اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

روش صدور گواهینامه ISO سریع

روش صدور گواهینامه ISO سریع
4.4/5 - (101 امتیاز)

روش صدور گواهینامه ISO سریع

صدور گواهینامه ISO نیازمند پیاده سازی مستندات میباشد واین امر مستلزم صرف هزینه وزمان کافی میباشد. بسیاری ازشرکتها و سازمانها زمان کافی بابت اجرای الزامات گواهی ایزو راندارندبرای مثال پیمانکاران درصدد ورودبه مناقصه میباید گواهینامه ISO رادر کارنامه خودداشته باشند، چنانچه بخواهندبه اجرای کامل مصوبات ایزو بپردازند، بطور حتم نخواهند رسیدبه مناقصه . بنابراین یابایداز مناقصه صرف نظر کنند ویا گواهینامه ISO سریع رابدست آورند. اما چگونه میتوان این مشکل راحل کرد و روش صدور گواهینامه ISO سریع چطور و چگونه هست. دراین مطلب درخصوص همین مسئله اطلاعاتی راقرار داده ایم تامتقاضیان راراهنمایی کند.

انتخاب نوع گواهینامه ایزو

قبل ازهر چیز بایدنوع گواهینامه ISO رامتناسب فعالیت خودانتخاب کرد. ایزو انواع مختلفی دارد. برخی ازانواع ایزو عمومی بوده ودر همه زمینه ها قابل استفاده هستنداین نوع گواهینامه ایزو پایه محسوب میشوند. دسته دیگر انواع ایزوهای تخصصی هستندکه تنها دریک زمینه خاص قابل استفاده میباشند.برای دستیابی بعضی ازاین ایزو هامیباید پیش نیاز آنهاکه گواهی نامه های عمومی هستندرا دریافت کرد. انواع ایزو عمومی کاربرد زیادی دارند. شرکتهاییکه بجهت تبلیغات و برند سازی ازانواع گواهینامه ISO استفاده میکنند، سراغ نوع ایزو هامیآیند.

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ازانواع ایزو عمومی و اصلی محسوب میشود. استانداردهای گواهی ایزو موجب افزایش کیفیت کالاها و خدمات میشود.

ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی یکی دیگراز ایزوهای پرکاربرد محسوب میشود. مصوبات گواهی ایزو بجهت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست پی ریزی شدست. اجرای کامل گواهینامه ایزو 14001 سبب پیشگیری ازعوارض وآلودگیهای زیست محیطی میگردد.

ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت نیزجزء ایزو عمومی بشمار میآید. استاندارد های ایزو 45001 موجب بالا رفتن ایمنی و سلامتی افراد و محیط شغلی میشود و همین مسئله باعث انگیزه بیشتر کارکنان میشود.

گواهی HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و محیط زیست نیزاز ایزو عمومی بشمار میآید. همانطورکه ازنامش مشخصست گواهی HSE ازترکیب ایزو 14001 و ایزو 45001 بوجود آمدست. برخی شرکتهابرای سرعت بخشیدن اجرای استاندارد ها، ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) و گواهی HSE رابطور همزمان پیاده سازی مینمایندکه بدان گواهی IMS (سیستم مدیریت یکپارچه) میگویند.

مراجع ثبت و صدور ایزو

تعداد زیادی مراجع صادر کننده ایزو درکشور ما وجود دارند اماهمه آنهانمیتوانند اقدام نمایندبه صدور گواهینامه ISO سریع . سازمان ایزو نمایندگان خودرادر کشورهای دیگر ازطریق انجمن IAF عضو فعال سازمان ایزو معرفی میکند.این نمایندگان معروفندبه AB . AB ها مسئول تعیین سطح اعتبار CB ها میباشندکه همان مراجع صادر کننده گواهینامه ISO میباشنداین CB گواهی ایزو رادر صورتی ارائه میدهندکه ازاجرای کامل استاندارد هایش اطمینان حاصل کنند. اجرای کامل مستندات نیزبطور حتم مشمول صرف زمان کافی میباشد. درنتیجه اینمراکز نمیتوانند گواهینامه ISO سریع صادر کنند. بهمین دلیل مراجعی زیر نظر انجمن IAF نمیباشند دراین مواقع مورد توجه قرار میگیرند. درحقیقت مدرک ارائه شده توسط ایندست مراجع اعنبار بالایی نداشته ودر برخی فعالیتها مانند صادرات مورد قبول نمیباشند امامیتوان درصورت نیازاین ایزو ها رابه گواهینامه های معتبر IAF تبدیل کردکه البته صرف هزینه های خودرا میطلبد.

پیاده سازی استانداردهای ایزو

روش صدور نوع ایزو بدین صورتست متقاضی شرایط مناسب جهت اجرای الزامات ISO رافراهم مینماید و شروع پیاده سازی آنها مینماید. مراکز مشاوره دراین زمینه کمک فراوانی بمتقاضیان میتواند انجام دهداین مراکز باارائه سی دی محتوی مستندات ایزو بصورت آماده بااستفاده ازتجربیاتشان، دراختیار متقاضی قرار میدهندتا انجام پیاده سازی بسیار سادتر شود. سپس مرجع صادر کننده رامطلع کرده تااینکه ممیزی راانجام دهند ودر نهایت گواهینامه ISO صادر میگردد. روش دیگربرای اخذ گواهی ایزو درسریعترین زمان ممکن، قرار داد بامرکز مشاوره و واگذاری تمامی مراحل اجرایش بمرکز میباشد.

دراینگونه موارد بدلیل کمبود زمان ونیاز فوری اخذ گواهی، افراد سود جوبا دریافت هزینه های بالا متقاضیان رابه مشکل میاندازند، درصورتیکه اینمدل ایزو هابخاطر سطح پایین اعتبار آنهاهزینه پایین تری خواهند داشت. بعضی کلاهبرداران نیزاز موقعیت استفاده کرده و گواهینامه های کاملا تقلبی وجعلی راکه هیچ سندیتی ندارند درقبال دریافت وجهایی، دراختیار متقاضیان قرار میدهند.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط