گواهینامه ایزو ، صنعت گوشت و فرآورده دامی

 

گواهینامه ایزو و مقوله استانداردهای مرتبط باصنایع گوشت و انواع فرآورده دامی مورد سئوال و درخواست خیلی ازمتقاضیان اخذ گواهینامه ISO میباشد. سئوالاتی همچون:

انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) موردنیاز بسته بندی گوشت و فرآورده دامی

گواهینامه ایزو ( گواهینامهISO ) مرتبط صنعت بسته بندی گوشت و فرآورده دامی

شرایط و مراحل اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مختص گوشت و فرآورده های دامی

اقدامات لازمه جهت دریافت مدرک ایزو ( گواهینامه ISO ) درصنایع بسته بندی گوشت

مراکز و شرکتهای صادر کننده معتبر ایزو ( گواهینامه ISO )برای بسته بندی گوشت و فرآورده دامی

هزینه ثبت و صدور گواهینامه ایزو درصنعت گوشت قرمز و گوشت سفید

گواهی نامه ایزو ( مدرک ISO ) مرتبط بابسته بندی گوشت و فرآورده دامی بشرح زیرمیباشد.

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ISO 22000

گواهینامه HACCP

گواهینامه ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان ISO 10002

گواهینامه ایزو 10001 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ISO 10001

گواهینامه ایزو 10004 سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان ISO 10004

دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) درشرکت بسته بندی گوشت و فرآورده دامی بایستی ابتدا گواهینامه ایزو 9001 ( گواهینامه ISO 9001 ) دریافت میشود. زیرا گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت میباشد و پایه و اساس سایر گواهینامه هاست.

بعداز دریافت گواهینامه ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت توسط بسته بندی گوشت ، اخذ گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی ISO 22000 میباشد. هرشرکتی بااجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی و اخذ گواهینامه ایزو 22000 میتواند کیفیت محصولات گوشتی و فرآورده های دامی خودرا افزایش دهد و همچنین رضایت مشتریان هم بالا برود.

گواهینامه HACCP درواقع بخشی ازگواهینامه ایزو 22000 ( ISO 22000 ) میباشد ودرواقع گواهینامه ایزو 22000 نسخه تکمیل شده گواهینامه HACCP میباشد.

ازجمله مزایای پباده سازی و اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )توسط واحدهای بسته بندی گوشت میتوان گفت:

تطابق محصولات و خدمات بااستانداردهای ملی و بین المللی

تضمین کیفیت و ایمنی غذا

کاهش بیماری و مسمومیت ناشی ازمواد غذایی آلوده

مستند کردن و بهینه شدن روشها و فرآیندها

افزایش سوددهی و کاهش هزینه

جلب رضایت مشتریان و کارفرمایان

جلب نظر مراجع نظارتی مانند اداره بهداشت

ایجاد امتیاز رقابتی دارنده گواهینامه ایزو نسبت به سایر رقبا

افزایش ضریب برنده شدن درمناقصات دولتی و غیر دولتی

اینروزها باافزایش بیماریهای گوناگون ، افراد دنبال سلامت و کیفیت کالای مصرفی خود هستند و گوشت و فرآورده دامی عموما مصرف بالایی دارد میتوان بخاطر جلب رضایت مشتریان و بهره وری بیشتراز گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )استفاده کرد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع اطلاع رسانی در خصوص مشاوره ، آموزش و اخذ گواهی نامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مختص بسته بندی گوشت وفرآورده های دامی ،آماده همکاری و اطلاع رسانی به کلیه متقاضیان گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) درمورد چگونگی دریافت گواهینامه ایزو ( مدارک ISO )از مراجع معتبر میباشد.

بامادرارتباط باشید. . .