اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

سوالهای متداول درباره گواهینامه ISO ، HSE ، IMS ، CE ، تایید صلاحیت ایمنی، گرید و رتبه و…

گواهینامه تایید ایمنی پیمانکاران و سایر گواهینامه ها
5/5 - (1 امتیاز)

سوالهای متداول درباره گواهینامه ISO ، HSE ، IMS ، CE ، تایید صلاحیت ایمنی ، گرید و رتبه وغیره

سوالهای متداول درباره گواهینامه ISO ، HSE ، IMS ، CE ، تایید صلاحیت ایمنی، گرید و رتبه وغیرهیکی ازآنهااین میباشدکه جهت اخذ گواهینامه HSE چه مراحلی بایستی طی شود وچه مدارکی لازم است؟ جهت اخذ گواهینامه HSE مانند هرنوع گواهینامه ایزو بایستی اطلاعاتی درباره گواهی نامه درخواستی داشته باشیم مثلا بدانیم گواهینامه HSE چیست وچه کاربردی دارد.

HSE درواقع الزامات استانداردهای ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001 رابیان میکند. سازمان متقاضی گواهی نامه HSE بایستی الزامات سه گواهینامه ISO9001 (سیستم مدیریت کیفیت) ، ISO14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی) و OHSAS18001 (سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ) را طراحی و پیاده سازی نماید.

فرم درخواست HSE

یکسری فرم مستندات و اطلاعات درخدمت متقاضیان عزیز قرار داده میشودکه شامل اطلاعات و قیمت گواهینامه های ایزو طبق اعتبارشان میباشد بعداز تصمیم گیری سازمان متقاضی فرم درخواست HSE درفرمت وورد دراختیار متقاضیان قرار داده میشود بعد از پرکردن و اصلاح فرم پروژه به جریان می افتد و برحسب اعتبار گواهینامه درخواستی طی مراحل و زمان بندی صفرتاصد کاررا مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران انجام میدهدتا شما مشتری گرامی دربهترین زمان ممکن وبه آسانی گواهینامه مورد درخواستی خودرا دریافت کنید. . جهت اطلاعات بیشتر درباره HSE اینجا کلیک کنید.

اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

سوالهای متداول درباره گواهینامه ISO ، HSE ، IMS ، CE ، تایید صلاحیت ایمنی، گرید و رتبه وغیره یکی دیگراز سوالات پیش آمده اینست: جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چه باید کرد؟ جهت دریافت گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران چند دوره الزامی میباشد. یک دوره جهت تمامی افراد تحت بیمه باعنوان دوره ایمنی عمومی مخصوص کارکنان هست. دوره ای مختص کارفرمایان باعنوان دوره ایمنی و بهداشت کار مخصوص کارفرمایان و صاحبان کار میباشد. یک دوره ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی اگر مسئول ایمنی دارای تحصیلات مرتبط باشد گذراندن همین دوره کافی میباشد. درغیر اینصورت مسئول ایمنی بایستی دوره 20ساعته دیگری باعنوان شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک رانیز بگذرانند.

داشتن مجوز دوره های نام برده شده ازطرف مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار – اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جهت دریافت گواهینامه hse الزامی میباشد. جهت اطلاعات بیشتر درباره گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اینجا کلیک کنید.

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یاهمان گرید پیمانکاری

سوالهای متداول درباره گواهینامه ISO ، HSE ، IMS ، CE ، تایید صلاحیت ایمنی، گرید و رتبه وغیره یکی دیگراز سوالات پیش آمده اینست جهت دریافت گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری یاهمان گرید پیمانکاری چکار کنیم وچه مدارکی لازم میباشد. جهت اطلاعات درباره تایید صلاحیت پیمانکاری یاهمان گرید پیمانکاری اینجا کلیک کنید.

دریافت رتبه انفورماتیک و گرید انفورماتیک

سوالهای متداول درباره گواهینامه ISO ، HSE ، IMS ، CE ، تایید صلاحیت ایمنی، گرید و رتبه وغیره یکی دیگراز سوالات پیش آمده اینست جهت دریافت رتبه ویاهمان گرید انفورماتیک چکار بایستی کرد؟ صحبت درباره رتبه ویا گرید انفورماتیک بحث مفصلی میباشدکه به جهت اطلاعات بیشتر توصیه میگردد اینجا کلیک کنید.

دریافت مجوز اداره کار

سوالهای متداول درباره گواهینامه ISO ، HSE ، IMS ، CE ، تایید صلاحیت ایمنی، گرید و رتبه وغیره یکی دیگراز سوالات پیش آمده اینست جهت دریافت مجوز اداره کار چکارکنیم؟ جهت اطلاعات بیشتر درباره مجوز اداره کار و رشته های مرتبط اینجا کلیک کنید.

