اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

شرکت HSE

شرکت HSE
4.9/5 - (248 امتیاز)

شرکت HSE

شرکت HSE

شرکتهای صادر کننده گواهینامه HSE

گواهینامه HSE دارای اعتبار بین المللی

گواهینامه HSE دارای اعتبار داخلی

اهمیت HSE برای سازمان

انواع استانداردهای ایمنی

پیاده سازی و استقرار HSE

اهداف HSE

عناصر مهم HSE

الزامات HSE

عناصر کلیدی HSE

شرکت HSE یک مجموعه برای انجام امور موارد HSE میباشد و این شرکت تاسیس میشود تا بتواند مشتریان نیازمند موارد اچ اس ای را راهنمایی کند. چون شرکت HSE یکی از نیازهای متقاضیان اخذ HSE یا HSE – MS هست.

 

شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه HSE

گواهینامه HSE متشکل از قوانین و الزامات دو استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو‌۴۵۰۰۱ می‌باشد. متن استاندارد hse سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست مورد تأیید سازمان ایزو می‌باشد. شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو ، گواهینامه HSE را نیز ثبت و صادر می‌نمایند.

مراجع و شرکت‌های صدور انواع گواهینامه‌های ISO و HSE را Certification Body می‌نامند. در کشور ایران دو نوع گواهینامه HSE با دو سطح اعتباری مختلف داریم. یعنی برخی گواهینامه‌های HSE اعتبار بین‌المللی و رسمی دارند. ولی برخی گواهی نامه‌ها با سطح اعتبار داخلی ثبت می‌شوند.

 

منظور از گواهی نامه HSE با اعتبار بین‌المللی چیست؟

سازمان بین‌المللی استاندارد ایزو با ایجاد یک نهاد معتبر و بین‌المللی بنام International Accreditation Forum نظارت و رسیدگی به ثبت و صدور گواهینامه‌های معتبر را مدیریت می‌کند. نهاد IAF تحت عنوان انجمن اعتبار دهندگان بین المللی توسط اعضایش فعالیت می‌کند. اعضای انجمن IAF را مراکز اعتبار دهنده یا Accreditation Body می‌نامند. گواهی hse با اعتبار بین‌المللی یعنی مدرکی که توسط CB های تحت اعتبار یک AB با عضویت در انجمن IAF صادر می‌شود.

شرکت‌های ثبت و صدور hse تحت اعتبار IAF هر ساله توسط AB های رسمی مورد ممیزی و بازرسی قرار می‌گیرند. در نتیجه در اجرا و پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریتی HSE سخت گیری و نظارت محکمی دارند. بطور کلی می‌توان گفت گواهی نامه معتبر و با اعتبار IAF از طراحی و اجرای واقعی مستندات HSE بدست می‌آید.

 

منظور از گواهی نامه HSE با اعتبار داخلی چیست؟

کشور ایران در حوزه انواع مشاغل و کسب و کارها با فراز و نشیب‌های زیادی روبرو هست. عوامل مختلفی همچون تحریم‌های اقتصادی و کمبود بودجه و اعتبارات باعث بروز مشکلات اقتصادی متعددی در انواع مشاغل شده است. اخذ و‌ دریافت گواهینامه HSE با اعتبار IAF نیازمند صرف هزینه بالا و زمان طولانی می‌‌باشد. بهمین خاطر سازمان‌ها و شرکت‌هایی که با بحران اقتصادی مواجه هستند توان اخذ گواهینامه از CB های با اعتبار بین المللی را ندارند.

بنابراین شرکت‌های صادر کننده گواهینامه HSE با اعتبار داخلی ایجاد شدند. CB هایی که تحت اعتبار یک AB بدون عضویت در IAF فعالیت می‌کنند گواهینامه با اعتبار داخلی یا بدون اعتبار IAF را صادر می‌نمایند. CB های غیر IAF در طراحی و اجرای قوانین و دستورالعمل‌های HSE سخت گیری نمی‌کنند. در نتیجه زمان و هزینه صدور بسیار کاهش می‌یابد.

انتخاب نوع شرکت یا CB صادر کننده HSE بستگی به اهداف هر مجموعه‌ای دارد. بیشترین متقاضیان گواهینامه HSE شرکتهای پیمانکاری هستند. اکثر این مجموعه‌ها بدلیل حضور در مناقصات زمان بسیار کوتاهی تا ارائه گواهینامه hse فرصت دارند. بنابراین شرکت‌های بدون اعتبار IAF را انتخاب می‌نمایند.

