گواهینامه HSE-MS

گواهینامه HSE-MS ( مدرک HSE-MS )

 

گواهینامه HSE همان گواهینامه HSE-MS هست. اصطلاح HSE-MS مخفف عبارت Health Safety Environment Management میباشد. بمعنای سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی .

گواهینامه HSE ، گواهینامه ایی خاص میباشدکه از ترکیب و پیاده سازی همزمان دو استاندارد ISO14001 ( سیستم مدیریت زیست محیطی ) و استاندارد OHSAS 18001 ( سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ) و اخذ گواهینامه ISO14001 وگواهینامه OHSAS 18001 حاصل میگردد. البته گواهینامه HSE-MS ( مدرک HSE-MS ) دارای یک سری الزامات اضافی علاوه بر الزامات ISO14001 و الزامات OHSAS18001 هست. اما عمده الزامات تعریف شده در سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی وزیست محیطی ( HSE-MS ) همان الزامات دو استاندارد OHSAS18001 و ISO14001 میباشد. چنانچه مجموعه ایی متقاضی گرفتن گواهینامه HSE باشد، بایستی گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS 18001 را همزمان اخذ نماید. همچنین بایدتوجه داشت ، طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) بعنوان پیش نیاز طراحی و پیاده سازی هراستاندارد دیگری میباشد. لذا میتوان نتیجه گرفت برای گرفتن مدرک HSE ( مدرک HSE-MS ) توصیه میگردد سه گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 اخذ گردد. ازآنجاییکه HSE-MS بعنوان یک مدل ترکیبی برای اولین بار توسط شرکتهای نفتی مطرح گردید،لذا گواهینامه HSE – MS نیز بعنوان یک گواهی نامه مستقل مطرح گردید. چون پیش از این ، گواهینامه HSE-MS ( مدرک HSE ) موضوعیتی نداشت و فقط درحد یک اصطلاح بود. اما باجاافتادن اصطلاح HSE درجامعه صتعتی ، علی الخصوص درشرکتهای نفتی ، گواهینامه HSE-MS ( گواهینامه HSE ) رایج شد. مراکز ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ISO شروع به ثبت و صدور گواهینامه HSE-MS برای شرکتهای متقاضی نمودند. گواهینامه HSE ( مدرک HSE-MS ) در بین مراکز اعتبار دهنده به مراجع ثبت و صدور گواهینامه ISO ایزو ، بعنوان یک گواهینامه اصطلاحاً نان اکریدیت ( Non Accredit ) تلقی میگردد. ازمزایای طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت HSE میتوان موارد زیررانام برد.

گرفتن گواهینامه HSE جهت کسب امتیاز در مناقصات

جلب نظر نهادها و سازمانها و کارفرمایان

افزایش انگیزه کارکنان بواسطه توجه به موارد ایمنی و بهداشت حرفه ایی ایشان

رعایت الزامات زیستمحیطی و تلاش جهت حفظ محیط زیست

کاهش حوادث ناشی ازکار و جلوگیری از وقوع حوادث متجر به فوت و یا جرح

کاهش هزینه های پنهان ناشی از حوادث کار و تخریب محیط زیست

موارد و مطالب مرتبط

ایزو ISO چیست؟

گواهینامه ایزو9001 ( ISO9001 )

گواهینامه ایزو14001 (ISO14001  )

گواهینامه اوهساس (  OHSAS 18001)

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی در خصوص نحوه و آموزش و شرایط اخذ گواهینامه HSE ( مدرک HSE-MS ) درخدمت هموطنان و متقاضیان اخذ گواهینامه HSE-MS بوده وکارشناسان این مرکزو بصورت رایگان اطلاعات لازم درمورد گواهینامه HSE را ارائه میدهند.

باما درارتباط باشید...