گواهی نامه ایزو

خط مشی کیفیت
مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران


     مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران به عنوان یکی از سازمان های معتبر در زمینه ی مشاوره و اطلاع رسانی در خصوص سیستم های مدیریتی و اخذ گواهینامه های بین المللی با ایجاد تفکر فرایندگرا در کلیه سطوح سازمان در جهت برآورده ساختن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین سر لوحه قرار دادن مشتری مداری از طریق تامین خواسته ها و رضایت و اعتماد مشتریان , خود را متعهد به اصول زیر می داند .
1-رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش در جهت افزایش رضایت مشتریان
2- توسعه منابع انسانی از طریق بکارگیری نیروی متخصص آموزش دیده و اثربخش علی الخصوص در حوزه های اجرایی  
3- فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد مشارکت بین همکاران در تصمیم گیری های سازمانی  
4-گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه از تجهیزات موجود
5- بهبود مداوم سطح کیفی انجام کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر
6- فراهم نمودن شرایط همکاری و مشارکت با شرکت های صاحب نام در منطقه و جهان
به منظور دستیابی به اصول بالا این مرکز سیستم مدیریت کیفیت را منطبق با الگوی استاندارد ISO9001:2008 در کلیه سطوح به اجرا در آورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مستمر و اثر بخشی این سیستم متعهد می داند همچنین سازمان در ابتدای هر سال نسبت به تعیین اهداف کیفی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش و اندازه گیری و تحلیل ، میزان تحقق اهداف کیفی را بررسی می کند . اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی راسخ از این سیستم پشتیبانی نموده و از همه همکاران انتظار دارم ضمن درک صحیح آن در جهت برآورده ساختن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند . برای پیشبرد این سیستم و به منظور حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی آن به نماینده مدیریت در امور کیفیت اختیارات لازم تفویض شده است . 

                                         
مدیرعامل
مجید کریمی

 

لینک دانلود خط مشی کیفیت مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران