اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

رشته HSE

رشته HSE
4/5 - (209 امتیاز)

رشته HSE

رشته HSE درداخل هرکشور ازملزومات فعالیت شرکتهای پیمانکاری وتولیدکنندست وبرای اینکه بتوانند بفعالیتهای خودادامه دهندباید استاندارد HSE رابا روشهای خاصی خوددریافت کرده و براساس قوانین این استاندارد درسطح کشور فعالیت کنند HSE درزمینه بهداشت فردی ایمنی شغلی و منابع زیست محیطی درکشور بحث میکند و ازنهادهای مراجعه کننده میخواهد بدرستی درفعالیتهای کاری خودشاخصهای مورد نیازاین استاندارد رارعایت کنندتا بتوانندبه فعالیت مشغول باشند بسیاری ارگانهابرای اینکه بتواننددر مناقصات و مزایدهها شرکت داشته باشند بسراغ کسب استاندارد HSE میروندکه بادریافت استاندارد یاد شده اینگونه نهادها براحتی میتوانند درزمینه کاری خوددر کشور پروژه اجرا کنند.

سازمانهای متقاضی ایندست گواهینامه باید شرایط و مراحلی را برای اخذ استاندارد HSE را طی کنند تا بتوانند استاندارد HSE راکسب نمایند. این شرکت هادر اولین قدم بایستی زمینه کاری و حجم کاری شرکت خودرا مشخص کنند.تا مراحل اخذ و روشهای گواهینامه تاحدودی مشخص گردند. چون هر فعالیتی روشهای خاص خودرا برای دریافت استاندارد HSE دارا میباشدکه ارگانهابرای اخذش بایداین قوانین و شرایط رابخوبی رعایت کنند.

سازمانهای متقاضی گواهینامه hse

متقاضیان گواهینامه hse بایدابتدا شرکت خودرا تاسیس کند. و ادرس دقیق انرا ابلاغ کنند. مرحله بعدی جهت کسب استاندارد مورد نظر طراحی وب سایت خودشرکتست. تا از این طریق بتوانند مدارک و اطلاعات خود را برای سازمانهای صدور گواهینامه بارگذاری کند و ازاین طریق انهارا بررسی و ارزیابی خودقرار دهند. افرادی را که دراین شرکتها بکار میگیرند بایددارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مربوطه نیز باشد. تا بتوانندبه راحتی درنهادهای مورد نظر مورد پذیرش قرار گیرند. مدیران که بابت سازمانهای اینچنینی مورد جذب قرار میگیرند. بایدحداقل مدرک کارشناسی باسابقه ۱۲ ساله دریکی ارگانهای معتبر کشور مشغول باشند. و از آگاهی لازم درزمینه استانداردهای لازم رانیز داشته باشند. تا بتوانندبه راحتی دراین سازمان هامشغول بکار شدند. مدیران باید به صورت تمام وقت درون سازمان مورد نظر فعال باشند. و حق ندارند دردیگر نهادها خارج ازشرکت فعال باشند.

چارت سازمانی

ازدیگر شرایط و ضوابط بکارگیری پرسنل دراین سازمان ها اینست نهادهای مزبور بایدچارت سازمانی خودرا نیزبه خوبی طراحی وبه کارفرمایان صادرکننده گواهینامه ارائه دهند بکمک همین چارت سازمانی میتوان تمامی وظایف کارکنان رابه خوبی بآنها گوشزد کرد تاهر فردی مسئولیت قانونی خودرا بدرستی انجام دهد و بابازدهی مناسب بشرکت تحویل دهد چارت سازمانی به شرکتهای صدور کمکهای فراوانی رامیتواند‌ داشته باشد و میتوان حجم کاری شرکت کارکنان شرکت و میزان حقوق دریافتی رانیز بخوبی مورد ارزیابی قرار دهد.

سازمانهاکه میخواهنداین استاندارد راداشته باشند بایداز مدیریت و سازمان دهی مناسبی نیزدر زمینه منابع زیست محیطی بهداشت فردی و ایمنی شغلی نیزبرخوردار بوده باشنداین سازمانها بایدبا بیمه کردن تمام پرسنل خودبه داشتن اظهارنامه مالیاتی سالهای قبل بایدبه پیش حرکت کنند درغیر اینصورت فعالیت ایندست شرکت هابدون پیشرفت خواهد بود. دراین ارگانها میزان رضایتمندی مشتریان نیزحائز اهمیت بودست وبا دریافت مدارک و اطلاعات موجوددر مورد ارزیابی و بررسی شرکتهای صادرکننده بخوبی مورد بررسی قرار میگیرد.

یکی دیگراز شرایط و ضوابط دریافت گواهینامه مورد نظر سازمانها اطلاعات میزان فرآیندها و حجم کاری شرکت را نیز بخوبی مورد اعتبار سنجی خودرا میدهندتا تمام نواقص و مشکلات موجوددر شرکت راگوشزد میکند و ازکارفرمایان و مدیریتش شرکت انتظار دارند دراسرع وقت بدین اقدام کنند وبا ارائه مدارک موجود فعالیت خودرا نیز ثابت کنند.

میزان حقوق دریافتی پرسنل شرکت درکنار بررسی کردن میزان اظهارنامه مالیاتی و چارتهای سازمانی و جدولها و طرحهای موجود دراین مورد نیزبخوبی بررسی میشود عامل دیگر دراین زمینه شرکتهای صادر کننده گواهینامه شغلی داشته شرکت بودست و هرکدام یک ازاین مجوزها باهزینه های خاصی رابه مراجعه کنندگان خود عرضه میدهند.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

2 Responses

  1. گواهینامه hse با hse اداره کار یکیه؟ HSE اداره کار همون این HSE هست که اینجا توضیح داده شده؟ اصلا HSE به درد چه شرکتهایی میخوره؟

  2. گواهینامه Hse برای شرکتهای پتروشیمی کاربرد داره و آیا میشه فرای کارکنان پتروشیمی گواهینامه آموزشی hse بگیریم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط