گواهینامه IMS ( گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه )

 IMS CERTIFICATION

گواهینامه IMS ( مدرک IMS ) چیست؟

IMS مخفف عبارت Integrated management system بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه میباشد. اگر یک مجموعهایی سه استاندارد ISO9001 و ISO14001 و OHSAS18001 رابطور همزمان یا بهتر بگوییم بطور یکپارچه طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی نماید اصطلاحاً گفته میشود مجموعه ی مذکور دارای سیستم مدیریت یکپارچه هست. پس وقتی گفته میشود گواهینامه IMS منظورداشتن همزمان سه گواهینامه ISO9001 و گواهینامه ISO14001 و گواهینامه OHSAS18001 هست. خود گواهینامه IMS فقط یک اصطلاح بوده ودر واقع گواهینامه ایی بنام گواهینامه IMS وجود ندارد. البته بعضی از مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO پس از ثبت و صدور سه مدرک ISO9001 و مدرک ISO14001 و مدرک OHSAS18001 برای مجموعه گیرنده این سه مدرک ایزو ISO ، گواهینامه IMS ( گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ) نیز صادر میکند و بعضاً بابت صدور گواهینامه IMS مبلغی نیزاز مجموعه متقاضی گواهی نامه IMS دریافت میکند. درحالیکه همانطورکه گفته شد ، گواهینامه IMS فقط یک اصطلاح بوده و موضوعیتی ندارد.

ازجمله مزایای طراحی ، مستند سازی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS میتوان موارد زیررا نام برد

کاهش حجم مستندات IMS بدلیل اشتراکات خیلی زیاد بین سه استاندارد ایزو9001و ایزو14001 و اوهساس 18001

کاهش زمان طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی IMS بدلیل وجود اشتراکات وجود تناسب خیلی زیاد بین سه استاندارد ( سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی )

کاهش هزینه ی طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کاهش هزینه ی مشاور جهت مشاوره ، طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

کاهش هزینه ی اخذ گواهینامه IMS ( گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه )

پرداختن به موضوعات مدیریت کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت شغلی بطور همزمان

جلب نظر سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی

تامین خواسته و جلب رضایت کارفرمایان و مشتریان

کسب امتیاز در مناقصات برگزار شده توسط کارفرمایان بدلیل داشتن گواهینامه IMS

افزایش انگیزه کارکنان و پرسنل مجموعه دارنده مدرک IMS

برای متقاضیان اخذ گواهینامه IMS همواره موارد زیر مطرح و سئوال میباشد:

نحوه اخذ گواهینامه IMS ( گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه )

شرایط و مراحل دریافت گواهینامه IMS ( مدرک سیستم مدیریت یکپارچه )

مراکز ثبت و صدور مدرک IMS ( مراکز صادرکننده گواهینامه IMS )

نحوه استعلام اصالت گواهینامه IMS

هزینه گرفتن گواهینامه IMS

نحوه تمدید سالیانه گواهینامه IMS ( تمدیدسالیانه مدارک IMS )

آموزش IMS ( آموزش سیستم مدیریت یکپارچه )

جهت یافتن جواب تمامی موارد فوق از خدمات مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران استفاده نمایید.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باچندین سال سابقه درخشان درزمینه طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه و همچنین اطلاع رسانی درخصوص نحوه اخذ گواهینامه IMS ( مدرک IMS ) آماده ارائه مشاوره و اطلاعات بصورت کاملاً رایگان به هموطنان عزیز و متقاضیان دریافت گواهی نامه IMS ( مدرک IMS ) میباشد.

موارد و مطالب مرتبط باموضوع گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

ایزو ISO چیست؟

گواهینامه ایزو9001 ( ISO9001 )

گواهینامه ایزو14001 ( ISO14001 )

گواهینامه اوهساس18001 ( OHSAS18001 )

طرح پیاده سازی و کنترل سیستم مدیریت یکپارچه

بامادر ارتباط باشید...