اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

دلایل پیاده سازی سیستم HSE – MS

دلایل پیاده سازی سیستم HSE - MS
5/5 - (1 امتیاز)

دلایل پیاده سازی سیستم HSE – MS

دلایل پیاده سازی سیستم HSE – MS چیست؟

چراباید سیستم HSE رادر شرکتم پیاده سازی کنم ؟

پیاده سازی سیستم HSE چه فایده ای برای مجموعه و شرکت دارد ؟

چرا بایدبرای پیاده سازی سیستم HSE هزینه کنم ؟

اینگونه سوالات و شاید خیلی سوالات مشابه درمورد سیستم مدیریت HSE و دلایل پیاده سازی سیستم HSE – MS ذهن بسیاری ازمدیران رابه خود مشغول کرده باشد.

شاید همه مدیران جمله معروف ((تبلیغات هزینه نیست، بلکه سرمایه گذاری است)) را در مورد تبلیغات شنیدند. شاید همه به این باور رسیدند چون بحث فروش محصولات وخدمات وافزایش سرمایه هست. درمورد HSE و سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست نیز دقیقاً همین موضوع مصداق دارد.

پیاده سازی HSE

پیاده سازی سیستم مدیریت HSE دقیقا بانیروی انسانی هرسازمان (سرمایه اصلی سازمان) سروکار دارد علاوه برنیروهای انسانی برروی سرمایه و پول ودارایی سازمان نیزتأثیر دارد. میپرسید چگونه؟

مزایای پیاده سازی HSE

1 – فروش محصول و افزایش سرمایه

فروش محصول و افزایش سرمایه ، موضوع بسیار مهمی هست که تمام سازمان برای آن تلاش میکنند اماآنچه کارکنان راعلاوه برداشتن شغل وحقوقی مناسب به رضایت داشتن ازآن شغل امیدوار میکند ، داشتن ایمنی وامنیت جانی درآن شغل هست. ایمنی و امنیت ازطریق طراحی ایمن فرایند یا ایمن کردن فرایند طراحی شده یا کنترلهای مهندسی یادستور العمل هاو آموزشهای ایمنی و بهداشتی محقق میشود. این موضوع میسر نیست جز ازطریق پیاده سازی سیستم مدیریت HSE .

2 – افزایش رضایتمندی شغلی و ایجاد انگیزه به واسطه امنیت در میان کارمندان

وقتی کارکنان درک میکنندکه ازطرف مدیریت سازمان سیستم مدیریت HSE درحال پیاده سازی هست یاپیاده سازی شده یعنی وقتی به ایمنی فرایندی که کارگر یاکارمند مشغول آن میباشد توجه میشود و خطراتش شناسایی شده وبرای خطرات شناسایی شده اقدام کنترلی تعریف میشود، کارگر و کارمند احساس میکنندکه مدیریت برای کارمندان اهمیت قائل هست واین باعث حس رضایت بهتر وانگیزه بیشتربرای کار میشود ، چیزیکه اکثر مدیران به دنبالش هستند. بله افزایش رضایتمندی شغلی و ایجاد انگیزه ازطریق پیاده سازی سیستم مدیریت HSE نیز امکان پذیراست.

3 – افزایش تعداد نوآوری ها و پیشنهادات جهت بهبود سیستم

علاوه براین باپیاده سازی سیستم مدیریت HSE شاهد افزایش تعداد نوآوری ها و پیشنهادات جهت بهبود سیستم خواهیم بود .

4 – بهبود شرایط کاری و کاهش غیبتهای کاری کارکنان

پیاده سازی سیستم مدیریت HSE باعث بهبود شرایط کاری و کاهش غیبتهای کاری کارکنان میشود. باپیاده سازی سیستم مدیریت HSE عوامل زیان آور فیزیکی مثل نور ، صدا ، گرما ، ارتعاش وهمچنین عوامل زیان آور شمیایی شناسایی و کنترل میشوندکه این خود باعث پیشگیری بسیاری ازبیماریهای ایجادشده دراثر اشتغال درشغل مورد نظر میشود درنتیجه بسیاری ازغیبتهای شغلی بوجود آمده ناشی ازبیماریها جلوگیری شده و باعث کاهش زمان ازدست رفته نیز میشود.

اهمیت آموزش نیرو های انسانی در خصوص HSE

وقتی بحث ارزیابی ریسک و شناسایی خطرات پیش می آید یکی ازبهترین افرادیکه میتواند درشناسایی خطرات کمک کند ، افراد و کارگرانی هستندکه بطور مستقیم باآن شغل درارتباطتد وآن شغل راانجام میدهند.

وقتی تصمیم انجام ارزیابی ریسک گرفته میشود حتمابایدازاین افراد نیز نظر خواهی شود و درکار ارزیابی ریسک مشارکت کنند همین مشارکت کردن واینکه بدانند نظرات آنهابرای بهبود شرایط کاری مفید هست ، درآنان ایجاد انگیزه میکند و اگردرآینده هم مواردی ازوجود خطر ببینند حتما کارشناس HSE یامسئولین رااز وجودآن آگاه میکنند و پیشنهادات خودرابرای رفع یاکنترل خطر مطرح میکنند.

البته همه اینهابه شرطی محقق میشودکه محیطی پویا داشته باشیم وکارگران یاکارمندان بتوانند بازخورد نظرات خودرا ببینند و بدین ترتیب فرهنگ HSE درمیان کارکنان ومسئولین اشاعه پیدا میکند

بامادرارتباط باشید…

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط