اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو

اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو

اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو درخواست بسیاری ازمتقاضیان میباشدکه جهت مناقصات اقدام میکنند. وچون زمان و قیمت بالا میباشد بنابر توانایی مالی و گستردگی مجموعه مورد نظر اغلب بدنبال نوع ارزان و فوری گواهینامه هستند. بهمین دلیل درخواست نوع غیر IAF گواهینامه ایزو بالا میرود زیراکه نوع IAF وجهانی گران میباشد. ضمن اینکه زمان زیادی جهت صدور و مراحلش نیاز دارد. و اینکه ازلحاظ پیاده سازی و ممیزی زمان و هزینه میخواهد. همچنین بر روی دو مورد فوق تاکید بسیاری میگردد. و روی پیاده سازی و ممیزی سختگیرانه عمل میشود. ایجاد شرایط پیاده سازی و ممیزی و همچنین رفع عدم انطباقها چندین مرحله زمان میبرد. باید شرایط لازم جهت پیاده سازی مهیا شود. ضمن اینکه بایستی متذکر شد پیاده سازی یکسری ازانواع گواهینامه بسیار حائز اهمیت میباشد.

پیاده سازی انواع گواهینامه ایزو

ازاین انواع میتوان بدینها اشاره کرد: گواهینامه ایزو 9001 در صدر تمام گواهینامه ها و بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی استانداردها بسیار مورد نیاز سازمانهاست. و آنها راکمک میکندتا سطح کیفی فرآیندها و عملکردشان رابالا ببرند. زیرا این سیستم باعنوان سیستم مدیریت کیفیت جهت ارتقا سطح کیفی نهادهای متقاضی میشود. واین مستلزم پیاده سازی بهینه میباشد.

گواهینامه ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی ازانواع دیگر گواهینامه میباشدکه جهت تمامی شرکتها کاربردی میباشد وآنها رادر داشتن محیطی سالم و عاری ازآلودگی راهنمایی میکند وآنها راراهنمایی میکند بدینکه چکار کنندتا فرآیندهایشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نگذارد ومحیطی سالم جهت نسلهای آینده فراهم کنند واینکه وقتی آنهادر فرآیندهایشان الزامات محیط زیستی رارعایت کنند ازلحاظ سلامت افراد جامعه نیزگام بلندی برداشته اند.

گواهینامه ایزو 45001 نیزاز انواع دیگر عمومی ایزو میباشدکه باعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی جهت سازمانها بسیار کاربردیست و پیاده سازیش بسیار مهم هست وهر مجموعه نیازمند پیاده سازی سیستم فوق درون مجموعه اش میباشدو الزامات تعریف شده اش اورا کمک میکندتا محیطی سالم و عاری ازخطر جهت کارکنانش ایجاد کندتا آنها نیزبا خیال آسوده و انگیزه بالا کار کنند وطبعا روند بهبود و پیشرفت کاری بالایی خواهند داشت. مثلا سازمان میتواند هرشش ماه یکبار کارکنان راجهت چکاپ بفرستد. آنها را ملزم کند مانور زلزله و آتش را برگزار کند. تا هنگام وقوع اتفاقات احتمالی بتوانند عکس العمل بموقع و درست انجام بدهند. و خسارات مالی و جانی احتمالی رابه حداقل برسانند.

پیاده سازی HSE

HSE یکی دیگراز انواع دیگرست والزامات دو استاندارد ایزو 14001 و ایزو 45001 رادر خوددارد و تعریف میکندو پیاده سازیش بسیارمهم هست وحیاتی بوده وتمامی سازمانها نیازمنداین هستندکه آنرا طراحی و اخذ کنندو درنهایت IMS نیزچون الزامات سه سیستم مدیریتی ، سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی وهمچنین سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای رادر خود دارد زمانیکه یک سازمان موفق میشود سه استاندارد ایزو 9001 ، ایزو 14001 وهمچنین ایزو 45001 رادر مجموعه اش راه اندازی کند میگویند یک سیستم مدیریت یکپارچه راجهت سازمانش راه انداخته وبااین تفاسیر مشاهده میشودکه پیاده سازیشان چقدرمهم هست و توصیه میشود سازمانهای متقاضی چند سیستم مدیریتی نامبرده رابرایشان زمان بگذارد و هزینه بپردازدو آنرا درسازمان استقرار داده واجرایی کند.

اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو

اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو درخصوص غیر IAF امکانپذیرست زیراکه ازقوانین وقواعد خاصی تبعیت نمیکندو نیازمند قواعد و قوانین خاص و زمانبر و هزینه بری نیست بهمین دلیل جهت مقصود فوق بایستی ازاین دست گواهینامه استفاده کردکه مقرون بصرفه برایشان هست اماخب اینچنین تیپ گواهینامه دارای اعتبار بین المللی نیست وبرای هرنوع قصدی بجز صادرات میتوان ازاین مدل استفاده کرد درموارد نادر نیزممکنه پیش بیایدکه کارفرمای مناقصه گزار سختگیر بوده واز سازمان گواهینامه IAF بخواهداما درسایر منظورهای دیگر میتوان ازنوع غیر IAF استفاده کرد. حالا ممکنست ازیک سازمان درخواست نوع IAF گواهینامه بشودکه دراین زمان نمیتواند انتظار داشته باشدکه گواهینامه باقیمت پایین ودر سریعترین زمان بگیرد.

اخذ فوری و ارزان گواهینامه ایزو بااین تفاسیر تنهادر خصوص گواهینامه های صادره مراجع غیر IAF امکانپذیرست وبایستی ازطریق اینگونه مراجع اقدام کردو نباید انتظار داشت گواهینامه معتبر بین المللی رابا قیمت ارزان ودریک زمان کوتاه بدست آوردالبته بایستی سازمانها دراین میان مراقب مراجع متقلب بودکه گواهی نامه تقلبی صادر میکنند.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران با مشاورین باتجربه و خبره مهیای هرگونه اطلاع رسانی و مشاوره بصورت رایگان جهت متقاضیان محترم میباشد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط