گواهینامه ایزو 9001

گواهینامه ایزو 9001 ( گواهینامه ISO9001 )

 

ایزو 9001:2015 ( ISO9001:2015 ) یک استاندارد عمومی و پرکاربرد ازسری استانداردهای ایزو9000 ( ISO9000 ) میباشد.

گواهینامه ایزو9001 درواقع علاوه براینکه پرکاربرد ترین استاندارد ازسری استانداردهای منتشر شده توسط سازمان استاندارد جهانی میباشد بعنوان یک استاندارد پایه جهت سایر استانداردها نیز میباشد. عنوان گواهینامه ایزو 9001 ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت میباشد . استاندارد ایزو 9001 ازجمله استاندارد هایست که چندین بار مورد بازنگری قرار گرفت و هرویرایشی نسبت به ویرایش قبلی تکمیل تر و کاربردی تر شد.

استاندارد ایزو 9001 از استاندارد سری 9000 بااستفاده ازاستانداردهای مرتبط بااستاندارد تضمین کیفیت و همچنین استاندارد ملی کشور انگلستان تقریبا ازسال 1978 میلادی مطرح گردید تااینکه برای اولین بار درسال 1987 درسازمان استاندارد جهانی تحت عنوان سیستم تضمین کیفیت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. کمیته TC176 که مسئولیت تهیه و تدوین استاندارد ISO9001 رابرعهده داشت باتلاش بیشتر و رفع نواقص موجوددر پیش نویس مربوطه بامحوریت و تمرکز برکنترل کیفیت و کشف مشکلات کیفی توانست درسال 1987 اولین پیش نویس نهایی راتدوین و منتشر نماید. پیش نویس ISO9001 بارفع نوافص موجود بالاخره درسال 1994 پس ازرای گیری اعضاء تحت عنوان سری استانداردهای سیستم تضمین کیفیت سری ISO9001:1994 و ISO9002:1994 منتشر شد. منظور ازسری ISO9000 وجود چند استاندارد باشماره ISO9001 و ISO9002 و ISO9003 و ISO9004 بود. درویرایش 1994 سازمانهای متقاضی گواهینامه ایزوبه دودسته تقسیم میشدند. یک دسته ازآنهاییکه خدمات ویا محصولات خودرا هم طراحی و هم اجرا میکردند بایستی گواهینامه ISO9001 میگرفتند و یک دسته دیگرکه طراحی نداشتندو فقط اجرا میکردند ،  بایستی گواهینامه ISO9002 میگرفتند. ISO9003و ISO9004 بعنوان تعاریف و راهنما استفاده میشدند و قابلیت صدور گواهینامه راندارد. درسال 2000 استاندارد ایزو9000 مورد بازنگری قرارگرفت و پس ازاعمال تغییرات تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت منتشر شد. همچنین مبحث ISO9001 و ISO9002 درهم ادغام و فقط تحت عنوان ISO9001 مطرح شد. یعنی دیگر گواهینامه ایزو9002 قابلیت صدور نداشت و فقط گواهینامه ISO9001 صادر میشد.

ازآنجاییکه مدرک ایزو9001 (مدرک ISO9001 ) دربین تمامی سازمانها باهر زمینه فعالیتی باسرعت زیاد رو به رشد بود، لذا بعنوان مهمترین استاندارد مورد ارزیابی مشاوران و کارشناسان قرار گرفت و معایب و محاسن آن مشخص میشد. بدلیل همین استاندارد سیستم مدیریت کیفیت مجدد درسال 2008 مورد ویرایش قرار گرفت و تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2008 منتشر شد. درویرایش 2008 مشتری مداری و رضایت مشتری بیشتر مورد توجه قرار گرفت. استاندارد ISO9001 ازسال 2008 تاسال 2015 مورد استفاده قرار گرفت و درتاریخ 25 سپتامبر 2015 بااعمال تغییرات و بااهداف کاهش کاغذ بازی ، واقع بینانه بودن نسبت به محیط کسب و کار ، افزایش رضایت مشتری ، برنامه ریزی استراتژی و.... مجدد ویرایش و منتشر شد.

هم اکنون استاندارد 9001:2015 ( ISO9001:2015 ) توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو و همچنین طرفهای بدون سازمانی و یاحتی مشتری مورد ارزیابی قرار گیرد و توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، گواهینامه ISO9001:2015 (گواهینامه ایزو 9001:2015 ) صادر شود.

یادآوری میگردد استاندارد ISO9001 بعنوان یک استاندارد عمومی و پایه محسوب میگردد و جهت اخذ سایر گواهینامه های ایزو مانند ISO14001 و OHSAS18001 بایستی ابتدا ISO9001 پیاده سازی گردد.

مطالب تکمیلی مرتبط

جهت آشنایی با واژه ایزو ISO کلیک فرمایید.

جهت آشنایی با نحوه اخذ گواهینامه ایزو ISO کلیک فرمایید.

جهت مطالعه متن استاندارد ISO9001 کلیک فرمایید.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی آماده پاسخگویی بصورت رایگان درخصوص نحوه اخذ گواهی نامه ایزو 9001:2015 به متقاضیان میباشد.

بامادر ارتباط باشید...