گواهینامه HSE ، پیمانکار عمرانی ( ساختمانی )

 

اینروزها شرکتهای پیمانکار ساختمانی ( عمرانی ) تمایل بیشتری برای دریافت گواهینامه HSE ( گواهینامه اچ اس ایی ) دارند و بهمین دلیل سوالاتی برایشان مطرح میشود

چگونگی دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای پیمانکار ساختمانی

لزوم اخذ گواهینامه اچ اس ای ( گواهینامه HSE )جهت پیمانکار عمرانی

اعتبار گواهینامه HSE ( گواهینامه اچ اس ایی )در حوزه پیمانکاری

زمان لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای پیمانکار عمرانی ( ساختمانی )

نحوه رجیستری و پیگیری گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )توسط پیمانکار عمرانی ( ساختمانی )

مراکز معتبر صدور گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )جهت شرکت پیمانکاری

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مورد نیاز شرکت پیمانکار عمرانی ( ساختمانی ):

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( گواهی نامه ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 )

گواهینامه اوهساس 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

گواهینامه HSE خود شامل دو گواهینامه ایزو (گواهینامه ISO ) میباشد گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه اوهساس 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 ) ، داشتن دو گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه اوهساس 18001 باعث دریافت گواهینامه HSE-MS درشرکت پیمانکاری میگردد.

اما پیش نیاز گواهینامه HSE گرفتن گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( گواهینامه ISO 9001 ) میباشد. شرکتهای پیمانکاری بدلیل شرکت درمناقصات ، اجرا و پیاده سازی گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) برایشان الزام محسوب میشود بخصوص روشهای ارائه شده در گواهینامه HSE

شرکت پیمانکار عمرانی ( ساختمانی )با دریافت گواهینامه HSE نیازشان رفع نمیشود چون بعضی مناقصات بجز گواهینامه اچ اس ای ، نمونه HSE PLAN ویا سایر مستندات تدوین شده شرکت پیمانکار رامیخواهند ، حتی امکان درخواست سوابق HSE PLAN وسایر روشهای اجرایی و دستورالعملهای کاری نیز میرود . پس شرکت پیمانکار ساختمانی ( عمرانی ) اجرا و پیاده سازی سیستم ها برایشان حائز اهمیت میباشد.

نتایج اخذ و استقرار گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ،گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و گواهینامه اچ اس ای ) گواهینامه HSE-MS )در شرکت پیمانکار ساختمانی ( عمرانی )

بالا رفتن سطح کیفیت خدمات

بهبود اندازه استاندارداجزای ساختمان

حفظ سلامت محیط زیست و کاهش ضایعات

ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسالها فعالیت درحوزه مشاوره و اطلاع رسانی رایگان ، آمادگی داردتا کلیه اطلاعات فنی و حقوقی مورد نیاز شرکت پیمانکار عمرانی ( ساختمانی ) و سایر متقاضیان گرامی رادرخصوص آموزش نحوه دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) ارائه نماید.

بامادر ارتباط باشید…