متن انگلیسی استاندارد اوهساس 18001:2007 ( متن انگلیسی استاندارد OHSAS 18001:2007 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

5/5 - (102 امتیاز)

متن انگلیسی استاندارد اوهساس 18001:2007 ( متن انگلیسی استاندارد OHSAS 18001:2007 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

استاندارد OHSAS 18001 یک استاندارد انگلیسی بوده و توسط سازمان استاندارد انگلستان BSI تهیه و تدوین شده است. سری استاندارد OHSAS18001 راهنمای استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی میباشد. استاندارد OHSAS18001:2007 بمنظور تسهیل درامر یکپارچه سازی سیستمهای مدیریتی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه IMS ، همسو ومطابق بااستاندارد ISO9001 و ISO14001 تدوین شده است. استاندارد OHSAS18001:2007 آخرین ویرایش استاندارد OHSAS18001 خواهد بود چراکه سازمان استاندارد ایزو ISO قصد دارد این استاندارد انگلیسی یعنی OHSAS18001 رابه یک استاندارد بین المللی مورد تایید سازمان استاندارد ایزو ISO تبدیل نماید. استانداردیکه درکمیته های تخصصی تدوین استاندارد سازمان ISO تهیه و تدوین شده باشد. بهمین منظوراز سال 2013 درپی تدوین استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بنام استاندارد ISO45001 میباشد. استاندارد ISO45001 ایزو 45001 درسال 2016 منتشر خواهد شد. مبنا و پایه و اساس الزامات استاندارد ISO45001:2016 ایزو 45001 ویرایش2016 قطعا استاندارد OHSAS18001:2007 اوهسس 18001 ویرایش 2007 خواهد بود براین اساس فهم دقیق متن انگلیسی استاندارد OHSAS18001:2007 و متن فارسی استاندارد OHSAS18001:2007 به فهم بهتر استاندارد ISO45001:2016 کمک بزرگی خواهد کرد. متن انگلیسی استاندارد اوهساس 18001:2007 ( متن انگلیسی استاندارد OHSAS 18001:2007 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی جهت دانلود درلینک زیر قرارداده شده است.

دانلود رایگان متن انگلیسی استاندارد اوهساس 18001:2007 ( متن انگلیسی استاندارد OHSAS 18001:2007 ) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

جهت کسب اطلاعات بیشتر درخصوص استاندارد ohsas18001:2007 و مشاوره نحوه اخذ گواهینامه ohsas18001:2007 میتوانید بابخش فنی مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل فرمایید.

بامادرارتباط باشید…

سر فصلهای مهم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.