دریافت گواهینامه ایزو

سوالهای متداول درباره گواهینامه ISO ، HSE ، IMS ، CE ، تایید صلاحیت ایمنی، گرید و رتبه وغیره ؛ برای دریافت گواهینامه ایزو ( انواع گواهی نامه های ایزو) چه بایستی کنیم؟ درابتدا بایستی بدانیم گواهینامه ایزو چیست و چه فایده ای دارد؟ اغلب متقاضیان زمانی که میخواهند درمناقصات شرکت کنند و یا جهت صادرات به فکر اخذ گواهینامه ایزو میوفتند. جهت اخذ گواهینامه ایزو ابتدا بایستی بدانیم ازچه مرجعی میخواهیم گواهینامه ایزو دریافت کنیم و هدفمان ازگرفتن گواهی نامه ایزو مشخص شود.

اخذ گواهینامه ایزو برای صادرات

اگر جهت صادرات میخواهیم گواهینامه ایزو بگیریم بایستی حتما ازمراجع معتبر IAF گواهینامه خودرا دریافت کنند. IAF سازمان جهانی میباشدکه گواهینامه ISO صادرشده زیر نظر این سازمان از اعتبار جهانی برخوردار میباشد و جهت صادرات به کشورهای عضو اتحادیه بایستی گواهی نامه های صادره زیر نظراین سازمان باشد. درایران 400 الی 500 مرجع هستندکه میتوانند گواهینامه ایزو صادر کنند. مراجع صادرکننده ایزو درایران 400 الی 500 مرجع هستندکه میتوانند گواهینامه ایزو صادر کنند.

شرکتهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو

مراجع صادرکننده ایزو رااصطلاحا CB میگویندکه خوداین CB ها زیر نظر مراکزی بانام اختصاری AB سازماندهی میشوندو خود AB ها زیر نظر سازمان جهانی IAF اعتباردهی میشوند.

جهت دریافت گواهینامه ایزو کافیست بامرکز مشاوره سیستم کاران تماس بگیرید. فرمهایی شامل یکسری اطلاعات ابتدایی درباره استاندارد ایزو و مراجع صادرکننده و قیمتها برحسب اعتبار برای متقاضیان ارسال میشود. و مستندات دراختیارتان قرار میگیرد.

بعداز تصمیم گیری سازمان متقاضی فرم درخواست ISO درفرمت وورد دراختیار متقاضیان قرار داده میشود بعد از پرکردن و اصلاح فرم پروژه به جریان می افتد و برحسب اعتبار گواهینامه درخواستی طی مراحل و زمان بندی صفرتاصد کاررا مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران انجام میدهدتا شما مشتری گرامی دربهترین زمان ممکن وبه آسانی گواهینامه مورد درخواستی خودرا دریافت کنید. جهت اطلاعات بیشتر درباره گواهینامه ISO اینجا کلیک کنید.

گواهینامه CE

سوالهای متداول درباره گواهینامه ISO ، HSE ، IMS ، CE ، تایید صلاحیت ایمنی، گرید و رتبه وغیره ، ازدیگر سوالات مهم و متداول اینست جهت اخذ گواهی CE چه اقداماتی لازم میباشد؟ ابتدا بایستی مشخص شودکه چه نوع CE مدنظر میباشد.

CE ها درسه نوع هستند:

مهمترین و بااعتبارترین CE جهت صادرات CE اورجینال میباشد.

یک نوع دیگر CE انطباقی میباشد.

نوع دیگر CE خوداظهاری میباشدکه ساخته و پرداخته ما ایرانیهاست و دارای اعتبار جهت صادرات نمیباشد.

جهت صادرات بین المللی سازمان متقاضی بایستی ce اورجینال رادریافت کند. مرجع صادر کننده گواهینامه CE مانند ISO ، CB ها نیستند بلکه مرکزی باعنوان NANDOO میباشدکه ثبت و صدور گواهینامه CE رابرعهده دارد. جهت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

دریافت گواهینامه IMS

IMS مخفف کلمه Integrated Management System بمعنای سیستم مدیریت یکپارچه میباشد . هر سازمانی همزمان سه گواهینامه ISO 9001 , ISO 14001 , ISO 45001 را دریافت کند و سه استاندارد جهانی ISO 9001 , ISO 14001 , ISO45001 را طراحی و مستندسازی و پیاده سازی نماید. دراصطلاح میگویند دارای سیستم مدیریت یکپارچه یاهمان IMS میباشد. جهت اطلاعات بیشتر درباره گواهینامه IMS اینجا کلیک کنید.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط