اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ایزو , تبلیغات

ایزو و تبلیغات
4.8/5 - (152 امتیاز)

ایزو , تبلیغات

ایزو , تبلیغات گواهینامه ایزو بانیات مختلفی اخذ میگردد. مدیران صنایع وسازمان جهت شرکت درون مناقصات , تبلیغات , چشم وهمچشمی ، پیشرفت وبهبود روند کاری ، رقابت وبسیاری مقاصد دیگر.

گواهی ISO به قصد تبلیغات یکی ازاساسی ترین نیات مدیران سازمان میباشد. مدیران صنایع وهمچنین سازمان جهت تبلیغات وپیبشی گرفتن ازرقیبان بجهت جلب مشتریان اقدام میکنندبه اخذ گواهی نامه ISO تادر حوزه کاری خودش خودرا مطرح کندو بتواند بوسیله تبلیغات باابزاری چون اخذ استاندارد ISO مشتریان رامطمئن کندکه خدمات ومحصولات مورد استفاده اش ازلحاظ ایمنی ایمن بوده وبا اطمینان خاطر ازمحصولات استفاده میکند. تبلیغات تاثیر مستقیم بر روی کسب امتیاز لازم جهت مناقصات دارد. و همچنینن پیشی از رقیبان از مزایای دیگر هست. یعنی درواقع تبلیغات بااستفاده ازابزار اصولی همچون اخذ گواهی ایزو برتمامی مقاصد تاثیر مستقیم دارد.

اخذ گواهینامه ISO برای تبلیغات نیازمند آگاهی هست.

ایزو بجهت تبلیغات مقصد اغلب مدیران میباشد. امااین امر نبایستی باعث شودکه مدیران بطور غیر اصولی ویاحتی غیر قانونی تنها آرم انواع گواهی نامه ایزو رابر روی محصول خود بزنند. وبدون آگاهی جهت مراجع ثبت وصدور گواهینامه ISO به کسب گواهی نامه ایزو اقدام کنند. زیرا ممکنست دردام افراد سودجو بیفتندکه گواهینامه ISO تقلبی صادر میکنندکه متاسفانه روزبروز تعدادشان زیاد میشود. وچون مرکزی نیست براین قضیه رسیدگی کند اغلب سازمانها متوجه تقلبی گواهی نامه ISO نمیشوند. آندسته سازمانها که جهت صادرات و واردات نیز میخواهند فعالیت کنند و قصد تبلیغات بوسیله گواهی ISO دارند. بایستی گواهی ایزو دریافتی اینگونه سازمانها حتما تحت اعتبار IAF باشد.

IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان گواهی نامه ایزو هستند. مراجع ثبت وصدور استاندارد ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت اعتبار مراکزی باعنوان AB فعالیت میکنندو مدیریت شده واعتبار دهی میشوند و AB (ها) خودشان تحت نظر یک مرجع بالا دست تری باعنوان IAF ( نهاد بین المللی اعتبار دهندگان گواهی ایزو ) اعتبار دهی میشوند. حالا ایرانیان بنابر دلایلی چون تحریم خودشان اقدام کرده اندبه ساخت CB وهمچنین AB اینگونه گواهینامه های ایزو ، اصطلاحا گواهی غیر IAF نامیده میشود. گواهی ISO غیر IAF جهت تبلیغات کار راه انداز هستند ودارای اعتبار هستند اماجهت صادرات وواردات نمیتوان ازآنها استفاده کرداما جهت مقاصد دیگر میتوان ازاین گواهی نامه های ایزو داخلی استفاده کرد.

پیاده سازی استانداردهای ایزو

گواهی ISO جهت تبلیغات وقتی بخواهد دریافت شود اغلب مدیران تنها بفکر تبلیغات هستند. اما بابت پیاده سازی اقدامی نمیکنند وتنها هدفشان اخذ استاندارد ایزو میباشد. امامطلبی که اغلب مدیران توجهی نمیکنند اینست؛ پیاده سازی باعث استفاده درست از انواع استاندارد ISO میشود وسازمان راجهت رقیبان جلو میاندازد.

کاربران ممکنست باعناوین زیردرباره مطلب مورد نظر خودشان درون گوگل جستجو نمایند:

ایزو جهت تبلیغات , ایزو بابت مناقصات , اخذ ایزو ومقاصد دریافت انواع استاندارد ایزو , گواهی ایزو جهت تبلیغات , گواهی ایزو بابت مناقصات , اخذ گواهی ایزو ومقاصد دریافت انواع استاندارد ایزو , گواهینامه ایزو جهت تبلیغات , گواهینامه ایزو بابت مناقصات , اخذ گواهینامه ایزو ومقاصد دریافت انواع استاندارد ایزو , گواهی نامه ایزو جهت تبلیغات , گواهی نامه ایزو بابت مناقصات , اخذ گواهی نامه ایزو ومقاصد دریافت انواع استاندارد ایزو , استاندارد ایزو جهت تبلیغات , استاندارد ایزو بابت مناقصات , اخذ استاندارد ایزو ومقاصد دریافت انواع استاندارد ایزو وغیره.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران باسابقه درخشان درحوزه ثبت وصدور انواع گواهی نامه ISO, گواهینامه های بین المللی وهمچنین انواع گواهی داخلی جهت متقاضیان آماده هرگونه خدمت میباشد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

  1. جهت گرفتن گواهینامه ایزو برای تبلیغات و برند سازی میتونیم فعلا بدون اجرای واقعی قوانین ایزو اقدام کنیم؟ فعلا اول راه هستیم و از نظر بودجه توانایی کافی نداریم برای همین گفتیم فعلا اگه میشه گواهینامه ایزو را بدون اجرای مستندات بگیریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط