اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ایزو از کجا بگیریم؟

ایزو از کجا بگیریم؟
5/5 - (1 امتیاز)

ایزو از کجا بگیریم؟

ایزو از کجا بگیریم؟ سوال اغلب متقاضیان دریافت ایزو میباشدکه میخواهند گواهی نامه ISO بگیرند. بدلیل ناشناخته بودن و تخصصی بودن مقوله فوق، زمانیکه سازمانها جهت مناقصه شرکت میکنند. و از آنها درخواست ایزو میشود و آنها نیزاطلاع چندانی ندارند و نمیدانند اصلا ایزو چیست؟ جهت دریافتش چه کارهایی باید بکنند و چگونه اقدام کنند؟ دراین مقاله بدین ابهامات پاسخ خواهیم داد. بانشان دادن اینکه محصول ویا خدمات شما انتظارات مشتریان شمارا برآورده می کند ، صدور گواهینامه میتواند یک ابزار مفیدبرای افزایش اعتبار باشدبرای برخی ازصنایع ، صدور گواهینامه یک الزام قانونی یا قراردادی هست.

مراجع صادر کننده انواع گواهینامه ایزو

مراجع صادر کننده استانداردهای بین المللی عمومی و تخصصی مانند ایزو 9001 ، ایزو 14001 ، ایزو 45001 ، ایزو 10001 ، ایزو 10002 ، ایزو 10004 ، ایزو 22000 ، ایزو 27001 ، ایزو 28001 ، ایزو 29001 ، ایزو 13485 ، ایزو 16949 وانواع دیگرکه بسیار زیادند یکی هستندو مراجع صادر کننده آنهارا صادر میکنند و مراکز مشاوره تنها وظیفه مشاوره راانجام میدهندو اطلاع رسانی درحوزه ثبت و صدور میباشد، اما مرکز مابعنوان مشاور و همچنین نماینده مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو صفر تا صد همراه شماست.

یکسری مراجع داخلی و یکسری مراجع بین المللی و صدور گواهینامه ISO توسط نهادهای صدور گواهینامه داخلی و بین المللی انجام میشود ، بنابراین یک شرکت یاسازمان صرفا مشاوره نمیتواند مجوز صدور ایزو گرفته و گواهینامه ایزو صادر کند.

موضوع مهم و قابل تامل درحوزه اینگونه مراجع بخصوص مراجع داخلی بایستی شما مدیر سازمان بررسی کنید دارای سطح اعتبار هست ودرچه سطح اعتبار قرار دارد. اعتبار و عدم اعتبار ازنحوه رجیستری مشخص میشودو گواهینامه های ایزو مختلف ممکنست درظاهر فرق داشته باشندو اما تمامی مراجع داخلی دارای سطح اعتبار یکسان هستندبرای یافتن یک نهاد صدور گواهینامه معتبر ، بامرکز مشاوره ویا نهاد ملی اعتبار سنجی درون کشور تماس بگیرید یابه انجمن بین المللی اعتبار سنجی مراجعه کنید.

مراحل اخذ گواهینامه ایزو

تعیین مرجع صادر کننده ایزو

دریافت ایزو مراحلی داردکه شامل چندین مرحله میشود: اولین مرحله انتخاب مرجع صادر کننده هست واینجااین سوال پیش میایدکه ایزو ازکجا بگیریم؟ مراجع صادر کننده ایزو دو دسته میشوند یاآنکه IAF هستند ویا غیر IAF . مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت و اعتبار دهی میشوند و درنهایت درراسشان IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان قرار دارد. یکسری مراجع نیزهستند غیر IAF هستند و AB وهمچنین CB ساختگی ایرانیها هستند و حدود 500 الی 600 هستندکه غیر IAF هستند واین مراجع باهم رقابت میکنند و بهمین دلیل هزینه هایشان و درجه اعتبارشان بایکدیگر فرق دارد.

جهت انتخاب مرجع بایستی مدیران بدانندکه ازنوع IAF میخواهند گواهی ایزو بگیرند ویا غیر IAF . مثلا جهت صادرات بایستی ازنوع IAF دریافت کنند وجهت مناقصات بنابر نظر کارفرمای مناقصه گزار تعیین میشودچه نوع گواهینامه ای میخواهنداما درباقی مقاصد همچون تبلیغات ، رقابت ، برند سازی و بهره وری فرقی ندارد و اغلب سازمانها ازنوع غیر IAF میگیرند. شرکتها میتوانند بعدا گواهینامه غیر IAF خودرا روی IAF سوییچ کنند.

پیاده سازی استانداردهای ایزو

مرحله دوم پیاده سازی براساس فرمها و دستورالعملها و مستندات مربوطه گواهینامه ایزو مورد نظر میباشدکه زمان و هزینه بالایی دارد. ودر خصوص گواهی IAF پیاده سازی ضروری هست. متقاضیان دریافت ایزو فوری و ارزان چنانچه جهت صادرات بخواهند اقدام کنند بایستی ازاین نوع بهره ببرند. جهت باقی مقاصد میتوانند ازنوع غیر IAF استفاده کنندکه درآن پیاده سازی بنابر تصمیم خودسازمان انجام میگیرد.

ممیزی ایزو

مرحله سوم ممیزی هست ودر خصوص IAF و غیر IAF ممیزی متفاوتست. IAF ازلحاظ ممیزی توسط شخص ممیز سختگیرانه تر انجام میشود واما دررابطه مراجع غیر IAF ممیزی صوری صورت میگیرد.

صدور گواهینامه ایزو

مرحله آخر ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد که ممیز بعداز ممیزی دستور صدور گواهینامه ایزو رامیدهد.

گواهینامه ایزو ارزان و فوری ازکجا بگیریم؟

بعداز اینکه درابتدا مجموعه متقاضی فهمید گواهینامه ایزو ازکجا بگیرد اغلب بدلیل مسائل اقتصادی و توانایی مالی وهمچنین بنابر دلایلی همچون شرکت در مناقصات درخواست دریافت ایزو فوری و ارزان داردو دراینجا بایستی گفت تنها ازطریق مراجع غیر IAF میتوانند اقدام کنندبه دریافت اینگونه گواهینامه ارزان و فوری .

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو رامیشناسند و آمادگی اطلاع رسانی بشما متقاضیان عزیز میباشدتا دردام آندسته افرادکه گواهینامه ایزو تقلبی رابه جای گواهی نامه اصلی شرکت‌ها ارائه میکند. مرکز ما ضمن شناسایی مراکز ثبت و صدور گواهینامه بشما تمامی اطلاعات درحوزه اخذ گواهی نامه ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیرید رابه شما میدهد. تنهابا یک تماس بامرکز ما تمامی اطلاعات لازم راکسب کنید.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط