اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ایزو چیست؟

ایزو چیست؟
5/5 - (1 امتیاز)

ایزو چیست؟

ایزو چیست؟ واژه ایزو بمعنای سازمان جهانی استاندارد و یا سازمان بین المللی بابت استاندارد سازی میباشد. استانداردهای ایزو بمنظور بهینه سازی و همسان سازی انواع استانداردها تهیه و تدوین شدند. استانداردهای ایزو معمولا هرچند سال یکبار باتوجه بپیشرفت تکنولوژی و مدرنیزه شدن علم و صنعت مورد بازبینی و ویرایش قرار میگیرند. هرچه ویرایش استانداردی راکه میخواهیم درمجموعه و سازمان خود پیاده سازی کنیم جدیدتر باشد استاندارد کاملترست . دونوع گواهینامه ایزو داریم یکی گواهینامه هایی که مسئولین و مدیران سازمانها بجهت ساماندهی و بهبود عملکرد سازمانشان و فرآیندهایشان میگیرند و دیگری گواهینامه های آموزشی ایزو که مربوط بشخص میباشد و مرحله دریافت ایندو نوع گواهینامه بایکدیگرکاملا متفاوت ‌میباشد.

شرایط اخذ گواهینامه ایزو

شرایط اخذ گواهینامه ایزو منباب شرکتها و سازمانها دارای مراحل خاص و ویژه ای نمیباشد. شرکتهاکه دارای پرسنل و کارکنان هستند و درحال انجام کار و تولید محصول یاخدماتی هستند ویاشرکتهایی که دارای دفتر مرکزی باشند ‌میتوانند گواهینامه ایزو رادریافت کنند. مدیران و مسئولین کاردان مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو الزاما بدانند متخصصین و کارشناسان مجرب و کاردان درون سازمان ایزو اقدام بتدوین بهترین راهکارها بخاطر بهبود فرآیندهای سازمان کردند.

راهکارهایی ازقبیل سیستم مدیریت کیفیت، تولید بهتر محصولات، رضایت مشتری، ایجاد بهداشت و ایمنی شغلی و رعایت نکات زیست محیطی و مسائل مربوطه. بهترست جهت پیشبرد اهداف و رسیدن یک نتیجه مطلوبتر ازمراکز مشاوره ایزو راهنمایی و‌مشاوره بگیریم. مراحل و مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو رامیتوان همانند انتخاب درست نوع استاندارد ایزو باتوجه و متناسب بافعالیتهای مجموعه ، بررسی استاندارد ایزو و استفاده ازمشاوره کارشناسان گواهی ایزو ، بررسی اهداف و فراهم شرایط جهت وصول به اهداف سازمان ، برنامه ریزی و اجرای آموزش ایزو باهمکاری مدیر ارشد مجموعه متقاضی ایزو و کارشناسان مرکز مشاوره

مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

ایزو چیست ، انتخاب شرکت و مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدین مراجع دو نوع میباشند. نوع اول مراجعی که مراکز اعتباردهنده آنها عضو انجمن بین المللیIAF میباشند و ازسطح اعتبار بالایی بخاطر جهانی بودنشان برخوردار هستند و نوع دوم مراجعی که مراکز اعتبار دهنده آنها عضو انجمن بین المللی IAF نمیباشند و بعلت داخلی بودنشان از سطح اعتبار پایینتری برخوردار هستند. استقرار سیستم مدیریتی واجرا باتوجه بنوع سخت گیریهای مرجع صدور گواهینامه ایزو یک سیستم مدیریتی شامل فرآیندهایی ازقبیل فعالیتهای مدیریت، تأمین منابع بابت مجموعه وافراد، تحقق یافتن محصولات و خدمات طبق استاندارد های مورد نظر میباشد. مرحله اول ممیزی داخلی که توسط یکی از نیروهای مجرب و مسلط بقوانین ایزو که درمجموعه میباشد انجام میگیرد. مرحله دوم ممیزی اصلی که توسط کارشناس مرجع صدور گواهینامه ایزو درطی دو‌ مرحله انجام میگیرد.

اهداف شرکتها جهت اخذ گواهینامه ایزو

ایزو چیست گرفتن گواهینامه ایزو توسط متقاضیان گواهینامه ISO شامل چند دسته میشود متقاضیانی که جهت شرکت درمناقصات بدنبال اخذ گواهینامه ایزو هستند. متقاضیانی که بدنبال معرفی برند و نام شرکت هستند و جهت تبلیغات مبادرت میورزند. متقاضیانی که مشتری مدار هستند و بابت جلب رضایت مشتری و اعتماد مشتری بمحصولات و خدماتش جویای اخذ گواهینامه ایزو هستند. همچنین متقاضیانی که جهت ارتقای سطح کیفی خدمات، محصولات و تولیدات جهت رقابت در بازارهای جهانی و تجارت متقاضی صدورگواهینامه ایزو هستند.

شرایط اخذ گواهینامه ایزو

چند مسئله مهم درزمینه شرایط گرفتن گواهینامه ایزو اثر گذار میباشند.یکی ازموضوعات مهم تعداد نفراتی هستندکه درمجموعه متقاضی مشغول بکار هستند هرچه تعداد نفرات بیشتر باشند دریافت گواهینامه ایزو طولانی تر خواهد بود. بکی دیگر از مسائل مهم فرآیندهای درحال اجرا درمجموعه متقاضی میباشدکه هرچه تعداد فرآیندها بیشتر باشد یعنی بالزامات ایزو نزدیکتر هستید و راحتتر میتواند گواهینامه ایزو خودرا دریافت کنید. بطور کلی بایدبدانید بااینکه شرایط و مراحل صدور گواهینامه ایزو دشوار نمیباشد ولی نیازمند علم و دانش خاصی دراین زمینه دارد.

باتوجه به حجم زیاد کار و تخصصی بودن موضوع، سازمان متقاضی ایزو نیازمند شخصی مسلط بتمام الزامات ایزو و استانداردها ‌میباشد. متأسفانه بعلت وجود یکسری افراد سودجو و نبودن نظارت کافی برثبت و صدور گواهینامه بشما متقاضیان محترم گواهینامه ایزو پیشنهاد میگردد ازمراکزیکه میخواهید بابت دریافت گواهینامه ایزو اقدام کنید مطمئن باشید و ازمشاورین متخصص که درتمام مراحل اخذگواهینامه و ازصفر تا صد کار درکنار شما هستند استفاده فرمائید. مفتخریم که درطی مسیر صدور گواهینامه ایزو درکنار شما باشیم چراکه نیاز متقاضی گواهینامه ایزو سرلوحه کارما بوده و خواهد بود.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

One Response

  1. شرایط اخذ گواهینامه ایزو برای شرکتها و سازمانها دارای مراحل خاص و ویژه ای هستش؟ چه مسائلی درزمینه شرایط گرفتن گواهینامه ایزو اثر گذار میباشند.چقدر هزینه باید کرد؟ آیا شرایط مناسب در هزینه اخذ ایزو تاثیر داره؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط