اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ارزیابی ریسک ، تعاریف و اصطلاحات

ارزیابی ریسک ، تعاریف و اصطلاحات
5/5 - (1 امتیاز)

ارزیابی ریسک ، تعاریف و اصطلاحات

ارزیابی ریسک ، تعاریف و اصطلاحات خاص خود را دارد. ریسک و تعاریف و اصطلاحات آن ازمواردی میباشدکه دربحث HSE – PLAN جای سوال دارد و بایستی توضیحاتی مختصر درباره مفاهیم اصلی آن دادتا متقاضیان بتوانند کمی درباره این مفاهیم آگاهی پیدا کرده وبه فهم درستی از مفاهیم ارزیابی ریسک برسند.

ارزیابی ریسک و تعاریف و اصطلاحات مرتبط­ با­ طرح HSE – PLAN بشرح زیر میباشد­که بطور اختصار بدان میپردازیم.

خطر

موقعیت و وضعیت و اقدامی میباشدکه باعث آسیب رسانی بصورت جراحات و زخمها و صدمات انسانی و یا بیماری ویا ترکیبی از­هر دو میشود.

شناسایی خطر

شناخت عملکرد و فرآیند خطرآفرین و زیان آور و تعیین مشخصات و عوارض ناشی ازآن خطر. شناسایی خطرات درکمیته ای متشکل ازمدیر HSE و مدیران فنی و مدیران پروژه و سرپرست کارگاه صورت میگیرد. و تمامی ریسکها باپاسخ چه میشود و اگرها ( WHAT , IF ) شناسایی میشود. در شناسایی خطرات هرمرحله ازعملیات مواردی شامل: آمار حوادث و بیماریها، غیبتهای ناشی ازکار، وجود نشانه هایی ازمواجهه، عوامل زیان آور، پیامد شدید، مشاغل تغییر یافته و مشاغل روتین بایستی مورد توجه قرار گیرد.

ریسک

ترکیب وتابعی ازاحتمال و پیامدهای ناشی ازوقوع یک اتفاق و حادثه خطرناک و خطرآفرین.

ارزیابی ریسک

ارزشیابی ریسک ناشی ازخطرات ،درمرحله ارزیابی ریسک ، خطرات و عوامل خطرآفرین، شناسایی میشود و ارزیابی وریسک آنها بدست میاید و درنهایت تصمیم گیری درخصوص اینکه آیا ریسک قابل قبول میباشد یاخیر؟ کار ارزیابی ریسک هم توسط همان تیم شناسایی مخاطرات انجام میپذیرد. قبل از انجام ارزیابی ریسک ،آموزش روشهای شناسایی و ارزیابی ریسکش پیدا کرده است توسط مسئول HSE جهت اعضای تیم داده میشود. ریسک ازآنجاکه ریسکهای حاصل ازپروژه بهداشتی و زیست محیطی ناشی میشود ازروش ویلیام فاین بعنوان روش اصلی استفاده میشود. دراین روش ریسک ازحاصل ضرب رتبه احتمال دررتبه شدت دررتبه تماس بدست میاید.

ریسک قابل قبول

ریسکی میباشد که میزانش تاسطحی کاهش پیدا کرده باشدکه توسط یک نهاد و سازمان باتوجه تعهدات و مقررات قانونی و خط مشی درحوزه ایمنی و بهداشت حرفه ای سازمان مربوطه قابل تحمل باشد. انواع ریسکهای باشدت بالا و شدید عموما غیرقابل قبول هستند و بایستی قبل ازهر اقدامی فورا اصلاح شوند. ریسکهایی باشدت متوسط نیازبه اقدامات کنترلی مناسبی دارند جهت اطمینان ازاینکه اتفاقی نخواهد افتاد.

اقدامات کنترلی موجود

کلیه اقداماتی راشامل میشودکه درحال حاضر جهت مهار و کنترل خطرات انجام میپذیرد. کنترل ریسک براساس جدول معیارهای تصمیم گیری و براساس اصل ALARP صورت میگیرد. دراین مرحله زمان بندی اقدامات کنترلی و سپس ساز و کار اثربخشی اقدامات کنترلی حائز اهمیت میباشد.

رتبه احتمال

بیان کننده احتمال وقوع خسارت اعم ازخسارت مالی و جانی میباشدکه باتوجه بامعیارهای تعیین شده در تکنیکهای مختلف ارزیابی ریسک انتخاب گردد.

جنبه زیست محیطی

قسمتی ازعملکردها ، محصولات ، فعالیتها یاخدمات شرکت میباشدکه میتواند روی محیط زیست تاثیر متقابل بگذارد.

رتبه شدت: رتبه شدت بیان میکند که شدت وقوع خسارت میباشد.

رتبه تماس: میزان مواجهه و مقابله باخطر شناسایی شده میباشد.

مرکز مشاوره سیستم کاران آماده هرگونه همکاری جهت مشاوره و خدمات به متقاضیان دریافت گواهینامه HSE میباشد.

کاربران و متقاضیان طرح HSE – PLAN ممکنست درست یا نادرست در گوگل باواژه های زیرسرچ کنند:

HSE – PLAN ، طرحhse – plan ، طرح HSE – MS ، HSE – PLAN ، HSE ، تعاریف HSEچیست؟ موارد دخیل در طرحHSE – PLAN ، تعاریف HSE – PLAN ، مراحل تدوین HSE _ PLAN ، مراحل طراحی و تدوین HSE _ PLAN ، مباحث و مطالب و مراحل تدوین طرحHSE – PLAN ، گواهینامهHSE – MS ، مطالب مفید HSE _ PLAN ، طرحhse plan ، طرح HSE PLAN , HSE MS , HSE PLAN, HSE , تعاریف HSE PLAN چیست؟موارد دخیل در طرح HSE PLAN ، تعاریف HSE PLAN، مراحل تدوین HSE PLAN ، روند طراحی و تدوین HSE PLAN ، مباحث و مطالب و مراحل تدوین طرحHSE PLAN ، گواهینامهHSE MS ، مطالب مفید HSE PLAN ، طرحhse- plan ، طرح HSE- PLAN ، HSE تعاریف HSE-PLAN ، HSE چیست؟ موارد دخیل درطرح HSE-PLAN ، تعاریف HSE-PLAN ، مراحل تدوینHSE_PLAN ، مراحل طراحی و تدوین HSE_PLAN، مباحث و مطالب و مراحل تدوین طرحHSE-PLAN ، گواهینامهHSE-MS ، مطالب مفید HSE_PLAN ، مباحث و مطالب و مراحل تدوین طرح اچ اس ای پلن

سایر اطلاعات در مورد HSE

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط