گواهینامه ایزو ، صنعت قند و شکر

 

بسیاری ازشرکتها مانند شرکت تولیدکننده قند و شکر ازفواید گواهینامه ایزو و اجرای آن توسط شرکت اطلاع ندارند و ممکن است درذهنشان سوالات زیر درمورد اخذ گواهی نامه ISO داشته باشند.

نیاز اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای صنعت قند و شکر

زمان گرفتن مدرک ایزو ( گواهینامه ISO ) مخصوص قند و شکر

فواید گواهی نامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای تولید قند و شکر

انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مناسب کارخانجات قند و شکر

مراکز دارای اعتبار صدور گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )

شرایط و مراحل دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای صنایع قند و شکر

گوایهنامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مرتبط باصنعت قند و شکر بشرح زیر میباشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( گواهی نامه ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( گواهی نامه OHSAS 18001 )

مجموعه فعال درزمینه قند و شکر ابتدا گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 ) دریافت میکند . گواهینامه ISO 9001 یک گواهینامه عمومی میباشد و دارای روشهای اجرایی مختلفی جهت ارتقاء سطح کیفی هست و استقرار و پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو 9001 توسط شرکت قند و شکر بسیار مفید میباشد.

سپس و یاهمزمان گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 ) دریافت میکند . گواهینامه ایزو 14001 بدنبال حفظ و توسعه پایدار محیط زیست میباشد.

دریافت گواهینامه اوهساس 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط واحد قند و شکر ، تهعد شرکت برابر کارمندان خود و حفظ سلامت و ایمنی کارکنان را بالا میبرد.

دریافت گواهینامه های ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای توسط صنایع تولیدی قند و شکر باعث ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میشود.

فواید اجرا و پیاده سازی گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )توسط شرکت قند و شکر

ارائه تولیدات با کیفیت بالا

کاهش ضایعات شرکت و کاهش آلودگی های محیط زیست

ایمنی و سلامت بهداشت کارکنان شرکت

انگیزه بیشتر کارکنان برای تولید با کیفیت برتر

ایجاد فضای باز رقابتی جهت ورود به بازارهای جدید

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران یکی ازبزرگترین مراجع اطلاع رسانی درخصوص راهنمایی و مشاوره رایگان جهت اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )آمادگی دارد تاکلیه پاسخهای متقاضیان گواهینامه ایزو راپاسخ دهد.

بامادرارتباط باشید…