گواهینامه ایزو ، تولید سیمان

 

صنایع فعال درزمینه سیمان بمنظور اخذ گواهی نامه ایزو همواره باسئوالات و موارد زیر روبرو هستند.

گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) مختص کارخانه تولید سیمان

گواهینامه ایزو ( مدرک ISO ) مورد نیاز شرکت سیمان

مدت اعتبار گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) ، تولید سیمان

شرایط لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )در صنعت سیمان

مراجع صادر کننده ایزو مختص کارخانجات سیمان

نحوه تاییئ اعتبار مدرک ایزو کارخانه سیمان

انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) باصنعت تولید سیمان ارتباط دارد.ازجمله:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( ISO 18001)

HSE-MS گواهینامه اچ اس ای گواهینامه HSE

اولین گواهینامه ایزو مرتبط تولید سیمان گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 ) میباشد . شرکت تولید سیمان با دریافت گواهینامه ایزو 9001 و البته اجرا و پیاده سازی روشهای اجرایی گواهینامه ISO 9001 میتواند تمامی فرایندهای شرکت را مدیریت کند.

اخذ گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی (گواهینامه ISO 14001 ) اقدام بعدی شرکت سیمان . زیرا تولید سیمان بعلت نوع کار و محصولاتشان صدمات وآلودگی هایی درمحیط زیست ایجاد میکنند. اجرا و پیاده سازی گواهینامه ایزو 14001 جهت شرکت سیمان سلامت و ایمنی محیط زیست رابدنبال دارد.

دریافت گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( گواهینامه ISO 18001 ) و اجرای روشها ی گواهینامه OHSAS 18001 میتواندباعث ایجاد محیط سالم و امنی برای کارکنان شرکت سیمان و مصالح ساختمانی شود.

داشتن گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 ) و همچنین اخذ گواهینامه ایزو 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 ) توسط شرکت تولید سیمان گواهینامه HSE نیز دیافت میگردد.

اگر شرکت تولید سیمان گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت و گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای دریافت کند میگویند شرکت دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) میباشد.

فواید پیاده سازی گواهینامه ایزو توسط مجتمع تولید سیمان :

مطابقت شرکت و محصولات با استانداردهای ملی و جهانی

ارائه تولیدبا کیفیت بهتر و برنامه ریزی شده

کاهش ضایعات و کاهش آلودگی محیط زیست

حفظ ایمنی و سلامت کارکنان شرکت

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع اطلاع رسانی با مشاوره رایگان درخصوص اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مختص صنایع فعال درزمینه سیمان فعالیت میکندو آمادگی دارد کلیه اطلاعات فنی و حقوقی رادراختیار متقاضیان گواهینامه ایزو قرار دهد.

بامادر ارتباط باشید...