اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

اعتبار سنجی ایزو

اعتبار سنجی ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

 

اعتبار سنجی ایزو

اعتبار سنجی ایزو بدان معناست بتوانید مدرک صادر شده ایزو رابررسی کنید و معتبر بودن یاتنها یک کاغذ بودن انرا تشخیص دهید، اینکار نیازمند اطلاعاتی قوی در زمینه ایزو است، این اطلاعات زمانی بدست میایدکه در زمینه استاندارد و سازمان ان مطالعه کنید، دراینجا توضیح مختصری ازاستاندارد ایزو ومراجع و نحوه صدور ایزو رامیگوییم، اعتبار سنجی ایزو بررسی دو عامل مهم رانیاز دارد، ابتدا مرجع صدور گواهی نامه ایزو سپس نوع گواهینامه ایزو، بابررسی عوامل گفته شده میتوان اعتبار و عدم اعتبار یک گواهی ایزورا بررسی کرد، ابتدا خود ایزو رابشناسیم، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organize با نام مخفف سازمان iso صادر میگردد.

وظیفه سازمان ایزو چیست؟

وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکلهایی برای بهترشدن ویک مجموعه و درکل جهانی بهتر است و اینکه شرکتها و سازمانها بتوانند خدمات بهتری ارائه کنندو در مسیر پیشرفت ورضایت مشتری قرار بگیرند. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه CB نام دارند مخفف CERTIFICATTION BODY که بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست، همگی CB هادر جهان زیرنظر یک سری موسسه فعالیت میکنندکه بدانها AB  گفته میشودکه اعتبار دهنده CB ها هستند.AB  مخفف ACCREDITY BODY  بمعنی موسسه اعتبار دهیست و هرکشور AB مجزا و مخصوص بخود را دارد که همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی بنام مجموعه IAF هستند.

IAF چیست؟

IAF مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن برای هرکشور AB های بخصوص ومتفاوتی را تعریف میکند. درایران NACI تنها AB تعریف شده این انجمن است و 15 CB تحت نظارت ان فعالیت میکنند، صدور گواهی ایزو درایران درمراکز خصوصی نیزصورت میپذیردکه انها زیر نظر انجمن IAFCB فعالت دارند انجمنی خصوصی که بصورت مجزا ازانجمن IAF فعالیت میکندو توسط CBهای خصوصی گواهی ایزو صادر میکند، این گواهی ها ازنظر قیمت وزمان بسیار کمتر از گواهی های ایزو صادر شده ازمراجع IAF هستند ودر ایران کاربرد بیشتری دارند.

بررسی مراجع صادر کننده ایزو

اعتبار سنجی گواهی ایزو در مرحله اول بررسی مرجع صادر کننده است. باتوجه به توضیحات بالا میتوانید به راحتی با مشاهده برگه ایزو انرا ازنظر مرجع صدور تشخیص دهید. نوع مرجع برروی برگه ایزوی مربوطه میاید. البته باتوجه به اینکه درایران الزامی به دریافت ایزوهای اصلی نیست. درخواست ایزو ازمراجع خصوصی بسیار زیاد است. ودر کل دلایل مختلفی برای اخذ گواهی ایزو وجود دارد که در اینجا چند دلیل مهم انرا بررسی میکنیم. تا دلیل انتخاب مرجع و نوع ایزوی دریافتی رانیز درک کنیم،

اهداف شرکتها از اخذ گواهینامه ایزو

اخذ گواهی ایزو درکشورهای مختلف دلایل متفاوتی دارد. مثلا درایران بیشتر یابرای شرکت درمناقصه گواهی ایزو اخذ میگردد. یاجهت اهداف تبلیغاتی ایزو اخذ میگردد. خب حالابه بررسی این دلایل میپردازیم، اولین دلیل شرکت در مناقصه هست. درایران کارفرمایان بابت شرکت ویا حتی ثبت نام در مناقصه شرکت کنندگان راملزم به دریافت واخذ گواهی ایزو میکنند که درجهت بالابردن سطح مناقصه وپیشرفت و پیشرفت بیشتر هستند. مناقصات درایران یکی ازمهمترین دلایل اخذ ایزو هست. دلیل دوم رایج اخذ گواهی ایزو اهداف تبلیغاتیست مثلا صاحب مجموعه برای تبلیغات از نام وگواهی ایزو استفاده میکنند. به اینصورت اعتبار خودرا به رخ رقیبان میکشند. و جو ایمنی رابرای مشتریان ویا متقاضیان ایجاد میکنند و این دلایل میتواند نشان دهدکه چرا درایران بیشتر تنها کاغذ گواهی ایزو رامیخواهند. و چرا اعتبار سنجی آن اهمیتی ندارد.

اعتبار سنجی گواهی ایزو

اعتبار سنجی گواهی ایزو درمرحله بعدی و پایانی استعلام برگه گواهینامه ایزو بوسیله ریجستری شماره برگه ایزو در سایت مورد نظرکه مرجع صادر کننده برگه ایزو بوده است، بدین منظور باید باکارشناسان مهم ایزو مربوط دراین زمینه تماس بگیرید واز راهنمایی انها استفاده کرد حتی اگر سایت صدور ایزو عضو انجمن IAF نباشد باید درسایت خود مرجع قابل ریجستر باشد و قابل استعلام باشد، همان استعلام میتواند برگه گواهی نامه ایزو شمارا اعتبار بخشد.

مشاور ایزو جهت اعتبار سنجی

مشاور مربوط به ایزو تمام مراحل رابرای شما توضیح خواهد داد. تابتوانید بدرستی مرجع خودرا انتخاب کنید. ولی قطعا اگر موسسه معتبر باشداین جمله را ازمشاور ایزو می شنوید که تمام مدرک ایزو از طریق موسسه ما قابل رجستر هست. و از سایت مرجع استعلام میشوداین بدان معناست مدرک و یاگواهی ایزویی که استعلام نمیشود ویا درسایت مورد نظر ریجستر نمیشود قطعا از موسسه غیرمجاز اقدام به اخذ ان شده است، زیرا تمامی مدرکهای ایزو حتی ازمراجع خصوصی وغیر IAF هم درسایت مورد نظر ریجستر میشوند ومعتبر هستند.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط