )

گواهینامه ISO ( گواهی نامه ایزو ) متناسب نیاز لوازم صوتی و تصویری

دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )و تاثیر درتولید بیشتر شرکت

تاثیر گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )در اتلاف هزینه و انرژی درتولید لوازم صوتی و تصویری

مراکز معتبر جهت دریافت گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )برای لوازم صوتی و تصویری

گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )لازم درصنعت صوتی و تصویری عبارتنداز:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO 14001  )

گواهینامه OHSAS 18001  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 )

شرکتهای تولیدی مانند شرکت تولید لوازم صوتی و تصویری ، دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 ) برایشان مهم میباشد. اگر واحدهای تولیدی و کارخانجات صوتی و تصویری گواهینامه ایزو 9001 ( گواهینامه ISO 9001 ) اجرا و پیاده سازی کند میتواند بسیاری مشکلات راحل نماید.

کالا یامواد مصرفی درتولید لوازم صوتی و تصویری ممکن است باعث آسیب و ضرربه محیط زیست شودپس شرکتهای تولید کننده لوازم صوتی و تصویری دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 )رالازم دارد.

اخذ گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001) زمینه ایمنی و سلامت شغلی کارکنان صنعت لوازم صوتی وتصویری رابهمراه دارد.

نظرباینکه مصرف لوازم صوتی وتصویری درکشورمان بالاست و حتی بسیاری افراد درمحل کار و مکانهای دیگر، وسایل صوتی و تصویری مورد استفاده قرار میدهند دریافت گواهینامه ایزو و انطباق بااستانداردهای ملی و جهانی امتیازاتی جهت شرکتهای تولید کننده صوتی و تصویری بهمراه دارد.

بادریافت گواهینامه های ایزو 9001سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) و گرفتن گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 ) و اخذ گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 ) شرکت صوتی و تصویری دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میباشد.

فواید استقرار سیستمهای مدیریتی و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در صنعت تولید صوتی و تصویری میتواند شامل موارد زیر باشد.

ارائه تولیدات ومحصولات با کیفیت بالا

کاهش ضایعات و کاهش آلودگی های محیط زیست

ایمنی و سلامت بهداشت کارکنان شرکت

انگیزه بیشتر کارکنان برای تولید با کیفیت برتر

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

استفاده از نظرات و سلایق مشتریان در تولیدات شرکت

ایجاد فضای جدید جهت ورود به بازارهای جدید داخلی و خارجی

برند سازی و داراشدن ابزار تبلیغاتی

پیشی گرفتن نسبت به رقبا

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باهدف ارائه اطلاع رسانی درست و دقیق درخصوص اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) آمادگی دارد کلیه اطلاعات حقوقی و فنی مورد نیاز متقاضیان و علاقمندان ، علی الخصوص متقاضیان درصنعت صوتی و تصویری رابطور کاملاً رایگان ارائه نماید.

بامادر ارتباط باشید…