اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

صدور گواهینامه ایزو ISO

صدور گواهینامه ایزو ISO
5/5 - (1 امتیاز)

صدور گواهینامه ایزو ISO

صدور گواهینامه ایزو ISO ازمسائلی میباشدکه ذهن شرکتهای شرکت کننده درمناقصات رابه خود مشغول کرده است. شرکتها بنابر دلایل متعددی اقدام میکنندبه دریافت گواهینامه ایزو دلایلی مثل شرکت درمناقصات، توسعه وبهره وری، تبلیغات، رقابت وحتی چشم وهمچشمی.

مراحل صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهی ISO مراحلی داردکه اولین مرحله انتخاب یک مرجع معتبر میباشد،

مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو

اول بایستی بدانیم ازچه مرجعی میخواهیم گواهینامه ایزو بگیریم، مراجع بسیاری بصورت قانونی ویا غیر قانونی درزمینه ثبت و صدور گواهی ایزو فعالیت میکنندکه متاسفانه بدلیل عدم نظارت و نبود نهادی جهت نظارت خیلی مراجع بصورت غیرقانونی اقدام میکنندبه ثبت وصدور انواع گواهینامه ایزو واین گواهی (های) ISO قطعا فاقد اعتبار میباشند.

مراجع صدور گواهینامه ایزو بسیارندکه دردو دسته IAF وغیر IAF تعریف میشوند. انواع گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF بالاترین اعتبار رادر تبت وصدور گواهی نامه ایزو دارا هستند. حالا سوال پیش میایدکه:

IAF چیست؟

نهاد اعتباردهندگان جهانی IAF میباشدکه معتبرترین انواع گواهی ایزو زیر نظراین نهاد مدیریت وهمچنین ثبت وصدور میگردد. مراجع ثبت وصدور انواع استاندارد ISO رااصطلاحا CB مینامندکه CB (ها) خودشان زیر نظر مراجعی باعنوان AB مدیریت میشوند وخوداین مرکز AB زیر نظر سازمان اعتباردهندگان جهانی IAF مدیریت میشوند. هرکشوری خودش مراکزی داردکه زیر نظر IAF فعالیت میکنند درایران یک مرکز IAF وجود داردکه NACI میباشدو تنها حدود 15 مرکز هستندکه زیرنظر مراکز IAF فعالیت دارند ولی حدود 500 الی 600 مرجع هستندکه گواهینامه ایزو صادر میکنند والبته ساخته و پرداخته ما ایرانیها میباشندکه معتبر هستنداما اعتبار جهانی ندارند بدین مراجع مراجع غیر IAF گفته میشود. اینگونه مراکز یکسری برندهای مجازی ارائه میدهندکه البته قابلیت رجیستری دارد امااعتبار جهانی ندارد. درایران NACI ، ایتالیا ACCREDIA ، سوئیس SAS ، نروژ CCPL ، کانادا SCC فرانسه COFRAC ، انگلیس UKAS ، آلمان DAKKS وغیره.

مستندات پیاده سازی ایزو

صدور گواهینامه ISO مرحله دومش مرحله پیاده سازی ومستندسازی میباشدکه اغلب شرکتها مرحله پیاده سازی وهمچنین مستندسازی راانجام نمیدهند. و هزینه پیاده سازی و مستندسازی به تخصصی ویا عمومی بودن یک استاندارد ایزو بستگی دارد.

انواع استانداردهای ایزو

استانداردهای عمومی ISO مانند ISO 9001 ، ISO 14001 وهمچنین ISO 45001 . انواع استاندارد تخصصی مانند ISO/IEC17025 سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه _ کالیبراسیون بدلیل اینکه نیازبه آزمایشگاه دارد ازلحاظ هزینه پیاده سازی متحمل هزینه بالاتری خواهد شد. انواع گواهی ایزو چنانچه ازمراجع معتبر گواهینامه ISO خودرا دریافت شود ازلحاظ هزینه پیاده سازی مبلغ بیشتری راباید پرداخت کرد.

مشاوره ایزو

گواهی ایزو مرحله دیگری داردکه مرحله مشاوره میباشد. مرحله مشاوره بادرخواست سازمان متقاضی استاندارد ایزو صورت میپذیرد. چنانچه سازمان متقاضی یجهت پیاده سازی نیازمند مشاور باشد یک مشاور به سازمان میفرستد تاکارهای پیاده سازی راانجام دهد. هزینه مشاوره همچنین باتوجه بدینکه مشاور باتجربه باشد ویا بی تجربه وهمچنین تحصیلات مشاور وعلم وآگاهی مشاور متفاوت میباشد.

مرحله صدور گواهینامه ISO باتوجه بدین گفته ها بدین منوال میباشد وبدین منوال بایستی اقدام کرد: تعیین مرجع صدور گواهی نامه ایزو ، پیاده سازی و مستندسازی، مشاوره، صدور گواهینامه ایزو .

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط