گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )، لوازم آرایشی و بهداشتی

 

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای تولید لوازم آرایشی بهداشتی

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )متناسب درصنعت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی

اقدامات لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )در صنایع آرایشی و بهداشتی

کاربرد گواهینامه ایزو درمحصولات و صنایع لوازم آرایشی و بهداشتی ویادر فروش و خدمات لوازم ارایشی و بهداشتی

اعتبار شرکت صادرکننده گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای لوازم آرایشی و بهداشتی

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی عبارتنداز:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001  )

اکثر شرکتهایا سازمانهای فعال درصنایع تولید لوازم آرایشی ، بهداشتی نیازبه دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )بعنوان گواهینامه عمومی نیاز اولیه است پس اولین گواهینامه ایزو درصنعت لوازم آرایشی و بهداشتی گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت میباشد.

پس ازپیاده سازی و اجرا و دریافت گواهینامه ایزو 9001 ، میتوان برای دریافت دو گواهینامه زیر نیز اقدام کرد.

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )جهت تولید لوازم آرایشی و بهداشتی اقدام کرد . بااخذ گواهینامه ایزو 14001 و اجرا و پیاده سازی آن توسط واحد لوازم آرایشی و بهداشتی حفظ و سلامت محیط زیست نیز سرلوحه کار شرکت قرارمیگیرد.

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای درتولید لوازم آرایشی و بهداشتی برای کارکنان شرکت ایمنی و سلامت رابه ارمغان آوریم.

بااستقرار و اخذ گواهینامه ایزو 9001 ( ISO 9001 ) و گواهینامه ایزو 14001 ( ISO 14001 ) و همچنین اخذ گواهینامه 18001OHSAS میتوان گواهینامه HSE-MS  رادریافت کرد. بادریافت هرسه گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در واقع شرکت تولیدی لوازم آرایشی و بهداشتی دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میباشد.

درصورتیکه شرکتی دررابطه بافروش یا خدمات لوازم آرایشی و بهداشتی فعالیت میکند میتواند ابتدا گواهینامه ایزو 9001 رادریافت میکند، سپس برای دریافت گواهینامه های زیر اقدام میکند

گواهینامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002

گواهینامه ایزو 10001 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO 10001

گواهینامه ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO 10004

نتایج طراحی ، پیاده سازی و اجرای سیستمهای مدیریتی مذکور و اخذ گواهینامه ایزو برای تولید لوازم آرایشی و بهداشتی میتوان موارد زیر راگفت.

مطابقت فرایندهای شرکت و محصولات با استانداردهای ملی و جهانی

کاهش ضایعات و کاهش آلودگی محیط زیست

حفظ ایمنی و سلامت کارکنان شرکت

نیازسنجی بازار و مشتریان برای ارائه تولیدات بهتر طبق نظر مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

جلب نظر مراکز بهداشتی و قانونی

ایجاد فضای حضور دربازارهای بیشتر داخلی و خارجی

کسب توان رقابتی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره و اطلاع رسانی درخصوص دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای شرکت آرایشی و بهداشتی و سایر شرکتها آمادگی دارد تاکلیه اطلاعات فنی و حقوقی درمورد انواع گواهینامه ایزو رابه متقاضیان محترم ارائه نماید.

بامادر ارتباط باشد…