اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول / خدمت

5/5 - (1 امتیاز)

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول / خدمت

روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول / خدمت روشی برای شناسایی و ردیابی محصولات اززمان ورود مواد اولیه ، انجام عملیات و فرایند برروی آنها تاحصول خدمت / محصول نهایی و خروج ازسازمان و همچنین بعدازخروج تاتوزیع و رسیدن دست مصرف کننده است. حال هرسازمان ممکن است ازروشی خاص برای شناسایی و ردیابی محصولات خود استفاده کند اماواضح و مبرهن است ، سازمان باید حتما باروشی محصولات خودرادر طی بازه تولید و تاخروج ازسازمان ردیابی کند.

اهمیت موضوع شناسایی و ردیابی محصول دربند 7-5-3 استاندارد ایزو 9001:2008 و      بند 8-5-2 استاندارد ایزو 9001:2015 روشن میشود.

روش اجرایی شناسایی و ردیابی روشی گسترده و وسیع است و بخش زیادی ازسازمان راشامل میشود ودرهر بخش سازمان ، یکی ازاعضای سازمان مسئول همکاری و اجرای روش شناسایی و ردیابی محصول است امامسئول اصلی شناسایی و ردیابی و بازرسی و آزمون مسئول کنترل کیفیت است.

برای مثال درزمان ورود مواد اولیه همکاری فی مابین مسئول کنترل کیفیت و مسئول انبار جهت شناسایی و ردیابی کالاها لازم است. درزمان تولید، مسئول تولید و کنترل کیفیت ، و پس ازتولید نهایی و آماده شدن محصول، واحد فروش و خدمات مشترکین عهده دار شناسایی و ردیابی است.
تعیین نحوه جیدمان کالا درانبار ، زون بندی انبار ، نحوه تفکیک مناطق انبارش براساس کالاهای تعیین تکلیف شده ( رسید شده ) ، تعیین تکلیف نشده ( رسید موقت ) و ضایعاتی ، کد گذاری کالاها و … میتواند بخشی ازروش شناسایی و ردیابی مواد اولیه درانبار باشد. درفرایند تولید ، شکست محصول به فرایندهای تولیدی تشکیل دهنده و صحه گذاری هرمرحله ازفرایند باتایید یاعدم تایید کیفیت فرایند انجام شده و تعیین تکلیف و اثرگذاری برمحصول تاتایید نهایی محصول ، روند کلی شناسایی و ردیابی درفرایند تولید است.

همچنین بعداز آماده شدن محصول نهایی نیزروشی بایدبرای شناسایی وردیابی محصولات فروخته شده و خریداران آنها تعیین و تدوین شود.

دانلود رایگان نمونه روش اجرایی شناسایی و ردیابی محصول / خدمت

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران آماده همکاری باشرکتها درزمینه مشاوره و استقرار و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی ایزو ISO میباشد.

بامادرارتباط باشید…

سر فصلهای مهم

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط