گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )، عرقیات گیاهی

 

صنایع تولید مواد غذایی فعال درحوزه تولید عرقیات گیاهی دررابطه با دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) معمولابا سوالات زیرروبرو میشوند.

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای عرقیات گیاهی

اقدامات لازم جهت دریافت مدرک ایزو ( گواهینامه ISO )توسط عرقیات گیاهی

مراکز معتبر صدور گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای عرقیات گیاهی

گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) متناسب باتولید عرقیات گیاهی

اعتبار گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )در صنعت عرقیجات گیاهی

زمان لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )درتولید عرقیات گیاهی

گواهینامه های ایزو ( گواهینامه ISO )مورد نیازبرای عرقیات گیاهی بشرح زیر بوده ومعمولا متقاضیان گواهینامه ایزو فعال دراین صنف بدنبال گرفتن مدارک ایزو زیر هستند.

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی ISO 22000

ابتدا لزوم دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )برای عرقیات گیاهی احساس میشود. اخذ گواهینامه ایزو 9001 و پیاده سازی توسط تولیدی عرقیات گیاهی باعث میشود شرکت عرقیجات گیاهی باروشهای اجرایی ایزو آشنا شده و باانجام آنهادر پیشرفت کیفیت محصولات شرکت و حل مشکلات جاری قدم بردارد.

پس از دریافت گواهینامه ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت جهت عرقیات گیاهی ،گواهینامه ایزو دیگری که برای عرقیات گیاهی لازم میباشد گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی ( ISO 22000 ) میباشد. باتوجه باینکه اهمیت ایمنی و سلامت محصولات برای مشتریان بسیار مهم بوده لذا شرکت بادریافت گواهینامه ایزو 22000 این اطمینان رابه مشتریان خود میدهدکه شرکت محصولات خودرا بصورت ایمن و سالم برای مشتریان خود تهیه میکند.

نظر باینکه اینروزها بسیاری ازمردم به داروهای گیاهی و طب سنتی رو آورده اند و سلامت و بهداشت آن برایشان مهم وضروریست تولید کنندگان عرقیات بادریافت گواهینامه ایزو 9001 و گواهینامه ایزو 22000 و رعایت روشها و اصولی که درآن آمده است اطمینان ازسلامت و بهداشت محصولات خود رابه مشتریان اعلام دارند.

نتایج استفاده از گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )توسط عرقیات گیاهی

تطابق محصول با استانداردهای ملی و جهانی

تضمین کیفیت و ایمنی محصول

کاهش بیماری های ناشی از مواد آلوده

مستند کردن بهتر روش ها و فرآیندها

امتیاز برای گرفتن مجوز اداره بهداشت

جلب رضایت مشتریان و اهمیت به سلامت آنها

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باهدف مشاوره و اطلاع رسانی رایگان درزمینه اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) درتلاش است بااطلاع رسانی دقیق به شرکت تولید عرقیات گیاهی و تمامی شرکتها انها در دریافت گواهینامه ایزو یاری نماید.

بامادر ارتباط باشید…