اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

روش اخذ استاندارد ايزو

انواع گواهینامه ایزو
5/5 - (108 امتیاز)

روش اخذ استاندارد ايزو

روش اخذ استاندارد ايزو بجهت کسب علائم ايزو چکار بايد كرد؟ به كجا بايد مراجعه كرد؟ چه ميزان هزينه برایش بايد درنظر گرفت و ازچه روشهايي ميبايست استاندارد ايزو را كسب كرد؟ اين سوالهابراي هرشغل وهر صنفي ممكنست پيش آيد. مطالبي دراختيارتان گذاشته ايم پاسخ همين سوالات راتوضيح خواهد داد.

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

استاندارد هاي ايزو بطور کل دو گونه ميباشند. تعدادي ازاين ايزو ها بااعتبار انجمن IAF ميباشند وبخشي ديگر اعتبار كمتري داشته و زير نظر انجمن IAF نميباشند. انجمن IAF چيست. نهادي تحت نظر سازمان جهاني ايزو هستندكه وظيفه تعيين نمايندههاي سازمان ايزو دركشورها رادارد . انجمن IAF عضو فعال سازمان ايزو هستش وممكنه دربرخي كشور هايك نماينده معرفي كندو دربعضي كشور ها چند نماينده. نمايندگان را AB مينامند. AB هامسئول اعتبار دهي صادر كنندگان گواهينامه ايزو هست. واين صادر كنندگانCB ميگويند. CB هايي كه زير نظر انجمن IAF مشغول فعاليت ميباشند درمورد صدور استاندارد ايزو و اجرایش بسيار سخت گير بوده وتنها تحت انجام كامل ملزومات ايزو ، گواهينامه راارائه ميدهند. امادسته دوم صادر كنندههايي ميباشندكه زير نظر انجمن IAF نیستند.

گواهينامه هاي صادره ازطرف نمايندگان ازمیزان اعتبار كمتري برخوردارست ودربرخي فغاليتها مانند صادرات مورد قبول واقع نميشود. درحقيقت اين نوع گواهينامه هاتنها درايران وبرخي كشورهاي همسايه كاربرد دارداين مسئله نبايد باعث نگراني شود زيرا درصورتيكه سازماني اقدام اخذ گواهي ايزو ازاين مراكز نمايد، ميتوانددرصورت نياز گواهينامه ايزو خودرابه گواهينامه معتبرتري تبديل كنداين امر مستلزم پرداخت اختلاف هزينه هايش هست. بنابراين قدم اول اخذ گواهي ايزو، يافتن صادر كننده مناسب درخواست مجموعه متقاضيست.

انتخاب نوع گواهینامه ایزو

روش اخذ و دریافت گواهینامه ایزو درگام بعدي انتخاب نوع گواهينامه ايزو متناسب باكسب وكار ونوع فعاليتي برايش مورد نيازست، ميباشدبرخي شركتهاي تازه كاربراي استفاده استاندارد ايزو ، تمايلي پياده سازي كامل مصوبات آنها نداشته ولزومي نیزبه انجام اينكار ندارند وفقط براي تبليغات درپي اخذ استاندارد ايزو هستند. ازاينرو كسب گواهينامه ایزو باهزينه هاي پايينتر برايشان موثر تر خواهد بود. همچنين بعضي سازمانها درخصوص فعاليت هاي پيش رويشان، نمي توانند ازگواهينامه هاي ايزو بااعتبار پايين استفاده كنند. بهمین جهت انتخاب نوع گواهينامه ايزو نكته بسيار مهميست. بسياري گواهينامه هاي ايزو عمومي هستند ودر تمام زمينه هاو صنايع كاربرد دارند. بطور معمول موسساتيكه بابت برند سازي ومسئله تبليغات بدنبال گواهي ايزو هستند، ازاين دسته ايزو هااستفاده ميكنند.

گواهینامه های ایزو پر کاربرد

ايزو 14001 ياهمان سيستم مديريت زيست محيطي ازاين قبيل استاندارد ها ميباشدكه الزاماتش سبب توجه بيشتربه منابع طبيعي و محيط زيست شده و ميزان عوارض وآلودگيهاي زيست محيطي راحتي المقدور كاهش ميدهد. ايزو 45001 ويا سيستم مديريت ايمني وبهداشت ازديگر ايزو هاي عمومي بودكه كاربردهاي بسياري دارد. اجراي مستندات ايزو جهت بالا بردن امنيت وسلامت كاركنان تعيين گشته و باعث كاهش خطرات و حوادث شغلي ميشود. گواهي ايزو 9001 ويا سيستم مديريت كيفيت نيز ازجمله انواع ايزو عمومي محسوب ميشود.

استاندارد هاي ايزو 9001 بابت بهبود كيفيت كالا ياخدمات قابل ارائه ميباشد. بخشي ايزو ها تخصصي هست و درفعاليت هاي ويژه اي قابل بهره وريست وتنها درزمينه هاي مختص خود بكار برده ميشوند. بعنوان مثال گواهينامه ايزو 22000 ياهمان سيستم مديريت ايمني صنايع غذايي درفعاليتهاكه درزمينه مواد غذايي هستند بهره برداري ميشود ونميتوان ازاين گواهينامه درصنعت پتروشيمي استفاده كرد. نكته ديگر درمورد ايزو هاي تخصصي پيش نياز آنهاميباشدبراي دريافت برخي ازآنها ميبايست ابتدا گواهينامه هاي ديگري رااخذ كرد.

مراحل اخذ ایزو به طور کلی

بنابرآنچه گفتیم، ابتدا نوع گواهينامه ايزو متناسب با فعاليت سازمان و سپس مرجع صادر كننده مشخص شود. وفرم درخواست را براي صادر كننده ارسال بايدكرد. بعدازآن مرحله طراحي وتدوين مستندات براساس فرايند هاي مجموعه متقاضي ميباشد. قدم بعد اجراي طرحهاي مورد پي ريزي وكليه مصوبات ايزو مي باشدكه يكي ازاين مراحل، برگزاري جلسات آموزشي درخصوص استاندارد مورد نظربراي كاركنان وپرسنل مجموعه ست. سپس تمامي مراحل انجامی بازبيني وبررسي ميشودتا اشكالي درون پياده سازي مشاهده نگردد. قدم آخر مميزي مرجع صادر كنندست و توسط افسر مميزي صورت ميگيرد. درنهايت چنانچه ايراد عمده اي دراجراي استاندارد ايزو ديده نشود، مركز ثبت و صدور ایزو ، گواهينامه ايزو راصادر خواهد كرد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

  1. روش اخذ استاندارد ايزو بجهت کسب علائم ايزو چکار بايد كرد؟ به كجا بايد مراجعه كرد؟ چه ميزان هزينه برایش بايد درنظر گرفت و ازچه روشهايي ميبايست استاندارد ايزو را كسب كرد؟ اين سوالهابراي هرشغل وهر صنفي ممكنست پيش آيد. چقدر عالی گفتین دقیقا سوالاتی که واسه ما پیش اومده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط