گواهینامه ایزو ، صنعت شکلات

 

دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در تولید شکلات امروزه تبدیل شده به یک اصل رقابتی دربین فعالان درعرصه صنعت شکلات. لذاهمواره باسئولات و خواسته های زیر همیشه روبرو هستند:

مدت زمان لازم دریافت مدرک ایزو ( گواهینامه ISO )جهت واحد شکلات سازی

تاثیر گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )در صنعت شکلات

اعتبارسنجی گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای تولید شکلات

نحوه پیگیری مدرک ایزو ( گواهینامه ISO )توسط تولید شکلات

مراجع ذیصلاح و معتبر دراخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )جهت شکلات سازی

شرایط و مراحل دریافت گواهی نامه ایزو درصنعت شکلات سازی و صنایع وابسته

انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مرتبط صنعت شکلات بترتیب الویت میتواند بشرح زیر باشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی ISO 22000

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی ISO 22000

درشرکتهای تولیدی مانند تولید شکلات دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( گواهینامه ISO 9001 ) قدم اول میباشد. گواهینامه ISO 9001 کاربردی ترین استانداردهاست که بااجرا و پیاده سازی توسط شرکت تولید شکلات میشود بسیاری عدم انطباقها راپیدا کرد وجهت رفع مشکلات و جلوگیری ازهزینه و ضایعات و پیشرفت شرکت درارائه محصولات بهتر اقدام نمود.

اخذ گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی ( ISO 22000 ) یک نیاز اساسی و مهم شرکت تولید شکلات میباشد. زیرا گواهینامه ایزو 22000 استانداردی است جهت حفظ سلامت و ایمنی محصول و مواد غذایی برای مصرف کنندگان ، واحد تولید شکلات بادریافت گواهینامه ISO 22000 اهمیت شرکت نسبت بسلامت مشتریان خودرا اعلام میدارد.

اخذ گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهینامه ISO 14001 )در شکلات سازی قدم بعدی میباشد. اخذ گواهینامه ایزو 14001 توسط واحد تهیه شکلات بیانگر تلاش شرکت درحفظ سلامت محیط زیست بوده و همچنین رعایت الزامات گواهینامه ISO 14001 باعث کاهش ضایعات میگردد.

سپس شرکت تولید شکلات گواهینامه 18001OHSAS سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( گواهینامه OHSAS 18001 ) دریافت میکند . گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بیانگر مسایل ایمنی و سلامت و بهداشت شغلی کارکنان شرکت میباشد .

شرکت تولید شکلات بادریافت گواهینامه ایزو 22000 و اجرا میتواند امتیازاتی نزد مشتریان خود داشته باشد زیرا مصرف شکلات درکشورما و بخصوص قشر کودکان بسیار زیاداست.

پیاده سازی الزامات فوق و دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )توسط تولید شکلات فواید زیررادربردارد:

تطابق کیفیت محصول با استانداردهای ملی و جهانی

تضمین کیفیت و ایمنی محصول

کاهش بیماریهای ناشی ازمواد و محصولات آلوده

اهمیت به سلامت و بهداشت کارکنان

مدیریت ارتباط با مشتری CRM

جلب رضایت مشتریان و اهمیت به سلامت آنها

جلب حمایت نهادهای حکومتی درحوزه بهداشت و ایمنی صنایع غذایی

ایجاد توان رقابتی جهت حضور هرچه گسترده تر دربازار

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع اطلاع رسانی درخصوص مشاوره ، آموزش و اخذ گواهی نامه ایزو ( گواهینامه ISO ) ،آماده همکاری و اطلاع رسانی به کلیه متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO) و صنعت تولید شکلات از مراجع معتبر صادرکننده گواهی ایزو میباشد.

بامادرارتباط باشید…