گواهینامه ایزو ، ماشین آلات صنعتی

 

تولیدکنندگان ماشین آلات صنعتی جهت ایجاد ارتقاء سطح و جایگاه خوددربازار و همچنین بمنظور دستیابی مقاصد دیگر بدنبال اخذ مدرک ایزو ( گواهینامه ISO ) هستند.لذا ممکن است جهت دریافت ایزو و کسب اطلاعات دراین حوزه باعث شده تاسئوالات زیررا درذهن خودداشته باشند:

تاثیر گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) درصنعت ماشین آلات صنعتی

انواع گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )جهت تولید ماشین آلات صنعتی

زمان موردنیاز دریافت گواهینامه ایزو (گواهی نامه ISO )در تولید ماشین آلات صنعتی

نیاز صنعت ماشین آلات صنعتی به گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )

مراکز و مرجع معتبر صدور گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو )برای ماشین آلات صنعتی

نحوه و شرایط اخذ گواهی ایزو ISO

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) مرتبط باصنعت ماشین آلات صنعتی(که معمولاً فعالان درحوزه ماشین آلات صنعتی ) دریافت میکنند، بترتیب الویت بشرح زیر میباشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001 )

اصولا شرکتها ی تولیدی بایدجهت دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت اقدام کنند. زیرا گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت پایه و اساس هر ایتاندارد دیگری میباشد.

بعد ویا همزمان با دریافت گواهینامه ایزو 9001 و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ، شرکت ماشین آلات صنعتی میتواند جهت دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 ) و گواهینامه اوهساس 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی اقدام کند.

اخذ گواهینامه ایزو 14001 شرکت ماشین آلات صنعتی رادرجهت حفظ محیط زیست خود و افراد جامعه متعهد میکند.

اخذ گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای نیزدر تولید ماشین آلات صنعتی میتواند احتمالات خطر و آسیب رابرای کارکنان شرکت بحداقل یاحتی صفر برساند. اقدام شرکت جهت دریافت گواهینامه 18001OHSAS بیانگر اهمیت بسلامت و بهداشت شغلی کارکنان میباشد و میتواند انگیزه کارکنان رانیز بالا ببرد.

بادریافت گواهینامه ایزو 9001 ( ISO 9001 ) و گواهینامه ایزو 14001 ( ISO 14001 ) و همچنین اخذ گواهینامه 18001 OHSAS دراصطلاح میگویند شرکت تولید ماشین آلات صنعتی دارای سیستم مدیریت یکپارچه IMS میباشد.

شرکتها بایدعلاوه بر دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO )خودرادر پیاده سازی واقعی گواهینامه های ایزو موظف بدانند تابتوانند اثربخشی گواهینامه ایزو رادر بخشهای مختلف شرکت یاسازمان خود مشاهده کنند.

طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی و اخذ گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو ) توسط شرکت ماشین آلات صنعتی فواید و مزایای زیررا حاصل میکند:

مطابقت محصولات با استانداردهای داخلی و بین المللی

ارائه تولید با کیفیت بهتر و برنامه ریزی شده

کاهش ضایعات

کاهش آلودگی محیط زیست

حفظ ایمنی و سلامت کارکنان شرکت

         ایجاد انگیزه درکارکنان برای تولید باکیفیت

بالا رفتن توان رقابتی

جلب رضایت و حمایت سازمانهای نظارتی و دولتی

افزایش توان برندینگ

توان ورودبه بازارهای خارجی و افزایش صادرات

ایجاد فرهنگ یکپارچه کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

ایجاد الگویی مناسب برای نسل آینده

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی دررابطه بامشاوره ، آموزش و نحوه اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) جهت شرکتهای تولید کننده دستگاه هاو ماشین آلات صنعتی و سایر متقاضیان مدرک ایزو ( مدرکISO ) آمادگی دارد تابه کلیه سئوالات فنی و حقوقی هموطنان عزیز درحوزه دریافت گواهی نامه ایزو و سایر گواهینامه های بین المللی مانند گواهینامه CE ( گواهی نامه سی ایی ) پاسخگویی و اطلاع رسانی کند.

بامادرارتباط باشید…