اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

شرایط اخذ گرید پیمانکاری

شرایط اخذ گرید پیمانکاری
5/5 - (9 امتیاز)

 

شرایط اخذ گرید پیمانکاری

شرایط اخذ گرید پیمانکاری و دریافت و اخذ رتبه پیمانکاری درسطح کشور فرایندی متشکل از ارائه مدارک و رعایت کردن ضوابط موجود در سطح قانون و استاندارد بین المللی هست وباید شرکتهای متقاضی بااین شرایط و ضوابط پایبند باشندتا بتوانند درکشور فعالیت کنند. درداخل کشور بسیاری ازپروژه های بزرگ و وسیع بشرکتهای پیمانکاری واگذار میشوند. این شرکتهابرای اینکه بتواننداین طرحهارا بدست آورندباید گرید پیمانکاری راداشته باشندتا بتواننداین پروژه هارا کسب کنند.

شرایط اخذ رتبه پیمانکاری

برای دریافت گرید پیمانکاری نیزباید شرکت خودرا به شرایط و قابلیتهای متعددی مجهز کند. شرکتهای فعال علاوه برهزینه ها براساس توان فنی نیز مورد بررسی قرار میگیرند. و به این صورت پروژه ها را به این سازمانها تحویل میدهند. پروژه های موجود براساس میزان سوابق گذشته و توان مالی سازمانها به شرکتهای پیمانکاری ارائه میشود. این شرکتهای نیزبه صورت رتبه بندی درکشور طبقه بندی میشوند رتبه بندی شرکتهای پیمانکاری از 1 تا 5 هست.

رتبه بندی رتبه پیمانکاری

شرایط اخذ گرید پیمانکاری و شرکت هایی که درزمینه های متعدد از عملکرد خوبی برخوردار هستند. عدد یک رابخود اختصاص میدهند و شرکتهایی نیزکه روند خوبی دراین زمینه هانداشته باشند عدد 5 رابخود اختصاص میدهند. و باین صورت درسطح کشور فعالیت میکنند دریافت رتبه و رتبه بندی شرکتهای خواهان درداخل کشور توسط سازمانهای مدیریت و برنامه ریزی بودجه انجام میگیرداین سازمانهانیز زیر نظر اتحادیه های اروپایی درکشور فعالیت میکنند درواقع رتبه بندی پیمانکاری براساس استانداردها و آیین نامههای موجوددر سطح جهان و احراز هویت سازمانها بدانها عرضه میشود بنابراین پس ازبررسی اینموارد شرکتهابرای کسب این رتبه مورد صلاحیت قرار میگیرند.

نحوه اخذ رتبه پیمانکاری

شرایط اخذ گرید پیمانکاری و شرایط لازم بجهت اخذ و دریافت رتبه پیمانکاری در داخل کشور باین صورتست.

در ابتدا هرسازمان متقاضی بایدبرای خودیک شرکت تاسیس کند. اولین قدم دراین راستا این مورد میباشدکه باید انجام شود.

مرحله بعدی دراین پروسه بابت سازمانها دو سوم ازاعضای هیئت مدیره سازمان دارای مدرک کارشناسی دررشته های مرتبط بوده باشند دراین صورت امتیاز سازمان بابت دریافت رتبه پیمانکاری موثر خواهد بود.

الزامات دریافت رتبه پیمانکاری

سازمان باید از یک مهندس دارای 7سال سابقه بیمه رد شود. از یک شرکت دارای رتبه پیمانکاری باشد رابرای سازمان خود استفاده کند. این مورد نیزیکی ازشرایط اخذ رتبه پیمانکاری درسطح کشور بوده دو مهندس دیگر نیزکه بایددر شرکت حضور داشته باشندباید حداقل دارای سه سال سابقه بیمه راداشته باشندتا فرایند اخذ رتبه بخوبی پیش برود.

اخذ و دریافت رتبه پیمانکاری دارای شرایط عمومی نیز هست و باید در شرکتهای متقاضی اعمال گردد. که یکی از این شرایط عمومی بابت هرسازمانی عدم سو پیشینه بجهت شرکت هست. و شرکت متقاضی درپروژههای انجام داده خوددر گذشته نباید کوتاهی کرده باشدکه درصورت وجوداین شرایط دیگراز صلاحیت اخذ رتبه خارج میگردد.

ازشرایط دیگر عمومی بجهت هرسازمانی عدم بکارگیری مدیران درشرکتهای دولتی هست. مدیرانی که برای شرکتهای متقاضی جذب میشوند نباید در شرکتهای خصوصی و دولتی دیگر مشغول به کار باشند. اخذ رتبه پیمانکاری برای هر شرکتی میتواند بسیار مفید و حائز امتیاز باشد. این عوامل باعث شدست و بیشتر شرکتها به فکر دریافت این رتبه در داخل کشور باشند. شرکت های پیمانکاری مجموعه هایی هستندکه بااشخاص حقیقی و حقوقی متنوع جهت فعالیت درزمینه های تخصصی رشته های متنوع و مختلف قرارداد بسته و فعالیت میکنند.

رتبه پیمانکاری مختص چه شرکتهایی هست؟

سازمانهای پیمانکاری درداخل کشور در 11 رشته فعالیت کنند. این رشته ها به این صورت میباشد:

شرایط اخذ گرید پیمانکاری درحوزه رشته های ساختمانی، رشته صنعت و معدن، رشته راه و ترابری، رشته ارتباطات، رشته نفت و گاز، رشته تاسیسات، رشته کشاورزی، رشته آب، رشته انرژی، رشته آثار باستانی، رشته کاوشهای زمین را در برمیگیرد که برروی این رشته های میتواند درکشور فعالیت داشته باشد. شرکتهای خواهان اگر بدنبال اخذ رتبه مناسب دراین زمینه هستند بهترست ازمدیران متخصص و با تجربه دراین زمینه استفاده کنند دربتوانند رتبه پیمانکاری خوبی راکسب کنند. شرایط و ضوابط اخذ این رتبه درداخل کشور به این صورتی است که گفتیم شرکتهای درصورت عدم رعایت این موارد براحتی میتوانند رتبه پیمانکاری را کسب کنند و از آن برای پیشرفت خود در داخل کشور استفاده کنند.

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط