مشاوره سیستمهای مدیریتی

مشاوره سیستمهای مدیریتی
طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی و استقرار ، اجرا و نگهداری و بهبود هرسیستم مدیریتی مستلزم داشتن علم کامل استاندارد مربوطه میباشد. استانداردهای مطرح روز همچون استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی ، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی و... هرکدام گذشته ازاینکه اشتراکاتی باهم دارندبه تنهایی نیزدارای ساختاری متفاوت فنی و تخصصی هستند. وجود ساختار فنی و تخصصی هریک ازاستانداردها، افراد کارشناس و متخصص بخودرا میطلبد بعنوان مثال کارشناسان صنایع و علوم مدیریتی درحوزه سیستم مدیریت کیفیت و کارشناسان محیط زیست درحوزه سیستم مدیریت زیست محیطی و کارشناسان ایمنی و بهداشت درحوزه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی و کارشناسان صنایع غذایی درحوزه سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی و همین طور الی آخر. بنابراین کارشناسان یا مشاور درهریک ازحوزههای مذکور بایستی بطورکامل باالزامات تشریحی درمتن استاندارد تسلط داشته و توانایی طراحی و پیاده سازی آنرا متناسب بازمینه فعالیت متقاضی گواهینامه ایزو داشته باشد.
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران دارای مشاورین مسلط درحوزه های مختلف ازجمله ISO9001 ، ISO14001 ، OHSAS18001 ، ISO22000  و سایر استانداردهای دیگری میباشد. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران درجهت رفاه حال علاقمندان خدمات مشاوره ایی درخصوص طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجرا و استقرار و نگهداری و بهبود انواع سیستمهای مدیریتی رادر همین سایت بصورت رایگان و مکاتبه ایی درلینک مشاوره پباده سازی گام به گام ارائه میکند. مرکز سیستم کاران نظربه تمایل کارفرمایان و نیاز واقعی متقاضیان مشاوره جهت حصول اهداف  سازمانی مختلف، خدمات مشاوره ایی خودرا درزمینه طراحی ، مستندسازی ، پیاده سازی ، اجرا و استقرار و نگهداری و بهبود انواع سیستمهای مدیریتی طبق تعرفه زیر ارائه میدهد.


تعرفه خدمات مشاوره طراحی ، مستندسازی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی روزی ( یک روز معادل 6 ساعت می باشد) معادل 800,000 تومان (هشتصد هزار تومان) هست
مشاوره توسط شخص آقای مهندس کریمی ساعتی 4,800,000 تومان
حداکثر ساعت آموزشی توسط مشاورین در یک روز 6 ساعت هست.
جهت استفاده ازخدمات مشاوره درجه 1 هماهنگی ازیک هفته قبل الزامیست تمامی تعرفه مصوب فوق جهت ارائه خدمات مشاوره درتهران میباشد. لذا مسافتهای خارج ازتهران خارج از(خارج ازمحدوده50 کیلومتری تهران) شامل 40درصد افزایش قیمت و همچنین هزینه ایاب و ذهاب ، پذیرایی و اقامت میباشد.
درصورت تمایل خواهشمنداست فرم درخواست خدمات مشاوره ایی رادانلود و پس ازتکمیل به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ایمیل فرمایید.
بامادرارتباط باشید...