 

اهمیت  HSE چیست؟

بحث موارد hse بدلیل اهمیت خاص بسیار مهم بوده تمام مشاغل کاری ملزم رعایت hse هستند‌. بعضی مشاغل کاری بدلیل خطرات قابل پیش بینی حتما باید رعایت اصول ایمنی را مد نظر قرار بدهند. از جمله این مشاغل پیمانکاران جهت کارگران خود باید ایمنی را مورد توجه قرار بدهند. چه بسا بسیاری موارد کارگران پیمانکاران بدلیل همین عدم رعایت اصول اچ اس ای به مرگ آنهاختم میشد. به دلیل این امر رعایت اصول ایمنی شکل گرفت. جامعه جهانی به دلیل خطراتی همچون مرگ افراد به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی، برای حفاظت جان افراد اصول ایمنی را تدوین کردند.

استاندارد های ایمنی کدامند؟

سه اصول ایمنی میتوان ISO 14001 , HSE-MS , ISO 45001 میباشد چون بیشتر مشاغل کاری باید این سه گواهی نامه دریافت کنند. اما مسائل ایمنی برای محیط طبیعی هم میتواند تاثیر بسزایی داشته باشد. بارعایت اصول ایمنی مرگ محیط طبیعی مانند جانوران، گیاهان جلوگیری کنیم. زندگی سالم همراه رعایت همین موارد مهم میباشد. فعالیت های تولید، استخراج، فرآورش توزیع نفت، گاز، تابع قوانین نظم مقررات گسترده ای ارتباط مسائل بهداشت حرفه ایی،ایمنی محیط زیست میباشد.

پیاده سازی HSE

شرکت HSE اکثر واحدهای عملیاتی بمنظور تحقق الزامات قانونی عملیاتی دارای استراتژی هایی جهت ایمنی بهداشت شغلی میباشند. این میان سیستم های مدیریت ایمنی بخش اساسی چنین استراتژی هایی میباشند. برخی موارد اعمال برنامه های حفاظتی زمینه های بهداشت ایمنی محیط زیست یک هماهنگی برخوردار نیست. مانند وسایل مورد نیاز برای حفاظت کارکنان شرایط اضطراری مانند آتش سوزی میتواند تاثیرات زیست محیطی زیان آوری دربرداشته محیط زیست نتایج معکوس برجای گذارد این وجود ملاحظه توام مسائل بهداشت ایمنی محیط زیست چارچوبی ارائه دهد، براساس آن مدیریت قادربه تصمیم گیری موثر برقراری تعادل فنی اقتصادی خواهد بود. درهرحال استانداردهای مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست ایمنی درحال همگرایی حرکت جهت اصول مدیریت کیفیت استاندارد ISO9001 میباشد.

اهداف HSE چیست؟

شرکتهای معتبر نفتی درجهان بویژه اروپا کلیه فعالیتهای مربوط سه بخش بهداشت ایمنی محیط زیست بطور همزمان تحت یک سیستم مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست HSE-MS دنبال میکنند. هدف تدوین راهنمای نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست HSE-MS مانند، دقت مسائل مرتبط مباحث بهداشت ایمنی محیط زیست اچ اس ایی مستنداتی واحد برقراری ارتباط میان فعالیتهای اکتشافات، تولید فرآورش توزیع نفت وگاز سراسر جهان، جامعیت کافی برای ایجاد تطابق میان شرکتهای مختلف فرهنگ حاکم برآنها، قابلیت شناسایی استفاده پیمانکاران اصلی فرعی، تسهیل ارزیابی عملیات براساس یک استاندارد بین‌المللی مناسب،

عناصر مهم HSE چیست؟

موارد hse عناصر اساسی ضروری جهت توسعه اجرا، نگهداری، نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست تشریح میکند. الزامات عملکرد خاصی تعیین نمیکند چون که توصیه مینماید شرکتها خط مشی اهداف خود را تدوین کنند و قالب اطلاعاتی درباره خطرات بالقوه اثرات سوء زیست محیطی ناشی عملیات بدست آورند. این سند بعنوان یک الگو مورد استفاده هرشرکت پیمانکاری، عملیاتی قرار گیرد. اطمینان برای شرکت وسایرین قانونگذار، همسایگان، شرکا، مشتریان بیمه گذاران حاصل شود. سازمان ، خطی مشی اهداف بهداشت ایمنی محیط زیست مینماید. بعلاوه خطوط راهنما بایستی بمنظور پشتیبانی نه لزوما پیشنهادی جایگزین سیستم ها روشهای کاربردی موثر موجود شرکت باشد بکار بگیرد.

