گواهینامه ایزو ، پیمانکار مخابرات

 

لزوم گرفتن گواهینامه ایزو برای پیمانکار مخابرات چیست؟

آیاهرشرکتی یا پیمانکار فعال در زمینه مخابرات گواهینامه ایزو لازم دارد؟

کدام گواهینامه ایزو درصنعت مخابرات میتواند موثر واقع شود؟

جهت دریافت گواهینامه ایزو برای پیمانکاران مخابرات چه اقداماتی لازم هست ؟

مراحل و شرایط اخذ گواهینامه ایزو جهت پیمانکار فعال درزمینه مخابرات شامل چه چیزهایی میباشد؟

گواهینامه ایزو مرتبط باصنعت مخابرات و پیمانکاری مخابرات بشرح زیرمیباشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 )

گواهینامه HSE یاهمان گواهینامه HSE-MS سیستم مدیریت HSE-MS

گواهینامه ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات IT ( ISO 20000 )

نظربه اینکه شرکت مخابرات و پیمانکاران مخابرات خدمات مخابراتی مورد نیاز عموم افراد جامعه راتامین میکنند،پس نیازمندبه سیستم قوی و جامع میباشدکه بتوانددر سریع ترین زمان خدمات خودرا ارائه دهند.

البته اینروزها باپیشرفت تکنولوژی و سیستماتیک شدن بسیاری ازکارها زمان کمتری جهت خدمات رسانی شرکتها و پیمانکاران مخابرات صرف میشود.امابا استفاده از گواهینامه ایزو 9001 درشرکت مخابرات این شرکت میتواند بدنبال راهکارهایی برای زمانهای اضطراری مانند قطع برق ، خرابی سیستم ، نبودن کارمند و سایر مشکلات دیگرکه ممکن هست دراین مراکز اتفاق بیفتد جلوگیری نماید.

همچنین شرکتها و پیمانکاران مخابراتی بابکارگیری گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه اوهساس 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی میتواندبا ارائه راهکارهایی جهت ارائه هرچه بهتر خدمات خودازنظر الزامات ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست نیز گام بردارد.

نتایج داشتن گواهینامه ایزو درشرکتها و پیمانکاران مخابرات

   کیفیت بهتر ارائه خدمات

   نگهداری صحیح اطلاعات وآمار مشتریان

  کاهش آلودگی برای محیط زیست

امنیت و سلامت شغلی برای کارکنان

بالا رفتن ضریب برنده شدن در مناقصات

برطرف شدن نواقص و معایب خدمات مورد نیاز مشتریان

آگاهی ازنظر و سلیقه مشتریان و بهبود درارائه خدمات

برتری یافتن بین رقبا

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاور واطلاع رسانی درزمینه نحوه آموزش و اخذ گواهی نامه ایزو و گواهینامه HSE-MS وسایر گواهینامه بین المللی مورد نیاز پیمانکاران آماده اطلاع رسانی به هموطنان عزیز میباشد.

بامادر ارتباط باشید...