اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

ثبت و صدور گواهینامه ایزو
5/5 - (1 امتیاز)

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

ثبت و صدور گواهینامه ایزو مراحل مختلفی دارد که در ادامه به آن میگپردازیم.

شناخت گواهی ایزو

ابتدا نیازبه شناخت گواهی ایزو دارد، دراینجا ابتدابه معرفی گواهی ایزو میپردازیم، گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد international standard organize بانام مخفف سازمانiso  صادر میگردد وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی بجهت بهترشدن ویک مجموعه میباشدکه بتواند خدمات بهتری ارائه کندو درمسیر پیشرفت ورضایت مشتری گام بردارد.

مراجع معتبر صادر کننده گواهینامه ایزو

گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگردد که CB نام دارد مخفف CERTIFICATTION BODY  و بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، همگی CB هادر جهان زیر نظر یک سری موسسه فعالیت میکنندکه بدانها ABگفته میشودکه اعتبار دهنده CB هاهستند، AB مخفف ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهیست وهرکشور AB مجزا و مخصوص خودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی هستند بنام مجموعه IAF وابن واژه مخفف کلمه INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، این انجمن بابت هرکشور AB بخصوص ومتفاوتی راتعریف کرده درایران NACI تنهاAB تعریف شده همین انجمن هست و 15 CB تحت نظارتش فعالیت میکنند.

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو غیر IAF

ثبت و صدور گواهی ایزو درایران درمراکز خصوصی نیزصورت میپذیردکه انها زیر نظر انجمن IAFCB فعالت دارند انجمنی خصوصی بصورت مجزا ازطریق انجمن IAF فعالیت میکندو توسط CB های خصوصی گواهی ایزو صادر میکند، این گواهی هااز نظر قیمت و زمان بسیار کمتراز گواهیهای ایزو نوع اول هستند ودر ایران کاربرد بیشتری دارد.

تعیین هدف از اخذ گواهینامه ایزو

ثبت و صدور گواهی ایزو درمرحله اول نیازبه درک دلیل شخص ویا مجموعه جهت دریافت گواهی ایزو دارد. یعنی اول بایدشخص یامجموعه متوجه واگاه باشند وبدانندکه چرا وبه چه دلیلی گواهی ایزو میخواهند. وسپس مطابق با آن درراستای اخذ گواهی ایزو تلاش کنند. دلایل مختلفی بابت اخذ گواهی ایزو وجود داردکه دراینجا چند دلیل مهم آن را بررسی میکنیم. دلیل اخذ گواهی ایزو در کشورهای مختلف متفاوتست. مثلا درایران بیشتریا برای شرکت درمناقصه گواهی ایزو اخذ میگردد. یاجهت اهداف تبلیغاتی ایزو اخذ میگردد. ولی هستند مجموعه هایی که بجهت بهتر شدن و پیشرفت مجموعه یاخود گواهی ایزو رامیگیرند. وخود داوطلبانه و بدون هیچگونه فشار واجباری گواهی ایزو رامیگیرند. و قصد پیشرفت و ارائه خدمات بهتر به متقاضیان و مشتریان خودرا دارند. خب حالابه بررسی دلایل میپردازیم.

اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصه

اول شرکت درون مناقصه درایران کارفرمایان بابت شرکت ویا حتی ثبت نام دردرون مناقصه شرکت کنندگان راملزم دریافت و اخذ گواهی ایزو میکنندکه درجهت بالا بردن سطح مناقصه و پیشرفت بیشتر هستند مناقصات داخل ایران یکی ازمهمترین دلالیل گرفتن ایزو رابخود اختصاص میدهد.

دریافت گواهینامه ایزو برای تبلیغات

دلیل دوم رایج اخذ گواهی ایزو اهداف تبلیغاتیست دراین دلیل صاحب مجموعه بخاطر تبلیغات ازنام وگواهی ایزو استفاده میکنند وبه اینصورت اعتبار خودرا برخ رقیبان میکشند وبستر ایمنتری نیزبرای مشتریان ویا متقاضیان ایجاد کنند این اهداف تبلیغاتی بیشتر برروی مدیریت خوب وبی نقص دریک مجموعه تاکید میکنند با اخذ گواهی ایزو من باب تبلیغات بدان اشاره کنند واعتماد مشتریان کسب کنند، دلیل اخر درایران انقدر تعداد چشمگیری رابه خوداختصاص نمیدهد وبه ندرت اینکار رادر ایران بدون فشار واجبار ازانجام میدهند.

مشاوره اخذ گواهینامه ایزو

ثبت وصدور گواهی ایزو درمرحله دوم پس ازمشخص شدن دلیل اخذ گواهی ایزو مشاوره اخذ گواهی ایزو ست. بدین منظور بایستی باکارشناسان مهم ایزو مربوط دراین زمینه تماس بگیرید. واز راهنمایی انها استفاده کرد. مشاور مربوطه ایزو بعداز شنیدن دلایل اخذ ایزو توسط مجموعه شما ویا شخص شما بهترین راه رابرای اخذ ایزو را به شما پیشنهاد میکند. اگردلیل شما بخاطر اخذ ایزو صرفا اهداف تبلیغاتی باشد قطعا به شما ایزو از CB های غیر IAF راپیشنهاد میکنندکه هم هزینه کمتری رامتحمل میشوید هم تایم خیلی کوتاهی نیزجهت صدور نیاز دارد.

اقدامات لازم برای صدور گواهینامه ایزو

برای صدور فقط کافیست مدارک لازم جهت صدور رابه مرکز CB تحویل داده سپس مستندها و آموزشهای لازم ایزو را در قالب سی دی دریافت میکنید ومدرک ایزو بابت شرکت شما صادر میگردد ودر پروسه نهایتا 2تا 3 روزه اینکار انجام میشود، امااگر هدف گرفتن ایزو مناقصه باشدکه دران صورت بایددید کارفرمای مورد نظرکه قصد شرکت درون مناقصه رادارید صدور گواهی ایزو ازاین مرجع رامعتبر میداند یانه اگرکه صدور گواهی ایزو ازطریق مرجع IAFCB رانیز معتبر نمیدانست بایدحتما گواهی ایزو رااز مرجع IAF دریافت کنیدکه هزینه بمراتب بیشتر وپروسه صدور حداقل 1 ماهه دارد. معمولا درایران بیشتربرای شرکتهایی که روابط بین المللی دارند ایزو تحت IAF صادر میگردد ودر بقیه موارد IAFCB صادر میگردد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط