اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ایزو فوری و ارزان از کجا بگیرم؟

ایزو فوری و ارزان از کجا بگیرم؟
5/5 - (7 امتیاز)

ایزو فوری و ارزان از کجا بگیرم؟

ایزو فوری و ارزان ازکجا بگیرم؟ این سوال بیشتر مدیران مجموعه ها و شرکتهاست وقتی میخواهند متناسب بادلیل اخذ گواهینامه ایزو و استفاده مورد نظر از مدرک متناسب با دلیل اخذ ایزو وقت و هزینه صرف دریافت گواهینامه کنند. ابتدا باید مراجع صدور ایزو را بشناسیم. تابا شناخت مراجع انتخابی درست دراین زمینه داشته باشیم. گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل international standard organization بطور مخفف ISO صادر میگردد.

وظیفه سازمان ایزو

وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین سری قوانین و پروتکل هایی برای بهترشدن ویک مجموعه ویکسان سازی قوانین تدوین شده درسراسر دنیاست. قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد انها را بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید. ایزو مجموعه را در مسیر رشد وتلقی قرار میدهد.

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگردد که به اختصار CB نام دارد. بانام کاملCERTIFICATTION BODY  بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو ست. مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CBها درایران هستند. CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند که به نوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند. به این موسسات به اختصار AB گفته میشود که مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB ها هستند. AB با نام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است. که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستند. که براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAF هستند. بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است. انجمن IAF بابت هرکشور AB مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کرده است. بامراجعه به سایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشورش رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده انجمن IAF هست.

ازکجا ایزو فوری و ارزان بگیرم؟

ازکجا ایزو فوری و ارزان بگیرم؟ درایران پاسخ بدین سوال میتوان گفت هم بسیار سختست وهم بسیار راحت، سخت ازنظر اینکه موسسه و مراجع معتبر صادر کننده گواهی ایزو قابل استعلام و تشخیص انها ازموسسات دیگر بسیار سختست، اسان ازاین نظرکه درکشور ایران موسسات صدور ایزو زیاد هستند و کارشناسان جهت صدور ایزو فیلتر سختی راتعیین نکرده اند و بدین صورت میتوان بسیار راحت گواهی نامه ایزو دریافت کرد، خب حالابه بررسی موسسات صدور گواهینامه ایزو درایران میپردازیم تابتوانیم بفهمیم ازکجا ایزو ارزان و فوری بگیریم، ابتدا بایداین راتوضیح دادکه بطور کل مدرک صادرشده ایزو ویا مدرک عضو IAF هستش یابطور خصوصی و مستقل ازطریق مراجع غیر IAF هست.

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران

موسسات صدور گواهینامه ایزو درایران نیزبه دو دسته تقسیم میشوند، اول دسته موسسات صدور ایزو یاهمان CB فعال زیرنظر NACI وفقط میتوان ازاین موسسات مدرک ایزو عضو انجمن IAF دریافت کرد، البته تعداداین CB هازیاد نیست و شناسایی موسسات زیرنظر NACI راحتست، اما دسته دوم موسسات خصوصی مشاوره و صدور گواهینامه ایزو میباشد و توسط موسسات خصوصی صدور ایزو نیزمیتوان مدرک ایزو توسط مرجع عضو IAF دریافت کرد وهم میتوان مدرک مراجع غیر IAF دریافت کرد البته تمامی مدارک صادرشده بایدقابلیت استعلام و رجیستری سایت راداشته باشند.

گواهینامه ایزو ارزان و فوری از کجا بگیرم؟

گواهینامه ایزو ارزان و فوری از کجا بگیرم؟ یعنی میخواهید براساس نوع و دلیل دریافت ایزو ، وقت و هزینه متناسب باآنرا انجام دهید، مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه بزمان و هزینه مورد نظریکه بجهت گواهی ایزو درنظر گرفته اید و باچه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوتست و باانتخاب درست مرجع میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند بطورمثال، دریافت گواهی ایزو بتوسط مراجع IAF پروسه ای حداقل نزدیک یکماه بازه زمانی داردکه اینزمان درون موسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا بایدقبل درخواست ایزو حتما زمان لازم تاوقت اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب با آن و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

ازکجا ایزو فوری و ارزان بگیرم قطعا سوال ایزو معتبرست یانه نیز درپی خواهد داشت، همانطورکه گفته شد مدرک ایزو بایدکاملا قابل استعلام و رهگیری درون سایت باشدچه توسط مراجع عضو IAF صادرشده باشد وچه مراجع غیر IAF حتما بایددر سایت مربوطه مرجع صادرکننده قابلیت رهگیری و استعلام داشته باشد، استعلام درون سایت بوسیله کد رهگیری اعلام شده توسط سایت انجام میشودکه درپایین برگه صادرشده ایزو نوشته میشود.

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران امکان ثبت باسابقه درخشان و باکارشناسانی خبره اماده ارائه خدمات درزمینه صدور انواع گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام هست. تمامی مشاورههای تلفنی مرکز سیستم کاران کاملا رایگان میباشد، باما درتماس باشید.

 

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط