مشاوره سیستمهای مدیریتی

مشاوره سیستمهای مدیریتی
طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و استقرار ، اجرا و نگهداری و بهبود هرسیستم مدیریتی مستلزم داشتن علم کامل استاندارد مربوطه میباشد. استانداردهای مطرح روز همچون استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی و... هرکدام گذشته ازاینکه اشتراکاتی باهم دارندبه تنهایی نیزدارای ساختاری متفاوت فنی و تخصصی هستند. وجود ساختار فنی و تخصصی هریک ازاستانداردها، افراد کارشناس و متخصص بخودرا میطلبد بعنوان مثال کارشناسان صنایع و علوم مدیریتی درحوزه سیستم مدیریت کیفیت و کارشناسان محیط زیست درحوزه سیستم مدیریت زیست محیطی و کارشناسان ایمنی و بهداشت درحوزه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی و کارشناسان صنایع غذایی درحوزه سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی و همین طور الی آخر. بنابراین کارشناسان یا مشاور درهریک ازحوزههای مذکور بایستی بطورکامل باالزامات تشریحی درمتن استاندارد تسلط داشته و توانایی طراحی و پیاده سازی آنرا متناسب بازمینه فعالیت متقاضی گواهینامه ایزو داشته باشد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران دارای مشاورین مسلط درحوزه های مختلف ازجمله ISO9001 ، ISO14001 ، OHSAS18001 ، ISO22000  و سایر استانداردهای دیگری میباشد. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درجهت رفاه حال علاقمندان خدمات مشاوره ایی درخصوص طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجرا و استقرار و نگهداری و بهبود انواع سیستمهای مدیریتی رادر همین سایت بصورت رایگان و مکاتبه ایی درلینک مشاوره پباده سازی گام به گام ارائه میکند. مرکز سیستم کاران نظربه تمایل کارفرمایان و نیاز واقعی متقاضیان مشاوره جهت حصول اهداف  سازمانی مختلف، خدمات مشاوره ایی خودرا درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجرا و استقرار و نگهداری و بهبود انواع سیستمهای مدیریتی طبق تعرفه زیر ارائه میدهد.


تعرفه خدمات مشاوره طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی
مشاور درجه 5 ساعتی 25,000 تومان
مشاور درجه 4 ساعتی 50,000 تومان
مشاور درجه 3 ساعتی 100,000 تومان
مشاور درجه 2 ساعتی 200,000 تومان
مشاور درجه 1 ساعتی 480,000 تومان
مشاوره توسط شخص آقای مهندس کریمی ساعتی 1,600,000 تومان
حداقل ساعات مشاوره درجه 3و4و5 چهارساعت میباشد.
حداقل ساعات مشاوره درجه 1و2 دوساعت میباشد.
جهت استفاده ازخدمات مشاوره درجه 1 هماهنگی ازیک هفته قبل الزامیست تمامی تعرفه مصوب فوق جهت ارائه خدمات مشاوره درتهران میباشد. لذا مسافتهای خارج ازتهران خارج از(خارج ازمحدوده50 کیلومتری تهران) شامل 40درصد افزایش قیمت و همچنین هزینه ایاب و ذهاب ، پذیرایی و اقامت میباشد.
درصورت تمایل خواهشمنداست فرم درخواست خدمات مشاوره ایی رادانلود و پس ازتکمیل به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ایمیل فرمایید.
بامادرارتباط باشید...