گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISOپیمانکار راهسازی

 

مبحث گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO )، گواهینامه HSE یاهمان گواهینامه HSE-MS برای پیمانکاران راهسازی خواستار شرکت در مناقصات بزرگ امروزه ازچالشهای پیش روی پیمانکارهای ساختمانی و راهسازی شده. مقوله HSE الزام شده ازسوی کارفرمایان باعث شده تا، پیمانکاران راهسازی بخاطر کسب امتیاز بیشتردر مناقصات پروژه های بزرگ و پیشی گرفتن نسبت به رقبا درمناقصات بفکر دریافت گواهینامه اچ اس ایی ( گواهینامه HSE ) یا مدارک مرتبط باحوزه HSE و سایر گواهینامه های بین المللی ایزو مانندISO9001 , ISO14001 , OHSAS18001 میباشند و باسوالاتی دررابطه اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) روبرو میشوند:

گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) و یا گواهینامه HSE متناسب پیمانکار راهسازی

زمان لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو ( گواهی نامه ISO ) و یا گواهینامه HSE برای پیمانکار راهسازی

اقدامات اولیه اخذ گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) و یا گواهینامه HSE توسط پیمانکار راهسازی

شرایط و مراحل دریافت گواهینامه ISO ( گواهینامه ایزو ) و یا گواهینامه HSE در پیمانکار راهسازی

نحوه استعلام و اعتبارسنجی گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) و یا گواهینامه HSE جهت پیمانکار راهسازی

مراکز و مراجع معتبر صادرکننده گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) و یا گواهینامه HSE برای پیمانکار راهسازی

گواهینامه ایزو (گواهینامه ISO ) و یا گواهینامه HSE مورد استفاده پیمانکار راهسازی بشرح زیر میباشد:

گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ( گواهی نامه ISO 9001 )

گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 )

گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS 18001 )

گواهینامه HSE-MS گواهینامه اچ اس ایی گواهینامه HSE

دریافت گواهینامه HSE توسط پیمانکار راهسازی برایشان بسیارمهم است گواهینامه اچ اس ایی ( گواهینامه HSE-MS )تقریباًشامل دو گواهینامه ایزو14001 و اهساس 18001 میباشد و همچنین بهتراست که همزمان با دریافت گواهینامه ایزو 9001 ( ISO 9001 ) باشد.

دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( ISO 14001 )توسط پیمانکار راهسازی برنامه هایی درخصوص حفظ و سلامت محیط زیست دارد .سپس مشاور راهسازی اقدام گرفتن گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 ) میکند .

دریافت گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ( گواهی نامه ISO 14001 ) و گرفتن گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ( OHSAS 18001 ) موجب دریافت گواهینامه HSE-MS درشرکت راهسازی ( مشاوران راهسازی ) میگردد. گواهینامه HSE دارای روشهای نظیر HSEPLAN میباشد . این روش و سایر روشهای موجود گواهینامه اچ اس ای ( HSE ) میتواند امتیازی در مناقصات شرکت راهسازی ( مشاور راهسازی ) محسوب شود.

پیمانکار راهسازی با طراحی و پیاده سازی و دریافت گواهینامه ایزو 9001 و اخذ گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه OHSAS 18001 اصطلاحا گفته میشودکه دارای سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS )میباشد.

نتایج اخذ گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ،گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و گواهینامه OHSAS 18001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و گواهینامه اچ اس ای ) گواهینامه HSE-MS ) توسط پیمانکار راهسازی موارد زیر میباشد:

ارائه خدمات پیمانکاری مطابق باالزامات و استانداردهای ملی و بین المللی

ایجاد سازمان هماهنگ درسطح شرکت

حفظ سلامت محیط زیست و کاهش آلودگی

کاهش ضایعات و تاخیرات

ایمنی و سلامت شغلی کارکنان

افزایش توان رقابتی دربازار داخلی و خارجی

کسب امتیاز در مناقصات

ایجاد فرهنگ یکپارچه کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی دررابطه با مشاوره ، آموزش نحوه اخذ گواهینامه ایزو ( مدرک ایزو ) و گواهی نامه HSE-MS   آمادگی دارد تابه کلیه سئوالات فنی و حقوقی هموطنان عزیز درحوزه دریافت گواهینامه ایزو ( گواهینامه ISO ) و پیمانکاران راهسازی پاسخ داده و اطلاع رسانی دقیق نماید.

بامادرارتباط باشید…