اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک
5/5 - (1 امتیاز)

 

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک جهت سازمانهایی میباشد که درسطح کشور درزمینه انفورماتیک فعالیت میکنند. این سازمانها باید از صلاحیت لازم دراین زمینه برخوردار بوده باشند. تابتوانند گرید انفورماتیک رابدست آورند و بر اساسش در کشور فعالیت کنند. شرکتهای انفورماتیکی باید در زمینه انفورماتیک اطلاعات کافی را نیزداشته باشند. تا بتوانند دراین زمینه موفق عمل کنند. شرکتهای انفورماتیک از سال 1368 ملزم دریافت گرید انفورماتیک شدند. که ازاین سال بایداین نهادها گرید مورد نظر خودرا مشخص کنندکه ازاین طریق میزان کیفیت و قابلیتهای سازمانها دربین شرکتهای رقیب بخوبی خودرا نشان میدهد. در واقع مورد نظر باعث میشود شرکتهای خود وبا کیفیت ازسازمانها ابتدا متمایزشوند.

این نهاد درداخل کشور درزمینه اطلاعات و فناوری و ارتباطات درکشور فعالیت میکنند. برای اینکه ارگان مورد نظر دراین پروسه ها موفق عمل کند باید از مدیران استفاده کندکه از مدرک کارشناسی برخوردار هستند. مدرک مورد نظر مدیران باید در یکی ازرشته های مرتبط نیز باشد. مدیران میبایست دراین فرایند ها نیز ازسابقه کاری لازم نیزبرخوردار بوده باشد. تا در سامانه انفورماتیکی استخدام بشوند. سازمانی که گرید شرکتهای انفورماتیک را صادر میکند سازمان برنامه و بودجه میباشد. که بابررسی کردن مدارک و اطلاعات کافی و لازم نهاد مراجعه کننده رابدین صورت مورد ارزیابی و واسنجی قرار میدهد.

رتبه بندی انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک و محدوده رتبه بندی بابت سازمانهای انفورماتیکی از 1 تا 7 طبقه بندی شدست و بالاترین رتبه و بهترین رتبه عدد یکست وبه ارگانهای باقدرت فعالیت بالا عرضه میشود و بدترین و پایینترین عددنیز7 بودست وبه نهاد های ابتدائی عرضه میشود تابا بدست اوردن رتبه انفورماتیک شرکت وارد پروسهای توسعه میشوند و درفکر توسعه دادن سازمان خود بر میایند.

موارد تاثیرگذار برای اخذ رتبه انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک و عواملی که درزمینه اخد رتبه انفورماتیک درسطح کشور موثر و تاثیر گذار هستند بصورت گزینه های زیر میباشد که ارگانهای متقاضی نیزباید بدرستی این مراحل و مدارک را به خوبی رعایت کنند. تا بتوانند رتبه مورد نظر خودرا کسب کنند یکی ازمواردی که بخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد میزان حقوق دریافتی پرسنل نهاد بودست و توسط سازمانهای صادر کننده بخوبی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

عامل بعد که بخوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد. میزان مالیات ارزش افزوده میباشدکه باارائه دادن مدارک و اطلاعات نیزبخوبی بررسی میشود. عامل دیگر دراین زمینه میزان رضایت مشتریان درانجام پروژه های قبل هست و توسط سازمان ثبت و صدور رتبه انفورماتیک نیزبخوبی واسنجی و اعتبار سنجی میشود تا وضعیت شرکت متقاضی بخوبی مشخص گردد.

مراحل اخذ رتبه انفورماتیک

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک و شرایط اخذ گرید انفورماتیک نیزبرای نهادها بدین صورت میباشدکه بایددر ابتدا زمینه فعالیت شرکت بخوبی مشخص گردد. و بخوبی فعالیت نهاددر اساسنامه قید شودکه درج نوع فعالیت درون اساسنامه یکی ازالزامات بدست اوردن رتبه انفورماتیک بابت نهادهای متقاضی داخل کشور میباشد. شرط دیگر دراین زمینه ارائه اظهارنامه مالیاتی سال قبل بجهت سازمانهای صادر کنندست. این مورد نیز بخوبی خودرا نشان میدهد. و سازمانها با دریافت مدارک موجود این فعالیت ها را بخوبی بررسی میکنند. مدیر عاملی که بابت ارگانهای انفورماتیکی استخدام میشوند باید در رشته های مربوطه تحصیل کرده باشند تا براحتی درسازمان بکار گرفته شوند. درغیر اینصورت باید آموزشهای لازم را این مدیران ببینند. شرکتهای خواهان بایدحداقل دو مهندس رابه صورت تمام وقت درسازمان بکار گیرندکه مدرکشان نیزباید کارشناسی دریکی ازرشته های مربوطه بوده باشد.

الزامات اخذ رتبه انفورماتیک و اخذ رتبه ویا گرید انفورماتیک بابت مراکز مراجعه کننده باارزیابی سه پارامتر نیروی انسانی، درآمد و ضریب کاهنده رضایت مشتری صورت میگیرد. دراین بین، پارامتر نیروی انسانی، بیشترین سهم رادر تعیین گرید دارد. سهم نیروی اسنانی دراین فرایندها درحدود 70 درصد میباشدکه این مقدار بیشترین تاثیر رامیتواند داشته باشد 30 درصد باقی مانده نیزبه میزان درامد سازمان مربوطست و مورد توجه سازمانهای مربوطه قرار میگیرد عامل دیگرنیز دراین فرایندهابی تاثیر نیستند وتا حدودی میتوانند موثر واقع شوند.

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط