گواهینامه ایزو( گواهینامه ISO )، صنایع فولاد

 

صنعت فولاد درکشورما جزء صنایع بزرگ و صنایع مادر محسوب میشود واز اهمیت بالایی برخوردارست.بنابراین انتظار میرود فعالان درعرصه صنعت فولاد بااستانداردهای ملی و بین المللی آشنا شده و گامی بلند درراستای تحقق اهداف خودبردارند. طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی و متعاقب باآن دریافت گواهینامه ایزو ISO میتواند صنایع فولاد رابه این اهم برسانند. لذا همواره سئوالات و ابهامات زیربرای صاحبان صنایع فولاد دررابطه با اخذ گواهی نامه ایزو ISO مطرح هست.

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )جهت صنایع تولید ویا صنایع تبدیلی فولاد

تاثیر گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در صنعت فولاد و آهن

اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )در کارخانجات تولید و فرآوری فولاد

زمان مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )برای صنایع فولاد و صنایع وابسته فولاد و آهن

نیاز صنعت فولاد به گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )

مراکز و مراجع معتبر صدور گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )برای صنعت تولید فولاد

انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مرتبط با صنعت فولاد معمولاً بشرح زیر میباشد.

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001)

یکی ازابزارهای استانداردسازی بین المللی، دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در صنعت فولاد میباشد. صنایع فولاد باطراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت میتواند زیرساختهای لازم جهت ارتقای کیفیت محصولات خودرا بوجود آورد.

بعداز اخذ گواهینامه ایزو 9001 ( ISO 9001 )، دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )برای تولید فولاد پیشنهاد میشود. صنایع فولاد بااجرا و پیاده سازی گواهینامه ISO 14001 حفظ سلامت محیط زیست رامتعهد میشوند.

دریافت گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001 )در صنایع فولاد سلامت و ایمنی شغلی کارکنان راتضمین میکند و باعث افزایش انگیزه کارکنان شرکت میگردد.

بادریافت گواهینامه ایزو 9001 ( ISO 9001) و گواهینامه ایزو 14001 ( ISO 14001 ) و همچنین اخذ گواهینامه 18001 OHSAS میتوان گواهینامه HSE-MS رادریافت کرد و همچنین دراصطلاح میگویند شرکت تولید فولاد دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میباشد.

طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مزایای زیررا بدنبال دارد:

مطابقت فرایندهای شرکت و محصولات با استانداردهای داخلی و جهانی

بهبود و بکارگیری روشهای استاندارد

کاهش ضایعات و کاهش آلودگی محیط زیست

حفظ ایمنی و سلامت کارکنان شرکت

ایجاد انگیزه درکارکنان برای تولید باکیفیت

کاهش هزینه های مرتبط بادوباره کاریها

افزایش اعتماد مشتریان درسطح ملی و بین المللی و جذب مشتریان جدید

برند سازی و مطرح شدن صنعت فولاد درسطح ملی و بین المللی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی دررابطه بامشاوره ، آموزش نحوه اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )جهت صنعت فولاد و سایر متقاضیان اخذ مدرک ایزو و سایر گواهینامه های بین المللی آماده پاسخگویی به تمامی سوالات هموطنان عزیر میباشد.

یک ارتباط اثر بخش ، ارتباط خوب هست.