اخذ گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد
5/5 - (1 امتیاز)

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد و شرکتهای داخل کشور به صدور استاندارد بین المللی مشغول هستند بتعداد انگشتان دست نیزنمیرسد. گواهی نامه ایکه شما متقاضیش هستیدباید توسط سازمان معتبرکه زیر نظر اتحادیه اروپاست صادر شود درغیر اینصورت هیچ ارزشی بدنبال نخواهد داشت. شرکتهایی میتوانندبه صادر نمودن گواهینامه ایزو اقدام کنندکه زیر نظر سازمان IAF باشند و تمامی الزامات و قوانین این سازمان رابر روی شرکت خودپیاده کرده باشند. ناگفته نماندکه درسطح جهان انواع متعددی ازانواع ایزو راداریم و شما بایدبر اساس عملکرد و فعالیت خاص خودیک مجوز معتبر ازشرکت معتبر رابدست آورید.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد و بنابراین شرکتهای متعددی هستند. در جهت صدور انواع متنوع و گوناگون گواهینامه ها و استانداردهای بین المللی مشغولند. میزان و کمیت شرکتهای اینچنینی نیز روز بروز درحال افزایش و توسعه هست. واین شرکتهای نیزدر داخل کشوربه دو گروه اساسی تقسیم بندی میشوند شرکتهاییکه ازاتحادیه اروپا تغذیه میشوند و شرکتهایی صادر کننده اینکه ازسازمانهای داخلی دستور میگیرند وبه متقاضیان خودابلاغ میکنند درهر صورت ممکن هردوی این شرکتها صادر کننده معتبر ایزو درایران میباشند.

شرکتهای صدور گواهینامه ایزو

شرکتهای داخلی بنوعی میتواند گفت CB و AB ساخته خود کشور میباشند CB هانیز درکشور زیر نظر AB دستورات لازم رااجرا میکنند. تعداداین سازمانها زیاد هستند و باعث بوجود آمدن برندهای متنوع شدست. ودر سطح کشوربه صادر کردن ایزو مشغول شده و فعالیت میکنند.

بااین تفاسیر همان طورکه گفته شد گروهی نیزوجود دارندکه روش کارشان کمی ازاین مراکز دقیقتر و معتبرست. بنوعی باید بگوییم اعتباراین سازمانها بین المللیست. و زیر نظر نهاد بین المللی ایزو دهندگان مجوز میگیرند. پس فعالیت اینگونه CBها زیر نظر AB ها رصد میشود وخود AB ها نیزاز مراکز بالا دستی خودیعنی IAF برنامه میگیرند.

پس درایران کمیتهه ای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو زیر نظر و اعتبار NACI گواهینامه مورد نظر خودرا ازطریق سازمانهای AB نماینده NACI اخذ میکننداین سازمانهای درتمامی مناطق کشور جهت ارائه خدمات و مشاوره شرکت شمارا واسنجی و اعتبار سنجی میکنند بنوعی بدین فعالیت ها ریجستری نیزگفته میشودبرای ریجستری شماکه متقاضی گواهی ایزو درسطح کشور هستید میتوانیدبه سایت های AB مراجعه کرده و ازاعتبار و معتبر بودن ایزو خودمطلع گردید. بنابراین همان طورکه گفتیم در ایران نیزشرکتهای متعددی هستند که جهت صدور گواهی ایزو مشغول هستند و ازاین طریق بمنظور رفاه و آسایش جامعه فعالیت دارند

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد در مناقصات

برخی ازانواع کواهینامه وجود دارد که درمورد شرکتهای پیمانکاری ایزو صادر می کنند که جهت شرکت درون مناقصات مورد استفاده سازمان های متقاضی ازانواع CB اخذ میگردد. روش کار این شرکتهای نیزبدین صورت میباشد. کارفرمای کار گزار ازشرکتهای فعال درزمینه شرکتهای ساختمانی، آب، راه و ترابری، صنعت معدن، نیرو، تاسیسات و تجهیزات، تحقیقات علمی زمینی و غیره گزارش میدهد. این گواهینامه هابا برگزاری کلاسهای آموزشی و زیر نظر وزارت کار و دوره های آموزشی همراه با عرضه مدرک هست صورت میپذیرد.

نیروی انسانی آموزش دیده

جهت اخذ ایزو این فعالیت بایدیک فرد آگاه و باتجربه رابعنوان مسئول ایمنی انتخاب کند و در اختیار بگیرد. طبق خواسته سازمان بین المللی هرکارگاه کوچک باید یک فرد دارای تحصیلات عالی را بعنوان ایمنی کار معرفی نماید. درغیر اینصورت باید دو دوره جهت ارزیابی خطرات احتمالی و شناسایی اینگونه حوادث ریسک رابا مسئولین مربوطه برگزار کند. بدین کار دوره ایمنی جهت سازمان میگویند. چنانچه مدرک مسئول مربوطه مرتبط بوده باشد تنها برگزاری کلاس شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک کافی میباشد.

تمامی کلاسهای مذکور زیر نظر سازمان صدور به ترتیب مورد ارزیابی و باز بینی میگیرد و درآخر سازمان دهی میگردد. و مدرک اینمراسمها و اموزشهای لازم توسط سازمان کار صادر میشود. دراین فرآیند های یک جلسه هم بمنظور بیمه برگزار میشودکه افراد موجوددر لیست بیمه بایدیک دوره راتحت عنوان ایمنی عمومی تحت عنوان کارگران طی کنند.

تمامی ملزومات جهت داشتن آینده شغلی مناسب برای افراد هدف دار درسطح کشورهای متعددیست آنهاییکه بجهت آینده خودبرنامه ریزی دارند و میخواهند درزمینه های پیمانکاری بیشتر میزان پیشرفت رادر کمترین زمان ممکن بدست آورند میتوانند ازاین راهها استفاده کنند.

لیست شرکتهای گواهی دهنده ایزو مورد تایید اداره استاندارد سازمانها رامجاب میکندتا درون گوگل بدنبال اینگونه مراجع بگردند و باشرکتهای مختلفی برمیخورند ویکی ازاین مراکز وشرکتها و سازمانها ، مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران میباشدکه باوجود مشاورین باتجربه و متبحر بصورت 24 ساعته پاسخگوی متقاضیان میباشد و ضمن شناخت مراجع معتبر و نحوه استعلام و شناخت شرکتهای معتبر صادر کننده ایزو دردرون ایران درخدمت شما مشتریان عزیز میباشد

مطالب مهم دیگر مرتبط با این مقاله

دریافت گواهینامه ایزو ISO

اخذ گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو – ۷۹۱۶۵-۰۲۱  اخذ ایزو – گرفتن ایزو – دریافت ایزو

 

مطالب مهمی که متقاضیان بدنبال آن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینکهای مفید و مرتبط