اطلاع رسانی نحوه اخذ گواهینامه ایزو

اطلاع رسانی نحوه اخذ گواهینامه

نحوه اخذ گواهینامه ایزو و نحوه اخذ گواهینامه HSE (گواهینامه HSE-MS ) و نحوه اخذ گواهینامه IMS و نحوه اخذ گواهینامه CE و نحوه اخذ گواهینامه ملی و بین المللی دیگرکاملاً باهم متفاوت هستند. هرکدام ازاین گواهینامه هاشامل ( ایزو ،  CE، HSE ، IMS ، حلال و.....) باتوجه به قوانین و ساختار حقوقی خود متفاوت هستند. بزرگترین خدمات رایگان مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران ، اطلاع رسانی درمورد نحوه اخذ گواهینامه های متفاوت میباشد.
پس ازتماس بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران، متناسب بازمینه فعالیت، نیاز، سطح اعتبار درخواستی و بودجه شما، راههای مختلف رابا حفظ قوانین و مقررات ملی و بین المللی رابرایتان تشریح مینمایند.
پس ازشنیدن همه موارد حقوقی و فنی و پیدا کردن دید و تسلط کامل درحوزه اخذگواهینامه ، میتوانید بهتر تصمیم گیری نموده و سپس اقدام نمایید. چون عقل و منطق حکم میکند قبل ازورودبه هرپروژه ایی ابتدا بامسائل حقوقی و فنی آن کاملاً آشنا شده و پس ازتعیین نقشه راه گام برداشت. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران بادهها سال سابقه درخشان درزمینه اطلاع رسانی کاملاً رایگان به همه متقاضیان دریافت مدارک و گواهی نامه های بین المللی ( ایزو ، ISO ، CE ، HSE ، IMS و.....) درخدمت هموطنان عزیز میباشد.
بامادرارتباط باشید. . .