عبارت سازمان باید روشهای اجرایی که در راهنما قید گردیده باشد. بدین مفهوم نیست که روشهای اجرایی الزاما برای تمامی عملیات فعالیتها مورد نیاز هستند. شرایط بحرانی فعالیت عملکرد دیدگاه hse لزوم تدوین روش اجرایی مستند قابل کنترل بهداشت ایمنی محیط زیست را برای فعالیت تعیین میکند. موارد تجربه یک سازمان چنانچه کمتر به شکل رسمی اداری باشد بطور کامل قابل پذیرش نیست.

الزامات HSE چیست؟

حصول اطمینان هماهنگی جنبه های گوناگون نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست فعالیتها، عملیات برعهده سازمانهاست. مفاد راهنما بابد توجه موقعیت هر مجموعه تفسیر اجرا شود. وظیفه این انطباق برعهده واحد بهداشت ایمنی محیط زیست برای برقراری نظم داخلی هرشرکتی مجموعهدفهرست خود قرار دهد. استراتژی ها، نظام مدیریت بهداشت ایمنی محیط زیست متفاوتی توسط شرکتها سازمانهای مختلف توسعه داده شده اند منجر تنوع اصطلاحات میشود. اصطلاحات استفاده شده سند تعاریف آورده شده. شرح یک سیستم مدیریتی بمنظور تنظیم استقرار اجرای خط مشی همچنین اهداف شرکتها درمورد بهداشت ایمنی محیط زیست شناسی پرداخته شده،

عناصر کلیدی HSE کدامند؟

عناصر کلیدی مانند، رهبری وتعهد، خط مشی اهداف استراتژیک، سازماندهی منابع مستندسازی، ارزیابی مدیریت ریسک، طرحریزی، اجراوپایش، ممیزی بازنکری، مدیریت سازمان باید خط مشی اهداف استراتژیک بهداشت ایمنی محیط زیست خود تعریف مستند سازی سازد اطمینان حاصل نمایداین خط مشی اهداف شرکت مادر سازگار باشد، فعالیتها، محصولات خدمات مجموعه اثرات آنها بربهداشت ایمنی محیط زیست مرتبط هستند، سایر خط مشی های شرکت سازگار باشد، اهمیتی همسان سایر خط مشی ها اهداف مورد توجه سازمان برخوردار میباشند، تمامی سطوح شرکت اجرا، نگهداری میشوند،

مجموعه کاهش ریسکها خطرات بهداشتی ایمنی محیط زیست ناشی فعالیتها محصولات خدماتش پایین ترین حد ممکن عملی متعهد میسازد. چارچوبی برای اهداف کلان فراهم نماید، مجموعه بهبود مستمر عملکرد بهداشت ایمنی محیط زیست متعهد سازند. اهداف استراتژیک بهداشت ایمنی محیط زیست ایجاد شده بصورت دوره ایی بازنگری کند. این اهداف باید خط مشی سازمان سازگار بوده نتایج فعالیتها، خطرات تاثیرات بهداشت ایمنی محیط زیست الزامات تجاری عملیاتی نظرات کارکنان پیمانکاران مشتریان شرکت های تابعه منعکس میسازد. بخش سازماندهی نیروی انسانی منابع مستند سازی برای رسیدن عملکرد موثر حیطه بهداشت ایمنی محیط زیست مورد تاکید قرار میدهد.

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

مطالب فنی و کاربردی مورد نیاز کارشناسان و علاقمندان به ایزو ISO

One Response

  1. گواهینامه ایزو را ما حدود دو سال پیش از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران naci گرفتیم و الان نیازمند گواهی نامه hse هستیم آیا میشه این مدرک را از هم همین مرکز naci بگیریم و یا اینکه باید از طریق مراجع دیگری اقدام کنیم ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط