اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

شرایط اخذ ایزو ارزان

گواهینامه ایزو ارزان چگونه اخذ میگردد؟
4.6/5 - (200 امتیاز)

شرایط اخذ ایزو ارزان

شرایط اخذ ایزو ارزان جهت مشاغل کاری بگونه ایی شده تمام مشاغل، شرکتها، سازمانها جهت اخذ ایزو ارزان اقدام جهت دریافت ایزو کنند. اخذ ایزو ارزان برای اکثر شرکتها نهادهای کاری موثر بوده مشاغل مختلف میتواننداین مدرک رادریافت کنند. مراجعی جهت صادر کردن اخذ ایزو ارزان مشغول فعالیت بوده چنانچه مشتریان اقدام جهت دریافت اخذ ایزو ارزان داشته باشند میتوانند با تماس تلفنی اخذ ایزو ارزان دریافت کنند.

مراجع صدور ایزو ارزان

شرکتهای صادر کننده اخذ ایزو ارزان بصورت خصوصی مشغول فعالیت بوده بدلیل اینکه میدانند نیاز مشاغل مختلف جهت دریافت اخذ ایزو فوری میباشند. راهنمایی مناسب مشتری اخذ ایزو ارزان صادر میکنند. روش کار مراجع بصورت تلفنی هست. مشتری درصورت تمایل یک فایل حاوی اطلاعات شرکت خدمت مشتری ارسال میکند. متقاضی موظف میباشد اطلاعات تکمیلی شرکت مانند، نام مدیرعامل، نام نماینده، نام شرکت، آدرس دفتر مرکزی،آدرس کارخانه، نوع گواهینامه درخواستی، ایمیل، وب سایت، همچنین نوع مرجع انتخابی نوشته بامهرشرکت امضای مدیرعامل تحویل مراجع صادرکننده داده یک نسخه هم تحویل مشتری داده خواهد شد.

صدور ایزو ارزان همچنین فوری و یکروزه هم هست. همچنین هزینه اخذ ایزو ارزان بسیار پایین خواهد بوداین هزینه پایین همچنین صدور سریع باعث شد اکثر مشتریان تمایل جهت دریافت اخذ ایزو ارزان داشته باشند. دلیل بعدی تقاضای مشتریان جهت دریافت اخذ ایزو ارزان شرکت متقاضی درمناقصه میباشد، اگر مشتری مناقصه داشته باشد بدلیل آماده شدن یکروزه میتوانند مناقصه شرکت کرده اخذ ایزو ارزان تحویل مناقصه گذار بدهند. هنگام تحویل اخذ ایزو ارزان بمشتری یک پکیج مستندات هم باید تحویل داده شود این پکیج مستندات حاوی چهار هزار صفحه دریک پکیج سی دی چاپ شده میتواند کمک رسان شرکتها تمام مشاغل کاری شود‌.

شرایط اخذ ایزو ارزان توسط مراجع خصوصی تعیین میگردد. اخذ ایزو ارزان توسط مراجع خصوصی صادر میشود. این مراجع تحت اعتبار نهاد بین المللی نیستند و بصورت کاملا مستقل اقدام جهت صدور ایزو ازران میکنند. رویکرد فرایندی شامل تعریف، مدیریت سیستماتیک فرایندها، تعاملات آنها درنتیجه دستیابی نتایج مورد نظر مطابق باخط مشی کیفیت جهت گیری راهبردی سازمان میباشد. مدیریت فرایندها همچنین سیستماتیک درکل میتواند طریق بکارگیری چرخه تمرکز کلی برتفکر مبتنی برریسک، هدف استفاده فرصتها، جلوگیری نتایج ناخواسته انجام گردد.

مزایای پیاده سازی ایزو

استفاده رویکرد فرایندی سیستم مدیریت کیفیت سازمان قادر هست موارد زیر را انجام دهد: درک استمرار دربرآورده کردن الزامات ، درنظر گیری فرآیندها براساس ارزش افزوده ، دستیابی عملکرد اثربخشی فرایندها، بهبود فرایندها برمبنای ارزیابی داده ها هچنین اطلاعات، نقاط بررسی پایش اندازه گیری جهت کنترل آن ضروری اند. مدیریت جهت موفقیت سازمان یک رویکرد مدیریت عالی میخواهد، بتواند الزامات استاندارد ایزو پیشرفت داشته فراتر روند.

اخذ ایزو ارزان جهت تعدادی ازصنایع سیستم مدیریت کیفیت تدوین شدند. بعضی استانداردهای ایزو الزامات اضافه جهت سیستم های مدیریت کیفیت تعیین کردند. بعضی ازاین استانداردها جهت راهنمایی بمنظور بکارگیری استادارد ایزو، بخشهای خاص محدود میشوند‌.

الزامات سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید اطلاعات مربوط طرفهای ذینفع همچنین الزامات آن مورد پایش بازنگری گردد. سازمان باید اطلاعات مستند جهت پشتیبانیهای فرایندها نگهداری نماید. اطلاعات مستند جهت حصول اطمینان فرایندها مطابق طرحریزی که درحال اجرا میباشند حفظ نماید. حصول اطمینان اینکه خط مشی کیفیت اهداف کیفیت برای سیستم مدیریت کیفیت ایجاد گردید. همچنین بافت سازمان، جهت گیری راهبردی سازمان همخوانی دارد. اطمینان یکپارچگی الزامات سیستم مدیریت کیفیت بافرایندهای کسب وکار سازمان الزامی میباشد. سازمان باید مرزها، قابلیت کاربرد سیستم مدیریت کیفیت جهت پیاده سازی دامنه کاربرد خود تعیین نمایند.

آنچه در اخذ گواهینامه ایزو 9001 مورد نیاز سازمان هست

هنگام تعیین این دامنه کاربرد سازمان باید موارد زیر درنظر بگیرد. مسائل درون، برون سازمانی مورد اشاره. الزامات طرفهای ذینفع مورد اشاره. محصولات وخدمات سازمان . مدیریت ارشد باید یک خط مشی کیفیت ایجاد همچنین پیاده سازی ونگهداری نماید. متناسب مقصود بافت سازمان جهت گیری راهبردی سازمان پشتیبانی نماید. چارچوبی جهت تعیین اهداف کیفی ارایه نماید. تعهد برآوردن الزامات قابل کاربرد باشد. شامل تعهد بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت باشد.

خط مشی باید اطلاعات مستند دسترس بوده نگهداری شود. درون سازمان اطلاع رسانی بشود. بصورت مناسبی دسترس طرفهای ذینفع مربوطه باشد. زیر ساخت میتواند شامل موارد زیر باشد: ساتمانها، تاسیسات مرتبط ، تجهیزات سخت افزارها، نرم افزارها ، منابع حمل نقل ، فناوری های اطلاعات، ارتباطات ، سازمان بایستی محیط لازم جهت اجرای فرآیندها، دستیابی انطباق محصولات، خدمات خود راتعیین فراهم نگهداری نمایند.

عوامل انسانی در اخذ ایزو 9001

یک محیط مناسب میتواند ترکیبی عوامل انسانی فیزیکی مانند موارد زیر باشد: عوامل اجتماعی بعنوان مثال، بدون تبعیض، آرام، بدون ناسازگاری. موارد و عوامل روانی مانند استرس، کاهنده، پیشگیری خستگی حفاظت کننده ازنظر احساسی. عوامل فیزیکی مانند دما، گرما، رطوبت، نور، جریان هوا، پاکیزگی صدا . عوامل با توجه به محصولات خدماتی ارایه میشوند میتواند متفاوت باشد. هنگامی که سازمان بمنظور تصدیق انطباق محصولات، خدمات باالزامات، پایش یااندازه گیری استفاده مینماید. بایدمنابع لازم جهت حصول اطمینان ازدستیابی نتایج معتبر قابل اعتماد تعیین نماید. سازمان باید اطمینان یابد منابع فراهم برای آن نوع خاص فعالتهای پایش اندازه گیری درحال انجام میباشد مناسب میباشند.

جهت اطمینان تداوم تناسب آنها برای کاربرد نگهداری میشوند. سازمان باید اطلاعات مستند مناسبی بعنوان شواهد تناسب منابع پایش اندازه گیری یاکاربردهای مورد نظر حفظ نماید. وقتی قابلیت ردیابی یک الزام باشد توسط سازمان بعنوان یک بخش ضروری کسب اطمینان اعتبار نتایج اندازه گیری مورد نظر تجهیزات اندازه گیری باید: درفواصل زمانی مشخص یاقبل استفاده استانداردهای اندازه گیری قابل ردیابی استانداردهای اندازه گیری بین المللی یاملی کالیبره تصدیق شوند.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

2 Responses

  1. آیا میتوان گواهینامه ایزو ارزان گرفت؟ شرایط خاصی لازمه تا بتونیم این گواهینامه های ایزو رو با قیمت هر چه پایینتر بگیریم چون ما یه شرکت تازه کار هستیم که هنوز به سوددهی نرسیدیم

  2. ما از شما گواهینامه های ایزو گرفتیم واقعا راضی بودیم و با کمترین هزینه به این گواهینامه های ایزو دست پیدا کردیم. تازه خیلی فوری به دستمون رسید و بدون هیچ دردسری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط