گواهینامه ایزو ، پیمانکار برق و خطوط انتقال برق

 

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )برای پیمانکار برق و انتقال نیرو

کاربرد گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )درشرکتهای پیمانکاری برق و خطوط انتقال برق

فواید گرفتن مدرک ایزو ( گواهینامه ISO )جهت شرکت در مناقصات پیمانکاری برق و قدرت

اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO  )توسط پیمانکار برق

مراکز معتبر صدور گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )برای فعالان درحوزه پیمانکاری خطوط انتقال برق

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مورد نیاز پیمانکاران برق و خطوط انتقال متناسب باحجم و گستره سازمان و همچنین نیاز واقعی آنها میتواند بشرح زیر باشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

گواهینامه 18001OHSAS سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایOHSAS 18001

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ( گواهینامه HSE-MS )

پیمانکاران برق معمولاً هرچهار گواهینامه ایزو مذکور راهمزمان دریافت میکنند. شاید دلیلش الزام خواسته شده ازسوی کارفرمایان آنها میباشد.البته بایدگفت ، گواهینامه ایزو 9001 بعنوان اولین استاندارد بین المللی درراس همه استانداردها و همه گواهینامه ایزوها قرار دارد. اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو 9001 باعث مدیریت بهتر فرایندها و درنتیجه باعث افزایش سطح خدمات میشود.

دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )توسط پیمانکار برق راهکارهای حفظ و سلامت محیط زیست رابهمراه دارد و اجرا و پیاده سازی گواهینامه ایزو 14001 بیانگر اهمیت و سلامت محیط زیست میباشد.

اصولا فعالان عرصه برق ( پیمانکار برق ) همواره باخطراتی روبرو هستند و دریافت گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداست حرفه ای ( OHSAS 18001 )برای پیمانکار برق الزامیست. گواهینامه OHSAS 18001 مسائل ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان رادربردارد و میتواند احتمال خطر رابه حداقل یاصفر برساند.

دریافت گواهینامه ایزو 14001 و اخذ گواهینامه OHSAS 18001 ، اخذ گواهینامه HSE رابرای پیمانکار برق بدنبال دارد. پیمانکار برق با دریافت گواهینامه ایزو 9001 و گرفتن گواهینامه ایزو 14001 و اخذ گواهینامه OHSAS 18001 دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میگردد.

استقرار و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی مذکور و گواهینامه HSE توسط پیمانکار برق فواید زیررا بهمراه دارد

ارائه تولید یا خدمات باکیفیت بهتر و برنامه ریزی شده

کاهش ضایعات

کاهش آلودگی محیط زیست

ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

انگیزه بیشتر کارکنان در تولید یاخدمات بهتر

مستند کردن روشها و فرآیندهای موجود

ارتقاء توان شرکت در مناقصات

ورود به وندور لیست ( لیست تامین کنندگان مجاز و برتر ) شرکتها و سازمانهای بزرگ مانند شرکت برق و توانیر

افزایش احتمال برنده شده در مناقصات

برندسازی

ورود به مناقصات بزرگتر

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باچندین سال سابقه درخشان درخصوص استقرار و پیاده سازی انواع سیستم مدیریتی و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) و گواهینامه HSE ، باارائه مشاوره رایگان درخدمت پیمانکاران برق وسایر متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) و گواهی نامه HSE میباشد.

بامادر ارتباط باشید…