اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ابطال ، تعلیق و تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

تایید صلاحیت ایمنی کار
5/5 - (1 امتیاز)

ابطال ، تعلیق و تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

ابطال ، تعلیق و تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران هرکدام دارای شرایط و حالتهای مختلفی میباشدکه درذیل توضیح داده شده است.

شرایط ابطال گواهی نامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

پایان یافتن مدت اعتبار گواهی نامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

بروز حادثه منجربه فوت دراثر عدم رعایت موارد ایمنی ازطرف پیمانکار حسب رای نهایی مراجع قضایی

بعداز سه بار ابلاغ کتبی به پیمانکار مربوطه ازطرف اداره تعاون ، کار ورفاه اجتماعی درموارد زیر :

عدم رعایت آیین نامه های حفاظت و بهداشت کار و مقررات قانون کار بنابه گزارش بازرس کار

افزایش آمار حوادث درکارگاه مربوطه بنابه گزارش بازرس کار و یاسایر مراجع

عدم استفاده ازوسایل و تجهیزات حفاظت فردی متناسب بانوع کار درتمامی مراحل فعالیت

تعلیق گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی

تعلیق گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران درصورت عدم ارائه تصویر قرارداد / پیمان جدید اتفاق میافتدکه دراین صورت گواهی تأیید صلاحیت ایمنی 6 ماه تعلیق خواهد شد.

تمدید گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دارای 2 سال اعتبار ازتاریخ صدور میباشد. پس ازطی مدت 2 سال ازصدور گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی ، پیمانکار مکلف است گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی خودرا تمدید نماید. دراین صورت باید 2 ماه قبل ازانقضای مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ، برای انجام مراحل تمدید اقدام نماید. برای تمدید گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاربه ثبت نام مجدددر سامانه اخذ گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران سراسر کشور www.svcc.mcls.gov.ir و تشکیل پرونده فیزیکی درکانونهای انجمن صنفی مسئولین ایمنی و بهداشت کار استانها نیازی نیست اماآموزشهای کارفرمایی دررابطه باایمنی کار درعملیات پیمانکاری ، آموزش مسئول HSE ( آموزش شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک و آموزش ایمنی عمومی 40 ساعته ) و آموزشهای کارگری و بازرسی ازپروژه نیاز است مجددا برگزار شود. پس ازطی مراحل مذکور و تشکیل کمیسیون دروزارت کار درصورت تایید شدن تمامی مراحل ، گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران مجددا صادر خواهد شد.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران راهنما و مشاورشما پیمانکار محترم دراخذ گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی خواهد بود.

بامادرارتباط باشید…

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط